Ørnes handelssted

Publisert 09.11.2023Museer, Nordland |

Anslått lesetid:

Ørnes handelssted gir oss et innblikk i livet blant herskap og tjenere i gamle dager, og en dramatisk kommandoaksjon under andre verdenskrig.

Litt om handelshuset

Ørnes ligger ved den indre skipsleia langs Nordlandskysten og har enda i dag anløp av hurtigruta. Da Elling Pedersen fikk kongelig privilegiebrev i 1794 om å få drive et gjestgiveri på stedet, var det likevel knapt større enn en husmannsplass fra før. Men så vokste det fram også med handelsvirksomhet, og slekten drev med den type virksomhet i svært mange år.

På det meste var det en stor klynge bygninger som tilhørte handelsstedet, med tre brygger, tre naust, fjøs, to våningshus, bakeri og smie. Anlegget ble fredet i 1942, men da stod det bare igjen fem hus. Nå er der bare tre bygninger igjen, våningshuset, bakeriet og smia, og alle er fredet. Etterkrigstidens utbygging av havneområdet på Ørnes har dessuten medført ganske betydelige endringer i kulturlandskapet. Bare et tett område rundt dagens museum er i dag uendret fra gamle dager.

Våningshuset

Her finner vi i dag en lokalhistorisk utstilling knyttet til dagligliv og industrivirksomhet i Meløy. Store og informative plakater tar oss tilbake i historien på en oversiktlig måte. I underetasjen finner vi også en kafé med blid betjening, og på varme dager kan man også ta med kaffen utenfor.

I andre etasje får vi et innblikk i herskap og tjenere, eller hvordan det var å være formuende på Ørnes før i tiden, respektive det å være tjenestepiker. Både plakater, interiør og gjenstander gir et veldig bra inntrykk av hvordan livet kunne arte seg for noe over hundre år siden.

Krigshistorie i det gamle bakeriet

Begge bygningene, hovedhuset og bakeriet, har okergul farge og skal være tilbakeført til et noenlunde opprinnelig utseende. I bakeriet kan man gjennom oversiktlige plakater lese seg opp på kommandooperasjonen i 1942 som ble kjent som Operasjon Muskedunder. Det er en svært så spennende historie å lese seg opp på. Dessuten har museet lykkes med å skaffe tilveie en utsøkt samling gjenstander fra krigens dager.

Militæroperasjonen beretter om 12 soldater som skulle sprenge kraftverket på Fykan med den hensikt å stoppe nazistenes aluminiumsproduksjon i Glomfjord. De lyktes med forsettet, men åtte av dem mistet livet. Se gjerne NRKs dramatisering av historien.

Finn fram (kart)

Det er langs Fv17, kystveien langs Helgelandskysten, at vi passerer gjennom Ørnes. Man må imidlertid svinge av fra selve hovedveien og ned mot havneområdet for å komme fram til de gamle bygningene tilhørende Ørnes handelssted. Når man kommer dit, er der greit med parkering like foran.

Les mer

Ørnes handelssted er en del av Nordlandsmuseet og har en litt for lite informativ nettside. Den er grei på praktisk informasjon, men kunne godt ha fortalt mer om innholdet. Ettersom det gamle handelsstedet er fredet, finner vi også informasjon på Kulturminnesøk.

Sandalsand kom hit på en biltur langs Nasjonal turistveg Helgelandskysten. Et tidligere besøk til Ørnes med Hurtigruten ga ikke anledning til å komme i land. Let opp andre oppslag fra Meløy kommune og Nordland fylke. Finn også fram til andre museer i hele Norge.