Øye stavkirke i Valdres – gjenoppstanden etter 200 år

Sist endret 14.02.2022 | Publisert 20.09.2018Innlandet, Religion |

Anslått lesetid:

Det er noe dobbelt religiøst ved Øye stavkirke i Valdres. Den avgikk nemlig ved rivningsdøden i 1747, ble begravet under den nye kirken i nær 200 år, for så å gjenoppstå på et litt annet sted. Det skulle ingen tro når vi i dag oppsøker den, for den oppleves som å ha stått her alltid.

 

Byggingen

Om så rivningsåret er kjent, er byggeåret ukjent. Det vanlige synes å være å datere stavkirken til ca. år 1200, muligens noe etter. Det var på denne tiden at det foregikk en storstilt kirkebygging landet over, og selvsagt også på dette stedet. 

Det ligger en rekke stavkirker i Valdres og ellers i de indre dalstrøkene på Østlandet. Tilsvarende står mange andre av de gjenværende 28 stavkirker i de indre fjordarmer på Vestlandet. En av de aller mest kjente er Borgund i Lærdal. Øye er på sett og vis parallelkirken på østsiden av Filefjell. Dette er nemlig en av fjellovergangene mellom øst og vest i Norge, både i dag og i nær sagt tusener av år. Ved stavkirken på Øye finner vi et informasjonsskilt om den gamle kongevegen over Filefjell

 

Dekonstruksjon og rekonstruksjon

Århundrene gikk, og menigheten i soknet fikk behov for en ny kirke. Den ble i 1747 ført opp like sør for den gamle, og jammen viste det seg ved en oppgraving av gulvet i nykirken i 1935 at det lå 156 deler av gamlekirken begravet der. 

Disse delene ble tatt ut, satt sammen i et forsøk på rekonstruksjon i 1953 og deretter demontert igjen. Rekonstruksjonen syntes å fungere rimelig bra, men man trengte ytterligere materialer. Noen av dem kom fra restaureringen av Heddal stavkirke i Telemark, andre måtte lages på nytt etter forsøksvis gammel stil. 

Dertil flyttet man kirken noe opp fra Vangsmjøse til et nytt sted. Det gikk nemlig gjetord om at den gamle kirkegården var lite heldig plassert ettersom kistene kunne begynne å flyte opp under vårflommen. Derfor drev man med å fylle kistene med stein for å hindre dem i å bevege seg.

Uansett, med stor innsats fra lokale krefter og Riksantikvaren kunne Øye stavkirke se dagens lys på nytt. Kirken ble vigslet under en seremoni i 1965. Siden har den tilhørt soknet og benyttes tidvis til kirkelige handlinger. 

En rekonstruksjon er alltid krevende, og det kanskje mest interessante er at det innvendig står fire staver tilsynelatende uten funksjon. For øvrig er der lite igjen av opprinnelig inventar. Det henger et overmalt krusifiks fra middelalderen, mens et alterfrontstykke er bevart på museum. For øvrig er golvbordene originale, døpefonten er middelaldersk, men fra en kirke på Filefjell. Portalene er utskårne, men originalene står på museum. 

 

Oppland - Vang - Øye stavkirke

Tak på tak med takspon på Øye

 

Opplevelser

Men så var det beliggenheten da. Vi kan vel i dag undre oss litt over hvorfor man opprinnelig anla kirken nede ved vannet – lokalbefolkningen burde da ha visst bedre. Dagens plassering er den naturlige, på betryggende høyde over vannet, med en storslått utsikt i alle retninger, og like ved hovedveien (E16) gjennom dalen og langs ved Vangsmjøse. 

Ellers framstår jo kirken fra det ytre (og vi kom ikke lengre) som en rimelig perfekt stavkirke i lekmanns øyne. Her er det tydelig satt opp en kirke der de vertikale bjelkene (stavene) hviler på horisontale lekter som igjen står på et fundament av steiner. En svalgang er lagt utenpå selve kirkebygningen, halvrundingen (apsisen) er tydelig ved ene enden, og ellers er det disse karakteristiske tresponene som dekker hele den store takflaten. Under vårt besøk i 2018 var det tydelig at det snart må til med et nytt lag av tjæremaling – for det krever disse kirkene med jevne mellomrom. 

Stavkirken på Øye var en fin opplevelse, har en strålende beliggenhet, og med det henrivende været vi hadde denne dagen kunne det knapt bli bedre. Vi skulle imidlertid svært gjerne fått anledning til å komme innenfor dørene. 

 

Praktisk

Vi er i Vang kommune i Valdres og i Innlandet fylke. Kirken er veldig lett å få øye på når vi kjører langs E16. Veien østfra har på dette stedet nesten passert hele den lange innsjøen Vangsmjøse og vil fortsette over til Strøndafjorden før den går slakt oppover dalføret mot Tyinkrysset. Sørover går dalen nedover flere lange vannveier gjennom Slidre før vi kommer til Fagernes. 

Besøkende til Øye stavkirke vil finne greit med parkering i veikanten og informasjonstavler som beretter om både kirken og Filefjell. Kirken er åpen for omvisning på dagtid om lag i skolenes sommerferie, fire dager i uken. Dessverre kom vi dit på feil ukedag. For interiørbilder må jeg derfor henvise til kildeoversikten nedenfor.

 

 

Les bakgrunnsartikkelen om stavkirker i NorgeSandalsand for å øke din kunnskap om dem. Artikkelen inneholder en rekke lenker til videre fordyping. Konsulter dessuten hovedsiden om Religion for mer relatert stoff.

Den som vil lese seg opp på Øye stavkirke spesielt, bør sjekke disse lenkene (tilfeldig rekkefølge): Kirkesøk, Stavechurch.com, Stavkirke.info, KunsthistorieKulturminnesøk, Wikipedia og Riksantikvaren. Fra sistnevntes bevaringsprogram foreligger det en rapport (pdf) fra 2016 som dokumenterer tilstand og bevaringstiltak. 

Finn flere Sandalsand-artikler fra Vang kommune og Innlandet fylke. 

Se flere bilder under: