Peer Gynt seterveg opp av Gudbrandsdalen

Sist endret 08.09.2022 | Publisert 28.12.2021Bilturer, Innlandet |

Anslått lesetid:

Peer Gynt seterveg går i en stor bue inn i fjellet mellom Vinstra og Kvam i Gudbrandsdalen. Det er en henrivende biltur forbi setre, gjennom flott turterreng og med strålende utsikt mot Rondane.

Introduksjon til turen

Det er ikke en rundtur, men en omvei mellom Vinstra og Kvam. Langs hovedveiene (f. eks. E6) kan vi i dalbunnen kjøre 12 km på 15 minutter. Omveien som vi skal følge er på 47 km og tar oss en time.

Turen går rundt fjellet øst for Vinstra og Kvam, og omtales ofte å starte i sør. Fra Vinstra kjører man da opp Sødorpveien, en asfaltert fylkesvei de første kilometerne.

Steder underveis

Et stykke opp i bakken passerer man Hågågården. Det var her tradisjonen forteller at Peer Gynt holdt til, ham Henrik Ibsen lånte navn og historier om til sitt berømte skuespill.

Hvis det kan interessere Dem at vide, saa er Peer Gynt en virkelig person, der har levet i Gudbrandsdalen, rimeligvis i Slutningen af forrige eller Begyndelsen af dette Aarhundre. (Henrik Ibsen til sin forlegger).

Lengre innover passerer vi enkelte gårdsbruk, skog, hytteområder og vann. Når vi nærmer oss tregrensen passerer vi Sulseter ridegård og fjellstue. Da er vi på snaufjellet.

Veien slynger seg rundt Avstjønna og de siste hyttene før vi klatrer opp bakken til toppen av bilveien, på Krøkla. Vi er da 1109 moh. Her må vi ut.

Mange vil velge å sette fra seg bilen og legge i vei på fottur, opp på enda høyere topper både mot sør og nord. På Krøkla finner vi informasjonsskilt om landskapsvernområdene i nærheten. En stor skiferhelle har tegnet inn navn på fjelltoppene vi ser mot øst, i Rondane. Utsikten herfra er helt strålende. Like bortenfor ligger et snøhull som kalles Mjølbøla.

Grusveien går nå nedover, og vi passerer flere setergrender. Noen av dem er det fremdeles liv i. Legg merke til det restaurerte vannhjulet ved Fiskedalen setergrend.

Et sagn om Peer Gynt

Ved et sted på veien som Sandalsand overså, tror jeg, står Brurabenken. Det er en historie om Peer Gynt knyttet til den.

«Ein gong var Per på veg anten til eller frå setra på Fiskdalen. Vegen gjekk over Sødorpfjellet, forbi Avstjønna,over Krøkla og ned Lyslia. Ein stad på denne vegen er det eit svaberg, der det er fint å setja seg ned og ta ein kvil.

Per fekk sjå at på denne staden sat det ein huldrebryllupsflokk og kvilte. Per hadde lita lyst til å møte dei, så han smatt borti skogen og gøymde seg. Børsa sette han att ved ein stubbe ved vegen.

”Der er børsa hass Per Gynt” sa dei, men dei rørte henne ikkje. Sidan har denne staden heitt Brurbenken.» Flere hevder å ha sett huldrefølget forsvinne over myrene ved denne plassen… (Kilde: Peer Gynt seterveg)

Inn for avslutning

Når vi kommer mot nord er det store flate områder, til dels myrer som veien passerer over. Her nord er det flere hytteområder, for vi er kommet inn i Kvamsfjellet med et utstrakt tilbud av overnattingssteder og privathytter. Grusveiene inn til feltene går både her og der. Interesserte vil sjekke ut om det holdes konsert her inne under de årlige Peer Gynt-stevnene.

Det betyr at vi kommer fram til Hotel Rondablikk, et tettere hytteområde og caravancamp også. Herfra er det igjen fylkesvei og asfalt, og vi følger den gjennom et mindre spektakulært skoglandskap ned til Kvam.

Bilder fra bilturen

Bildene ligger i rekkefølge som bilpanseret var rettet, fra Vinstra mot Kvam, over fjellet.

Kart over bilturen

Kartet viser med blå strek ruten mellom Vinstra og Kvam, rundt fjellet. Den er på ca. 47 km. Enkelte overnattingssteder underveis er markert. Det er også veiskilt som angir bomstasjonene og enkelte severdigheter underveis.

Det koster 80 kroner i bommen på Kvam seterveg (i nord) og 90 kroner for Peer Gynt seterveg (i sør) for personbiler, én vei. Kvamssiden er også åpen om vinteren (litt dyrere), mens Peer Gynt-vegen er sommervei. Det betyr at den åpner midt i juni og stenger når snøen legger seg midt i oktober. 

På Kvamssiden er det asfaltert fylkesvei (Fv2602) fram til Hotel Rondablikk og det tette området med caravancamp og hytter. På Vinstrasiden er Sødorpveien inn i fjellet også asfaltert fylkesvei (Fv2606) innover et godt stykke. Bomveiene er private og gruset.

Les mer

De to setervegene har egne nettsider: Peer Gynt seterveg og Kvam seterveg.

For Sandalsand var dette del av en lengre bilferie som inkluderte de nordre deler av fylkene Vestland og Innlandet.

LES MER: Bilferie fra fjord over fjell til de lange daler

I tillegg kun du klikke deg videre til Sandalsands artikler fra:

Pin It on Pinterest

Share This