Stavkirkene er det norske bidraget til verdens kulturarv. Byggeteknikken var kjent andre steder i Nord-Europa også, men ble svært populær i Norge....