Troms og Finnmark

Troms og Finnmark fylke er vidstrakt og grenser mot tre land og store havområder. Vårt nordligste fylke har en befolkning på drøye 240 000.

Intro

Kommuner

Bilder

Artikler

Kart

p

Fakta

Ønsker

Fristelser

Introduksjon til Troms og Finnmark

Befolkningen i Troms og Finnmark sprer seg ut over et område som nesten dekker en fjerdedel av fastlands-Norge. En av tre, mer enn hele befolkningen i det tidligere Finnmark, har bosatt seg i fylkets største by, Tromsø. Fylket utgjør dessuten hovedområdet i Norge for Sápmi (Sameland), samenes historiske bosettingsområde. Folket som samtiden har gitt status som urbefolkning lar seg også gjenspeile på Sandalsand. Les mer.

På denne siden skal du nå bli kjent med attraksjoner i mange kommuner i Troms og Finnmark. Bilder får du servert gjennom en lenke til bildesiden, artikler ligger presentert hver for seg, og mange av dem også på et kart. Videre finner du faktainformasjon og til slutt Sandalsands ønskeliste for flere opplevelser i fylket. Kort oppsummert får du her inspirasjon til selv å søke opp de severdigheter og reisemål Troms og Finnmark har å by på.

De fleste er selvsagt kjent med at det går mot oppløsning av dette fylket. Det skjer ikke før 1.1.2024, og denne siden holdes derfor uendret inntil videre. Det synes imidlertid ikke å skje endringer i kommunestrukturen i den sammenheng.

Bakgrunnsbildet av en skarv i form av en bronseskulptur er tatt i Troms, og da kan vi balansere det ut med et sitat fra diktet Finnmark av Cornelius Moe. Han var født i Troms og levde halve livet i Finnmark.

 

Finnmark, Finnmark, landet vårt, der det ligger stort og magert, steinstrødd, stormomsust og hårdt, men for oss så fint og fagert. Se, det bryter, bølger, blåner, sprøit av sjø og pålandsvær! Men mot kveld når dagen dåner, solstreif over nakne skjær.

Kommuner i Troms og Finnmark

  • Andel kommuner med omtale i tekst eller bilder 92% 92%

Fylket har 39 kommuner, og Sandalsand har omtale fra 36 av dem. Klikk på et kommunenavn under for å gå til artiklene fra kommunen. Disse er merket med grønt i fylkeskartet i kartet nedenfor. De tre oransjefargede kommunene har ingen bilder eller omtaler i artikler. Det gjelder Karlsøy, Loppa og Skjervøy. Sandalsand har rett og slett ikke vært der.

Kommuneinndelingen i Troms og Finnmark 2020-2023

Kartet viser kommuneinndelingen i Troms og Finnmark 2020-2023. Originalkartet er fra Wikimedia Commons (fri lisens).  Grensen mellom Troms og Finnmark er slik fra 2024 at Kvænangen, Nordreisa og kommunene sørvest (til venstre) vil gjenoppstå som Troms fylke. Loppa, Alta, Kautokeino og kommunene mot øst blir deretter igjen til Finnmark.

Følgende ti tettsteder har bystatus: Alta, Bardufoss, Finnsnes, Hammerfest, Harstad, Honningsvåg, Kirkenes, Tromsø, Vadsø og Vardø.

Bilder fra Troms og Finnmark

Minst så mange bilder er gjort tilgjengelige her på nettsiden. Du finner dem i en egen artikkel, kommune for kommune. Klikk på knappen eller rett og slett hvor som helst i bildet under, sånn at du kommer deg dit. (Bildet er fra Storsteinen i Tromsø, retning mot fjellene på Kvaløya i vest)

Artikler fra Troms og Finnmark

Her får du inspirasjoner til opplevelser og severdigheter som du kan planlegge for på ditt neste feriebesøk til Troms og Finnmark. Lenger ned på siden finner du attpåtil nesten alle artiklene innplassert på et kart, til hjelp for din mer detaljerte planlegging.

Gamvik museum

Gamvik museum

Gamvik museum er et kystmuseum i det gamle fiskeværet Gamvik på Nordkinnhalvøya. Det holder til i et tidligere fiskebruk og har omfattende...

Stedsopplevelser i Troms og Finnmark

I kartet under finner du turer og stedsopplevelser i Troms og Finnmark. Mange av dem er oppsøkt og omtalt på Sandalsand. Her finner du for eksempel forslag til de aller beste bilturene i Troms og Finnmark. Følgelig, klikk inn på hver markør og få inspirasjon til hva du kan gjøre.

Kartet inneholder kun steder som lar seg avmerke på kart. Artikkeloversikten ovenfor kan imidlertid også vise andre artikler. 

 

Når man er ung lengter man ut, når man er gammel lengter man hjem. (Cora Sandel)

Bildet er fra Sandtorg bygdetun ved Harstad.

p

Fakta om Troms og Finnmark

Innbyggere

Km2

Troms og Finnmark fylkesvåpen

Fylket har ikke utarbeidet fylkesvåpen etter at Troms og Finnmark ble ett fylke i 2020. Integrasjonsprosessen ble for svak, og de gamle fylkene og fylkesvåpnene gjenoppstår derfor fra 2024. Finnmark sitt våpen er eller var det gul-svarte som skal minne om Vardøhus festning. Troms hadde griffen på rød bakgrunn, nokså likt Bjarkøy-ættens våpen.

Fylkeshovedstad: Fylkeskommunen har hovedkontor i Tromsø, mens statsforvalteren holder til i Vadsø.

Utdrag fra Store norske leksikon

Lenkene går til Sandalsands artikler.

Reiseliv og severdigheter

Blant severdighetene må først og fremst nevnes den svært varierte naturen, som representerer nesten alle norske landskapstyper; dramatisk kystnatur med storhavet rett utenfor, klassisk norsk fjordnatur med høye, til dels brekledde fjell tett innpå, breie jordbruksbygder og vide fjellvidder med enkeltstående fjelltopper. Midnattssol, mørketid og nordlyset trekker et økende antall turister til Troms og Finnmark. For mange er Nordkapp, som det nordligste punkt på det europeiske fastlandet, et mål. Kommersiell naturturisme er stekt økende, mens havfiske, hvalsafari, reinkjøring og hundekjøring er blant de mange tilbudene.

Tromsø museum med arktisk-alpin botanisk hage og De samiske samlinger i Karasjok er viktige museumsinstitusjoner. Av de mer spesialiserte museer kan dessuten nevnes Helleren kraftverksmuseum i Tjeldsund og Gjenreisningsmuseet i Hammerfest. I tilknytning til helleristningene i Alta er det opprettet et Verdensarvsenter for bergkunst.

Kilde: Mæhlum, Lars: Troms og Finnmark i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 7. mai 2021 fra https://snl.no/Troms_og_Finnmark  Lisens: Fri gjenbruk

Den resterende omtalen fra SNL er hentet fra tidligere utgivelser av hvert enkelt fylke.

Troms

Troms, samisk Romsa, er et fylke som ligger mellom Nordland i sørvest og Finnmark i nordøst. Fylket grenser i sørøst til Sverige og Finland, og vender i nord og vest ut mot Norskehavet. En rekke store øyer ligger relativt nær fastlandet. De største regnet fra sør er Hinnøya, hvis nordøstlige tredjedel ligger i Troms fylke, Senja, Kvaløya, Ringvassøya, Vannøya og Arnøya. Noe mindre, men med et folketall på over 200 innbyggere, er Grytøya, Bjarkøya, Rolla, Andørja og Dyrøya sør for Senja, Tromsøya med Tromsø, Store Sommarøya og Reinøya sentralt i fylket og Skjervøya i nord.

Fjordene i sør er forholdsvis korte når man ser bort fra Andfjorden og Vågsfjorden, som mer har karakter av havstykker mellom de store øyene. I nord skjærer derimot lange, mer typiske fjorder inn i fastlandet, og de viktigste av disse er, regnet fra sør: Malangen, Balsfjorden, Ullsfjorden, Lyngen, Reisafjorden og Kvænangen. Også de fleste øyene er sterkt innskåret av havet i vest.

Den første amtsinndelingen i Norge ble innført i 1671 og Troms ble da en del av Nordlands amt. Senja og Troms fogderi, som utgjorde nordre del av dette amtet, ble imidlertid i 1787 slått sammen med Vardøhus amt til det nye Finmarkens amt. Dette ble deretter i 1866 delt i henholdsvis Tromsø amt og Finnmarkens amt.

Navnet Troms fylke er fra 1919, og fra 1. juli 2006 har Troms også et offisielt samisk navn, Romsa, som er likestilt med det norske navnet.

Kilde: Thorsnæs, Geir. (2020, 29. januar). Troms – tidligere fylke. I Store norske leksikon. Hentet 10. februar 2020 fra https://snl.no/Troms_-_tidligere_fylke Lisens: Begrenset gjenbruk

Utdypende om severdigheter i Troms

(Lenker går til Sandalsands artikler)

Blant severdighetene i Troms må først og fremst nevnes den vakre og svært varierte naturen som representerer nesten alle norske landskapstyper samlet innenfor et relativt begrenset geografisk område. Her finner en dramatisk kystnatur med storhavet rett utenfor, klassisk norsk fjordnatur med høye, til dels brekledde fjell tett innpå og brede jordbruksbygder samt vide skogtrakter som stedvis kan minne om Østlandet i innlandet. Innover mot grensen til Sverige og Finland finner en fjellvidder med enkeltstående fjelltopper. Man kan oppleve midnattssolen om sommeren, og det er etter hvert blitt en økende interesse for nordlyset om vinteren.

Den nære beliggenheten til Finland gir mange turister derfra. Troms har atskillig gjennomgangstrafikk, både av biler og av Hurtigruten. Blant bilturistene på vei til Finnmark merkes trafikken til Nordkapp, Kirkenes og grensen mot Russland, blant annet for å starte eller avslutte en tur med Hurtigruten. Også mer spesielle opplevelser som hvalsafarier, hundesledeturer, samiske opplevelser, elvebåtturer med videre er blitt viktige elementer for turismen i Troms, likeledes besøk i nasjonalparker.

Kilde: Thorsnæs, Geir. (2020, 29. januar). Troms – tidligere fylke. I Store norske leksikon. Hentet 10. februar 2020 fra https://snl.no/Troms_-_tidligere_fylke Lisens: Begrenset gjenbruk

Bildet er fra samemarkedet i Varangerbotn.

Finnmark

(Lenker går til Sandalsands artikler)

Finnmarks nordligste punkt er Knivskjellodden på Magerøya, Nordkapp kommune, 71° 11ʹ 8ʹʹ n.br. Det østligste punkt er Hornøya i Vardø kommune, 31° 10ʹ 4ʹʹ ø.l.

Finnmark grenser i nord mot Polhavet, i øst mot Barentshavet og Russland, i sør mot Finland og i vest mot Troms fylke. Riksgrensen følger elver på lange strekninger: Jakobselva og Pasvikelva mot Russland, Anárjohka og Deatnu (Tana) mot Finland.

Den nåværende riksgrensen i Finnmark vest for Golmmešoaivi i Øst-Finnmark stammer fra 1751, øst for dette fjellet fra 1826. Før den tid var store deler av Finnmark fellesdistrikt for norske, svenske og russiske samer. Mellom 1920 og 1944 var den del av daværende Sovjetunionen som nå grenser til Finnmark, finsk territorium. Fylkesgrensen mot Troms stammer fra 1866, da Troms (Tromsø amt) ble skilt ut fra daværende Finmarkens amt. 95 prosent av arealet i Finnmark eies av Finnmarkseiendommen.

I Finnmark ligger 95 prosent av landarealet under 600 meter over havet og kan deles i fire naturområder: Øst-Finnmark, Vest-Finnmark, Finnmarksvidda og kystområdene.

Langs kysten har landskapet et arktisk preg med kystklima. Halvøyene i øst, og særlig Varangerhalvøya, har steinørken, mens i vest er landskapet alpint med tinder, botner og enkelte breer. Finnmarksvidda består av tørre, bølgende åslandskap med innlandsklima.

Finnmarksvidda har på vinteren ofte laveste temperatur i Europa.

Utdypende om turistattraksjoner i Finnmark

(Lenker går til Sandalsands artikler)

Hurtigruta har spilt en viktig rolle for turisttrafikken til Finnmark og utgjør i tillegg en viktig turistattraksjon i seg selv.

Vest-Finnmark med Nordkapp og Finnmarksvidda betyr mest for reiselivet. Finnmarksløpet tiltrekker seg også mange turister. Det samme gjelder helleristningene i Alta og fire punkter langs Struves meridianbue; meridianstøtten i Hammerfest sentrum, et trigonometrisk punkt i Alta og to i Kautokeino.

Vær- og føreforhold gjør at Finnmark fortsatt har det alt vesentlige av turisttrafikken i sommerhalvåret, men det er i senere år også gjort forsøk på å lansere fylket som vinterreisemål. Sommerturismen fokuserer på midnattssola og vinterturismen reklamerer med nordlyset.

Allerede på 1800-tallet hadde norske og utenlandske reisende begynt å oppdage Finnmark som reisemål, ikke minst på grunn av fylkets hovedattraksjoner – Midnattssola og Nordkapp.

Veiutbyggingen kom for alvor i gang relativt langt ut på 1900-tallet, og det tok derfor ganske lang tid før fylket fikk noe særlig omfattende landeveis turisttrafikk. Fram til andre verdenskrig utgjorde Statens fjellstuer hovedtyngden av overnattingstilbudene i fylket. Fra 1970-årene har utbyggingen av hoteller skutt fart. De senere tiårene har flytrafikken fått økende betydning sammen med biltrafikken.

Kilde: Askheim, Svein & Dalfest, Terje & Thorsnæs, Geir. (2020, 29. januar). Finnmark – tidligere fylke. I Store norske leksikon. Hentet 10. februar 2020 fra https://snl.no/Finnmark_-_tidligere_fylke Lisens: Begrenset gjenbruk

Bildet viser russiske og norske grensestolper i Skafferhullet nær Kirkenes.

Ønskemål

Alle må ha en «bucket list», en liste over ting man ønsker å gjøre eller se. Artiklene lengre opp på siden reflekterer gode opplevelser fra mange av Troms og Finnmarks severdigheter. Kartet viser enda flere. 

Til slutt, her følger en oppsummert, personlig ønskeliste, i ikke-prioritert rekkefølge. 

  1. Nordkappmuseet i Honningsvåg
  2. Nasjonalparker og andre verneområder (Lyngen, Reisa, Stabbursdalen, Seiland, Finnmarksvidda)
  3. Nordlyset på vinteren
  4. Det ytterste av det ytre: Ingøya
  5. Hurtigruten fra Kirkenes og sørover, eller motsatt

Dette bakgrunnsbildet er fra Steilneset i Vardø, et minnested om hekseprosessene i Finnmark på 1600-tallet.

Intro

Kommuner

Bilder

Artikler

Kart

p

Fakta

Ønsker

Fristelser

Pin It on Pinterest

Share This