Troms

Troms er vårt nest nordligste fylke. Alle vil til Tromsø, landsdelens største by. Men bli med utenfor byen, for da finner vi spennende opplevelser av svært så ulike slag.

Intro

Kommuner

Bilder

Artikler

Kart

p

Fakta

Ønsker

Fristelser

Introduksjon til Troms

Troms er noenlunde middels i areal blant norske fylker, og samtidig en av de minste i folketall med sine 168 000 innbyggere. Befolkningen i Troms, og for så vidt hele den nordlige delen av landet har lenge hatt en tendens til å bosette seg i fylkets største by og fylkeshovedstad, Tromsø. Byen rommer nesten halve befolkningen i fylket. Selvsagt har Tromsø mye som frister også den som ikke bor her, men bare avlegger den et besøk en gang i blant. Samtidig har fylket så mye mer å by på, både langs kysten mot vest, i heiområdene i øst, og på kryss og tvers i fjordene innimellom.

På denne siden skal du nå bli kjent med attraksjoner i mange kommuner i fylket. Bilder får du servert gjennom en lenke til bildesiden, artikler ligger presentert hver for seg, og mange av dem også på et kart. Videre finner du faktainformasjon og til slutt Sandalsands ønskeliste for flere opplevelser i fylket. Kort oppsummert får du her inspirasjon til selv å søke opp de severdigheter og reisemål Troms har å by på.

Skarven du ser på illustrasjonsbildet over, står i Harstad. Den er støpt i bronse og er et kunstverk.

  • Andel kommuner med omtale i tekst eller bilder 91% 91%

Fylket har 21 kommuner, og Sandalsand har omtale fra 19 av dem. Klikk på et kommunenavn under for å gå til artiklene fra kommunen. Disse er merket med grønt i fylkeskartet. De to oransjefargede kommunene har ingen bilder eller omtaler i artikler. Sandalsand har rett og slett ikke vært der.

Kartet viser kommuneinndelingen i Troms. Originalkartet er fra Wikimedia Commons (fri lisens). 

Følgende fire tettsteder har bystatus: Bardufoss, Finnsnes, Harstad, Tromsø.

Kommuneinndelingen i Troms

Minst så mange bilder er gjort tilgjengelige her på nettsiden. Du finner dem i en egen artikkel, kommune for kommune. Klikk på knappen eller rett og slett hvor som helst i bildet under, sånn at du kommer deg dit. (Bildet er fra Polar Park i Bardu.)

Her får du inspirasjoner til opplevelser og severdigheter som du kan planlegge for på ditt neste feriebesøk til Troms. Lenger ned på siden finner du attpåtil nesten alle artiklene innplassert på et kart, til hjelp for din mer detaljerte planlegging.

Bardu bygdetun

Bardu bygdetun

Bardu bygdetun gir oss lukten og synet av tjærebredde gårdsbygninger med torv på taket, slik de ble ført opp for 160 år siden. Opplevelser Bardu...

Polar Park i Bardu

Polar Park i Bardu

Polar Park er en park for de store dyrene i norsk, arktisk fauna. De har store områder å boltre seg på, og vi vandrer på gode grusveier mellom...

Nasjonal turistveg Senja

Nasjonal turistveg Senja

Nasjonal turistveg Senja går over 133 km mellom Botnhamn og Gryllefjord på Fv862 under den ene spektakulære fjelltoppen etter den andre. Orientering...

I kartet under finner du turer og stedsopplevelser i Troms. Mange av dem er oppsøkt og omtalt på Sandalsand. Her finner du for eksempel forslag til de aller beste bilturene i fylket. Følgelig, klikk inn på hver markør og få inspirasjon til hva du kan gjøre.

Kartet inneholder kun steder som lar seg avmerke på kart. Artikkeloversikten ovenfor kan imidlertid også vise andre artikler. 

 

Når man er ung lengter man ut, når man er gammel lengter man hjem. (Cora Sandel)

Bildet er fra Sommarøy, helt vest i Tromsø kommune.

Troms - Tromsø - Brensholmen - Ørnfløy - Utsikt mot Sommarøy
p

Fakta om Troms

Innbyggere

Km2

Troms fylkesvåpen

Fylkesvåpenet har en griff på rød bakgrunn, nokså likt Bjarkøy-ættens våpen.

Fylkeshovedstad: Fylkeskommunen har hovedkontor i Tromsø, mens statsforvalteren er felles med Finnmark og holder til i Vadsø.

Utdrag fra Store norske leksikon

Lenkene går til Sandalsands artikler.

Troms, samisk Romsa, er et fylke som ligger mellom Nordland i sørvest og Finnmark i nordøst. Fylket grenser i sørøst til Sverige og Finland, og vender i nord og vest ut mot Norskehavet. En rekke store øyer ligger relativt nær fastlandet. De største regnet fra sør er Hinnøya, hvis nordøstlige tredjedel ligger i Troms fylke, Senja, Kvaløya, Ringvassøya, Vannøya og Arnøya. Noe mindre, men med et folketall på over 200 innbyggere, er Grytøya, Bjarkøya, Rolla, Andørja og Dyrøya sør for Senja, Tromsøya med Tromsø, Store Sommarøya og Reinøya sentralt i fylket og Skjervøya i nord.

Fjordene i sør er forholdsvis korte når man ser bort fra Andfjorden og Vågsfjorden, som mer har karakter av havstykker mellom de store øyene. I nord skjærer derimot lange, mer typiske fjorder inn i fastlandet, og de viktigste av disse er, regnet fra sør: Malangen, Balsfjorden, Ullsfjorden, Lyngen, Reisafjorden og Kvænangen. Også de fleste øyene er sterkt innskåret av havet i vest.

Den første amtsinndelingen i Norge ble innført i 1671 og Troms ble da en del av Nordlands amt. Senja og Troms fogderi, som utgjorde nordre del av dette amtet, ble imidlertid i 1787 slått sammen med Vardøhus amt til det nye Finmarkens amt. Dette ble deretter i 1866 delt i henholdsvis Tromsø amt og Finnmarkens amt.

Navnet fylke er fra 1919, og fra 1. juli 2006 har Troms også et offisielt samisk navn, Romsa, som er likestilt med det norske navnet.

Kilde: Thorsnæs, Geir. (2020, 29. januar). Troms – tidligere fylke. I Store norske leksikon. Hentet 10. februar 2020 fra https://snl.no/Troms_-_tidligere_fylke Lisens: Begrenset gjenbruk

Utdypende om severdigheter

(Lenker går til Sandalsands artikler)

Blant severdighetene i Troms må først og fremst nevnes den vakre og svært varierte naturen som representerer nesten alle norske landskapstyper samlet innenfor et relativt begrenset geografisk område. Her finner en dramatisk kystnatur med storhavet rett utenfor, klassisk norsk fjordnatur med høye, til dels brekledde fjell tett innpå og brede jordbruksbygder samt vide skogtrakter som stedvis kan minne om Østlandet i innlandet. Innover mot grensen til Sverige og Finland finner en fjellvidder med enkeltstående fjelltopper. Man kan oppleve midnattssolen om sommeren, og det er etter hvert blitt en økende interesse for nordlyset om vinteren.

Den nære beliggenheten til Finland gir mange turister derfra. Troms har atskillig gjennomgangstrafikk, både av biler og av Hurtigruten. Blant bilturistene på vei til Finnmark merkes trafikken til Nordkapp, Kirkenes og grensen mot Russland, blant annet for å starte eller avslutte en tur med Hurtigruten. Også mer spesielle opplevelser som hvalsafarier, hundesledeturer, samiske opplevelser, elvebåtturer med videre er blitt viktige elementer for turismen i Troms, likeledes besøk i nasjonalparker.

Kilde: Thorsnæs, Geir. (2020, 29. januar). Troms – tidligere fylke. I Store norske leksikon. Hentet 10. februar 2020 fra https://snl.no/Troms_-_tidligere_fylke Lisens: Begrenset gjenbruk

Bildet er fra Trondenes kirke ved Harstad. Det er landets nordligste kirke fra middelalderen.

Troms - Harstad - Trondenes - Trondenes steinkirke

Alle må ha en «bucket list», en liste over ting man ønsker å gjøre eller se. Artiklene lengre opp på siden reflekterer gode opplevelser fra mange av Troms’ severdigheter. Kartet viser enda flere. 

Til slutt, her følger en oppsummert, personlig ønskeliste, i ikke-prioritert rekkefølge. 

  1. Nasjonalparker og andre verneområder (Lyngen, Reisa)
  2. Nordlyset på vinteren
  3. Hurtigruten fra Kirkenes og sørover, eller motsatt

Dette bildet er fra Kvæfjord kommune, med utsyn mot Borkenes. Det er et kulturlandskap av nasjonal betydning.

Troms - Kvæfjord - Vikeland - Utsyn mot Borkenes

Intro

Kommuner

Bilder

Artikler

Kart

p

Fakta

Ønsker

Fristelser