Viken

Viken er et svært så variert fylke, og strekker seg fra svenskegrensen til langt opp i fjellheimen. Her bor det 1,27 millioner.

Intro

Kommuner

Bilder

Artikler

Kart

p

Fakta

Ønsker

Fristelser

Introduksjon til Viken

Det er ikke lett å vite hvordan man skal introdusere Viken. Den geografiske spredningen er stor og befolkningen konsentrerer seg både her og der, så det må være vanskelig å skape en koordinert utvikling av hele fylket. Ikke utgjør det noe man kan gape over i løpet av noen dagers bilferie heller, dersom man skulle komme til å tenke på Viken som ett reisemål. Viken synes heller å være definert ut fra sin nærhet til Oslo, som en politisk motmakt. Og nå blir det snart oppløst.

Mange bor i de to kommunene Asker og Bærum (220 000) like vest for Oslo, og litt lenger sørvest, i Drammen (100 000). På østsiden av hovedstaden består nye Lillestrøm kommune av rundt 85 000. Helt i sørøst finner vi nabobyene Sarpsborg og Fredrikstad med opp mot 140 000 innbyggere til sammen. Innimellom og utenom befolkningskonsentrasjonene byr Viken på rikelig natur, kulturminner og aktivitetstilbud, i innlandet, ved fjorden og til fjells.

Selv om dette er landets klart mest folkerike fylke, så er ikke Viken mer enn nummer seks på listen over fylker etter areal. Nabofylket Innlandet er for eksempel mer enn dobbelt så stort, og store forskjeller mellom såkalt sentrale strøk og landsbygda kjenner vi igjen i hele Norge.

Den som planlegger ferie i Viken, kan gjøre lurt i skille mellom østre og vestre del, altså øst og vest for Oslo og Oslofjorden. Det er nok sikkert også mest hensiktsmessig for de som skal skape rasjonelle fylkeskommunale og andre offentlige tjenester. Oslo ligger nå der som et stort, mektig, og opplevelsestungt knutepunkt, uansett hvordan man måtte vri eller vende på fylkesinndelingen.

Denne siden

På denne siden blir du kjent med attraksjoner i mange kommuner i Viken. Bilder får du servert gjennom en lenke til bildesiden, artikler ligger presentert hver for seg, og mange av dem også på et kart. Videre finner du faktainformasjon og helt til slutt Sandalsands ønskeliste for flere opplevelser i fylket. I sum får du her inspirasjon til selv å søke opp de severdigheter og reisemål Viken har å by på.

Bildet øverst er tatt fra et tog i fart gjennom Nesbyen kommune. Kanskje er det da ikke urimelig at vi tar med utdrag fra et dikt som skal være fra det dalføret denne kommunen ligger i, nemlig Hallingdal. Det var faktisk Henrik Wergeland som på lokal dialekt skrev «til den venaste gjenta i Hallingdal«. Her er andre strofen. Se om du klarer å tyde den.

 

Å kor finst den vene gjente som trur inkje um seg sjøl
at ho gjevast æ tå alle liksom gull imyljo sylv,
liksom bjørkji myljo græno, at dæ æ umogele
nokon an’ meint kan vera når dæ talast so tå me.

Kommuner i Viken

Klikk på et kommunenavn for å gå til Sandalsands artikler fra kommunen. Disse er merket med grønt i fylkeskartet. De oransje er uten bilder eller omtale i artikler. Det gjelder: 

Lier | Hurdal | Nittedal | Gjerdrum | Lørenskog | Rælingen | Enebakk | Nordre Follo | Nesodden | Ås | Våler | Rakkestad | Hvaler.

Kommuneinndelingen i Viken

Kommuneinndelingen i Viken. Originalkartet er fra Wikimedia Commons (fri lisens).

 • Andel kommuner med omtale i tekst eller bilder 73% 73%

I alt har Viken 51 kommuner. Fylket består av de tidligere fylkene Østfold, Akershus og Buskerud. De fleste er kjent med at det går mot oppløsning av Viken, kun etter kort tids eksistens. Det skjer imidlertid ikke før 1.1.2024, og denne siden holdes uendret inntil videre. Oppsplittingen vil skje på den måten at de gamle fylkesgrensene reetableres, hvilket selvsagt er synd. Man går glipp av muligheten til å tenke helhetlig samfunnsutvikling. Av endringer i enkeltkommuners tilhørighet, er det foreløpig klart at Jevnaker går fra Buskerud til Akershus. 

Disse 16 tettstedene har bystatus: Askim, Drammen, Drøbak, Fredrikstad, Halden, Hokksund, Hønefoss, Jessheim, Kongsberg, Lillestrøm, Moss, Mysen, Sandvika, Sarpsborg, Ski, og Svelvik.

Fotoalbum fra Viken

Klikk på knappen eller hvor som helst i bildet under, for å gå til innlegget med fotografier fra kommuner i Viken. (Bildet er fra det rehabiliterte mølleområdet i Moss.)

Oppslag fra Viken

Her får du inspirasjoner til opplevelser og severdigheter som du kan planlegge for på ditt neste feriebesøk til Viken. Lenger ned på siden finner du alle artiklene innplassert på et kart, til hjelp for din mer detaljerte planlegging.

Biltur opp Numedal

Biltur opp Numedal

Numedal har innbydende naturopplevelser og et buktende vassdrag å by på. Dalen har også rikelig med kulturminner. Vi skal nemlig til...

Viken på kartet

I kartet under finner du turer og stedsopplevelser kun fra Viken. Klikk inn på hver markør og få litt inspirasjon til hva du kan gjøre. Mange av dem har lenker til Sandalsands artikler, og nær sagt alle har lenker til severdigheten selv.

Noen av markørene ligger veldig nær hverandre, så du må zoome inn for å oppdage alle. Kartet inneholder vel og merke kun steder som lar seg avmerke på kart. Artikkeloversikten ovenfor kan også vise andre artikler. 

Kikk litt ut i stjernenatten, og du vil ane at hele den planet, min venn, hvorpå du eksekverer i en ganske liten sprekk, kun er en ert i hele suppen. (Jonas Lie)

Bildet, med kunstverket, er fra Lillestrøm. 

Fakta om Viken

 • Fylkeshovedstad: Oslo, Drammen og Sarpsborg (fylkeskommunen). Statsforvalteren holder til i Oslo, Drammen og Moss
 • Landareal: 22 768 km²
 • Befolkning: 1 269 230

Illustrasjonen viser fylkesvåpenet i Viken. Symbolikken går på trippel fjellspeiling i vann. Bakgrunnen er blå, og i denne versjonen er fjellet og speilingen i hvit, men ellers er det sølv som gjelder. 

Viken fylkesvåpen

Utdrag fra Store norske leksikon

(Lenker går til Sandalsands artikler)

Fylket

Viken grenser i øst til Sverige, i øst og nord til Innlandet, i vest til Vestfold og Telemark og Vestland, i sør til Skagerrak. Viken er landets mest folkerike fylke. Fylket omfatter store deler av det tettbygde lavlandet på Sør-Østlandet opp til Mjøsa, byer og bygder langs Drammensvassdraget med Hallingdal, samt Numedal og nordøstlige deler av Hardangervidda. Den største befolkningskonsentrasjonen er Oslo tettsted, som strekker seg ut i Viken både sør, øst og vest for Oslo. Andre større sentra er Drammen, Sarpsborg/Fredrikstad og Moss.

Kilde: Mæhlum, Lars. (2019, 9. november). Viken. I Store norske leksikon. Hentet 23. november 2019 fra «https://snl.no/Viken» Lisens: Fri gjenbruk

 

Turisme i Buskerud

Buskerud har meget stor tilstrømning av turister, særlig i vinterhalvåret. Vinterturismen finnes i alle de store dalførene i fylket, Hallingdal, Hemsedal og Numedal. Særlig stor er denne trafikken i midtre og øvre del av Hallingdal med Nesbyen, Gol, Ål, Geilo og Ustaoset, i Hemsedal, i Norefjellsområdet, i Kongsberg, på Blefjell og i Nore og Uvdal.

Blant de mest populære hytteområdene er Blefjell, fjellstrekningene mellom Nesbyen og Dagali og mellom Dagali og Uvdal, fjellområdet vest for Veggli, Golsfjellet, Ålsfjellet og områdene langs riksvei 7 mellom Geilo og Haugastøl og langs Panoramaveien mellom Hemsedal og Valdres.

Blant fylkets viktigste severdigheter regnes stavkirkene i Nore, Uvdal og Torpo, sølvgruvene og Norsk Bergverksmuseum i Kongsberg, tunnelveien «Spiralen» i Drammen, den gamle bebyggelsen ved Blaafarveværket i Modum, veteranjernbanen mellom Vikersund og Krøderen (Krøderbanen) som er den lengste i sitt slag i Norge, og kirkene i Kongsberg og Norderhov. For øvrig merkes de mange bygningene fra middelalderen på gårdene i Numedal, noe som ligger til grunn for markedsføringen av dalen som «Middelalderdalen».

Kilde: Thorsnæs, Geir. (2019, 23. september). Buskerud. I Store norske leksikon. Hentet 23. november 2019 fra https://snl.no/Buskerud Lisens: Fri gjenbruk

Teksten fortsetter under bildet fra Fetsund lenser. 

Akershus - Fet - Fetsund lenser - Glomma

Turisme i Akershus og Østfold

Store norske leksikon har ingen tilsvarende oversikt over turisme eller turistmål for Akershus eller Østfold.

 

Wikipedia

Wikipedia lister veldig kort følgende severdigheter for Østfold:

Wikipedia har ingen omtale av turisme eller reisemål for verken Buskerud eller Akershus. 

Bakgrunnsbildet er fra Oscarsborg i Oslofjorden.

Akershus - Frogn - Oscarsborg - Hovedbatteriet - Oslofjorden

Ønskelisten

Alle må ha en «bucket list», en liste over ting man ønsker å gjøre eller se. Artikkeloversikten lengre opp på siden reflekterer gode opplevelser fra mange av Vikens severdigheter. 

Her følger en lang liste over steder som er besøkt, våren 2022. Det vil ta sin tid å skrive artikler fra alle. Så vil det i mellomtiden bli fylt opp med nye ønsker for opplevelser i Viken.

Tidligere på ønskeliste, nå oppsøkt. Artikler vil komme.

 1. Slependen kalkovn
 2. Bærums verk
 3. Drammens museum – friluftsmuseet
 4. Drammens museum – kunstmuseet
 5. Herregårdene Austad gård og Gulskogen gård i Drammen
 6. Norsk Bergverksmuseum – Smeltehytta, Kongsberg
 7. Nore og Uvdal bygdetun
 8. Dagali museum
 9. Hol bygdemuseum
 10. Gol bygdemuseum
 11. Ål bygdemuseum
 12. Hallingdal museum Nesbyen
 13. Hagan – Christian Skredsvigs kunstnerhjem
 14. Krøderbanen
 15. Riddergården, Hønefoss
 16. Veien kulturminnepark Hringariki
 17. Byopplevelser i Drammen, Kongsberg og Hønefoss
 18. De fire stavkirkene Flesberg, Rollag, Nore, og Uvdal
 19. De 10 middelalderske steinkirkene Haslum i Bærum, Tanum i Bærum, Røyken i Asker, Fiskum gamle i Øvre Eiker, Haug i Ringerike, Haug i Øvre Eiker, Lunner, og Norderhov, Hole og Bønsnes kirke i Hole.

Ønskelisten er det bare å fylle opp i.

Dette bakgrunnsbildet er fra det bevarte interiøret i den gamle flyplassterminalen på Fornebu, Bærum kommune.

Intro

Kommuner

Bilder

Artikler

Kart

p

Fakta

Ønsker

Fristelser

Pin It on Pinterest

Share This