Ridderspranget over Sjoa

Sist endret 08.07.2023 | Publisert 28.12.2021Innlandet, Natur |

Anslått lesetid:

Elva Sjoa er berømt for sine stryk og smale gjel. Det mest berømte gjelet kalles Ridderspranget. Her skal du få bli kjent med sagnet, og hvordan det er å faktisk komme hit og bli fristet til å gjøre som ridderen, hoppe over.

Bakgrunn

Dette er et gammelt sagn om to riddere som begge beilet til en vakker kvinne, en gang i middelalderen. Den ene ridderen, Sigvat fra Valdres, røvet med seg jomfruen med hennes vilje, og fikk den andre ridderen etter seg. De fleste gjenfortellinger kaller ham Ivar fra Sandbu i Vågå, mens andre steder kalles han Eldjarn. Uansett, Sigvat hoppet til fots eller på hest, over det trangeste gjelet i Sjoa, med jomfru Skårvangsola i sine armer. Han kastet en av sine menn, eller Ivar sine menn, i fossen for å vise hva som skjedde dem som fulgte etter ham. Nå ble det til at Sigvat ble gift med sin kjære, men måtte gi fra seg deler av eiendommen sin.

Nedenfor følger én versjon av sagnet (kilde). Du kan lese en annen her.

Sagnet om ridderspranget

På gården Kvie i Valdres bodde en ridder med navnet Sigvat. Han hadde spesielt en fiende – den mektige ridder Ivar Gjesling på gården Sandbu. Ikke nok med at de to ridderne kranglet om fiskeretten til de fiskerike vannene i Heimdalen. De elsket også den samme jenta. Begge ville ha jenta som var så uendelig vakker at hun ble kalt for Skårvangssola.

Den vakre jenta ble forlovet med ridder Ivar, selv om hun ikke ville. Han tok henne med til gården sin, og hun var virkelig ulykkelig, for hun ville heller ha ridder Sigvat. Rett før Skårvangssola og ridder Ivar skulle gifte seg, så måtte han av gårde i Kongens ærend og ble borte i noen dager. Så snart ridder Ivar og hans beste menn hadde forlatt gården, sendte Skårvangssola bud til ridder Sigvat og ba han komme og hente henne. Og så snart Sigvat hadde fått budet la han i vei over fjellet.

Vel fremme ved Sandbu, løftet han Skårvangssola opp foran på hesten sin og red av gårde i vilden sky. Like etter at Sigvat og Skårvangssola hadde ridd fra Sandbu, så kom Ivar tilbake. Han og hans menn bega seg etter, og etter atskillige timer kom de ganske nær Sigvat og Skårvangssola. Da endret Sigvat kurs på hesten og red mot det smale juvet over Sjoa. Med Skårvangssola i armene gjorde Sigvat spranget på den utslitte hesten sin – og de klarte det!

Ridder Ivar og hans menn våget ikke følge etter, så på denne måten fikk Sigvat stoppet sine forfølgere og beholde Skårvangssola. Så selv om han for evig og alltid måtte gi fiskeretten til Heimdalens vann, var han fornøyd nå som Skårvangssola var hans. Og det trange juvet over Sjoa har siden het Ridderspranget.

Opplevelsen i dag

Det er skiltet fra fylkesvei 51 gjennom Sjoadalen til en parkeringsplass. Derfra er det en kort stitur gjennom barskogen ned til den smaleste delen av kløften, selveste Ridderspranget. Bredden er ca. 2,5 meter på det smaleste, og sidene bærer preg av at noen har hoppet her før.

Det er også kjent at noen har dødd i forsøket, i virkeligheten og ikke bare i sagnet.

Ikke desto mindre er det fascinerende å se hvordan det bruser noen meter der nede, der elva presser seg fram hvit og skummende. Det er i grunnen fristende å ta sjansen, for det er jo bare 2,5 meter over. Det er jo kort nok. Samtidig skal man tilbake også, og på andre siden er det ikke like greit å ta rennefart. Dessuten er der en liten høydeforskjell som skaper ytterligere vansker. For andre siden ligger nemlig litt lavere i terrenget.

Vi lar være.

Besøkende bør også ta seg i akt, for det er knapt med sikring på stedet, og det kan bli glatt på berget og steinene ved gjelet. Nyt utsikten og tenk gjennom hvilke herlige naturopplevelser vi har i Norge. Det er spennende nok det.

Naturen rundt

Grunnen til at ikke elva gjennom tusener av år har klart å utvide gjelet på toppen, er at den i stedet har gravd seg dypt ned i grunnen og på sidene. Flere jettegryter kan også spores. Ellers er det furuskog som vi har rundt oss. I Sjodalen er det opprettet flere vernesoner, og selve Ridderspranget ligger i et naturreservat. Mellom furuskogen og tregrensen er det et bredt belte med bjørkeskog, og vi finner en del sjeldne planter i skogbunnen.

Sjoa kommer ovenfra Øst-Jotunheimen og renner i starten både rolig og utfor store fossestryk. Nedenfor Ridderspranget renner elva gjennom tradisjonsbygda Heidal i stryk, fosser og delvis gjel. Lengre nede, ved Bjølstad svinger elveløpet mot sørøst og i kraftige stryk renner den ut i Gudbrandsdalslågen ved tettstedet og veikrysset som bare heter Sjoa. Rafting er svært populært i Sjoa.

Tur i omgivelsene

Fotturister kan komme til fots ned hit fra Randsverk (5 km). Det er også mulig å følge en sti oppover elva fra Ridderspranget noen hundre meter. Da kommer man til en sving i elva og kan beundre mer fossestryk. Lengre oppe, ved Nybrue, kan man komme over elva og gå ned elveløpet til Ridderspranget på andre siden. Du ser broen på kartet lengre ned på siden.

Bilder

Her er noen av Sandalsands bilder fra Ridderspranget.

Finn fram

Det er skiltet til Ridderspranget fra fylkesvei 51 og satt opp informasjonsskilt, toalett og benker ved en romslig parkeringsplass. Derfra er det å gå ned til gjelet på sti. Den er ikke universelt tilrettelagt.

Les mer

Sandalsand har flere artikler fra Vågå kommune i Innlandet fylke. Se også flere artikler under emneknaggen Natur.