Sandvikfjellet i Tysvær

Sist endret 21.03.2022 | Publisert 04.11.2014Fjell og hei, Rogaland |

Anslått lesetid:

Over Statoils anlegg på Kårstø i nord-Rogaland strekker det seg et lavt fjell. På Sandvikfjellet finner vi nakne bergnabber, einer og lyng. Og en fantastisk utsikt. 

 

Orientering

Når vi ser på kartet over Nord-Rogaland merker vi oss et temmelig forrevent landskap. Noen av øyene er store, slik som Karmøy og Vestre Bokn. Andre landområder er nesten for øyer å regne, men er knyttet til fastlandet med smale landtunger, slik som ved Ropeid i Suldal kommune, Nedstrandshalvøya i Tysvær og det gamle Tysvær sørøst for Aksdal.

 

Rogaland - Tysvær - Utsikt fra Sandviksfjellet mot vest, Ognøy og Bokn

Utsikt fra Sandvikfjellet mot vest, Ognøy og Bokn. Det er E39 som slynger seg elegant over øyene.

 

Det finnes en lang rekke fjelltopper som kan egne seg for turer av kortere varighet. Noen av dem er ganske høye også. Gryteknuten stiger 862 meter opp fra Vindafjorden. Jo lenger ut mot vest vi kommer, jo lavere blir toppene. Boknafjellet, der hvor fjernsynsmasten er plassert, rager 293 meter over havet.

Utsikten kan derimot være upåklagelig selv om det ikke er 2000-metrene i Jotunheimen vi snakker om. Det lille fjellet denne turbeskrivelsen omhandler strekker seg 185 meter opp i været. Også her er det fint å være og langt å skue.

De aller fleste kjenner Kårstø som stedet med det store prosesseringsanlegget til Statoil. Det ligger sørvendt med bredsiden mot Boknafjorden. Like bak strekker det seg et bredt, flatt lyngbevokst fjell. Det er Sandvikfjellet.

 

Rogaland - Tysvær - Sandviksfjellet

Eineren vokser fritt opp etter skråningen og kan være vrien å forsere

 

Opplevelser

Før om årene var det lettere å komme oppover den slake fjellsiden. Etter hvert har einer og småkratt fått overta der dyr tidligere gresset og holdt vegetasjonen nede. «Brakjen» som de seier her, gjør det stedvis vanskelig å komme seg fram, men straks vi kommer opp på flaten går det lettere.

 

Rogaland - Tysvær - Sandviksfjellet - Sandvikvatnet

Det er lettere myrlendt opp mot toppen. Sandvikvatnet ligger i forkant av berget.

 

Her er det ingen merkete stier, det gjelder bare å finne seg et tørt lende å bevege seg fram i. Vi skal passere Sandvikvatnet (129 moh.) og klatrer opp på toppen (185 meter) like bak. Her er det varder og jammen finner vi ikke også igjen en bok å skrive navnet sitt inn i, gjemt under noen steiner.

Det skal ha vært tradisjon siden 1970-tallet å ha liggende en slik bok, i en boks under noen steiner. Det var Falkeid idrettslag som startet tradisjonen. Årlig vanket det premier til den som hadde signert i boken flest ganger. Den originale blå treboksen er blitt ødelagt, men restene ligger igjen, og tradisjonen med bok holdes i hevd. Selve bøkene byttes jevnlig ut.

Utsikten fra toppen er upåklagelig i alle retninger. Det sies at herfra man kan se sju prestegjeld. Det er et vakkert kystlandskap vi har her, og mot vest, nord og øst ser vi enda flere fjelltopper. Det er mye vegetasjon og en del gårdsdrift å spore. Mot sør er det bare den store vide Boknafjorden som strekker seg, og like under oss har vi det store Kårstøanlegget.

 

Rogaland - Tysvær - Sandviksfjellet - Varden

Ikke bare en, men to varder på toppen.

 

Jordbruket ble fortrengt av industriutbyggingen på Kårstø

Tidligere lå gårdsbrukene vakkert til ved Sandvik, og bare navnet sier sitt om idyllen. Som følge av anlegget og sikkerhetssonen rundt måtte flere bruk fraflyttes og eldre gårdshus står nå tomme og til forfall. Også her oppe på fjellet ser vi spor av Kårstødriften, for det ble gravet ned en rørgate nordover over fjellet. Det eneste vi ser av den er advarselskilt. Det var lokale protester før Stortinget vedtok utbygging på Kårstø, og lokalbefolkningen samlet seg blant annet her oppe på fjellet til folkemøte.

Den som blir noen timer, og er observant, kan få oppleve både rådyr og hjort på Sandvikfjellet. Legg også merke til restene av de gamle steingjerdene, hvor noen av gjerdestolpene er de karakteristiske lange, spisse steinene som er satt på høykant.

 

Rogaland - Tysvær - Sandvikfjellet - Utsikt mot Storavatnet i øst

Utsikt mot Storavatnet i øst

 

Praktisk

Kartet under viser hvor vi er i verden. Vi parkerte på Susort, ved E39 og gikk opp og ned omtrent samme ruten. Jeg tok ikke tiden, men det tok neppe mer enn en time hver vei. Det går også an å følge skiltingen mot Kårstø fra andre sider av fjellet og finne en parkeringsplass i veiskulderen.

 

 

Mange bruker nettstedene Ut, Lommekjent og Godturen for å gjøre seg kjent med et turterreng basert på erfaringer fra andre turgjengere. Her er det svært mange turer som er registrert i Sør-Rogaland, og få i nord. Klikk deg inn på lenkene, men konsulter også følgende nettressurser for Tysvær: Frisk i friluft har flere turforslag, og en brosjyre fra kommunen ble delt ut til innbyggerne i 2014. Den er ikke lenger tilgjengelig på nett, dessverre.

Finn flere artikler fra Tysvær.

Flere bilder fra denne turen ligger her. Klikk for å forstørre.