Sápmi – Artikler om samisk kultur

Sist endret 04.08.2023 | Publisert 05.02.2021Finnmark, Kultur, Sápmi, Troms |

Anslått lesetid:

Nordmenn flest har liten kunnskap om Sápmi og den samiske urbefolkningens historie og levevis. Basert på reiseopplevelser foreligger det på Sandalsand mange artikler som gir leserne innblikk i samisk kulturhistorie. Her følger en oversikt over alle disse artiklene.

Oversikten

Sápmi er den samiske betegnelsen på samers historiske bosetningsområde. På norsk betyr det Sameland. Her følger artikler på Sandalsand som i sterkest grad berører samisk liv og levnet. Mange av dem har bakgrunn i museumsbesøk, men de utdyper tematikken til mer enn til å beskrive selve museumsopplevelsen.

Klikk på illustrasjonsbildet eller lenken for å åpne artikkelen. De ligger i den rekkefølgen de ble publisert, med de nyeste først.

Les mer

Finn alle Sandalsands artikler fra Troms og Finnmark. Den observante leser av artikkeloversikten vil merke seg at disse er de eneste fylker med artikler om samisk kultur. Enda mer snevert: Det er nesten bare Finnmark som har artikler.

Så får tiden vise om det kommer flere artikler knyttet til samer og samers levevis og historie. Sandalsand lar oftest egne besøk tjene som grunnlag for artiklene. Artikkelen holdes oppdatert med nytt innhold, når det publiseres.

Les gjerne mer om Sápmi på Store norske leksikon.

I denne landsdelen har vi også en annen minoritet, kvenene. Les om dem i artikkelen 16. mars er kvenene sin dag.