Sjekk utsikten fra Odderøya Fort

Sist endret 14.11.2021 | Publisert 18.05.2020Agder, Krig og ufred, Kultur |

Anslått lesetid:

Odderøya Fort ligger i spaseravstand fra Kristiansand sentrum. Her finner vi restene av mer enn 300 års militærhistorie. Fortet er i dag et grønt rekreasjonsområde ispedd en lang rekke bygninger, bunkere, og kanonstillinger fra 1600-tallet og opp til vår tid. 

Bakgrunn

Christiansand, våre dagers Kristiansand, ble grunnlagt i 1641 av den dansk-norske kongen. I årene som fulgte bygget han flere festningsanlegg til forsvar av byen på øyene utenfor. Vi fikk Christiansø, Fredriksholm, Christiansholm helt inne ved Kvadraturen og Lagmannsholmen. På Odderøya bygget man først en skanse av tre lengst ute, i 1667. Senere i det århundret utvidet de den med flere og bedre befestninger. Utover på 1700-tallet roet den tilnærmet konstante krigssituasjonen med Sverige seg. Da ble også bevilgningene til Forsvaret redusert. 

Resultatet ble et begynnende forfall. Det fikk man rettet noe opp i forbindelse med Napoleonskrigene på begynnelsen av 1800-tallet, før en ny epoke med forfall satte inn. I løpet av perioden 1800-1914 tjente festningsområdet også som karantenestasjon, blant Europas største på sin tid.

Norge rustet til kamp henimot 1900-tallets endelige oppbrudd med Sverige. Odderøya ble klargjort til kamp igjen. Fortet fikk ytterligere forsterkninger under nøytralitetsvakten i første verdenskrig. Tyskerne ble 9. april 1940 holdt stangen noen timer gjennom beskytning fra fortets kanoner. Imidlertid slo de tilbake godt støttet av kraftig bombing fra lufta. Åtte personer mistet livet på fortet og 13 såret, før festningen kapitulerte noen timer senere. 

Tyskerne fortsatte utbyggingen av Odderøya Fort under krigen, men øyas plassering var ikke optimal. Følgelig bygget de den store festningen Møvik, med gigantiske kanoner. 

Etterkrigstiden var preget av begrenset modernisering og utvikling. Primært benyttet Forsvaret fortet som rekruttskole for kystartilleriet fram til 1992, men i 1999 var all aktivitet fra Forsvaret over.

Opplevelser

Kristiansands østre og vestre havn er holdt adskilt av Odderøya, så det må ha vært et strategisk sted å plassere et festningsanlegg med kanoner på. Med flere århundrer av militæraktivitet, så går det både veier og stier på kryss og tvers. Toppen er på 92 moh. og med en del svært bratte kanter ned mot sjøen. På vestsiden skal det være en utmerket klatrevegg. Utsikten mot innseilingen i sør er helt fantastisk. 

Av mine tidligere besøk til Kristiansand hadde dessverre ingen omfattet besøk til Odderøya, og de bildene som ledsager denne artikkelen ble tatt under en heller flyktig visitt. Jeg kjørte rett og slett bil til topps, og knipset litt der. Så får det heller være til neste gang å avlegge flere batterier og stillinger et besøk, og ikke minst se hvilke muligheter der er i å gå rundt i terrenget. 

På toppen ligger Mellombatteriet, på sørsiden ligger Søndre batteri, og på sidene ligger Østre batteri og Vestre batteri. Alle har de en lang og broket historie. Restene som ses på bildene av Mellombatteriet, var utbygget av det norske forsvaret på begynnelsen av 1900-tallet. Dessverre er ingen av de gamle kanonene tatt vare på her, men der står oppstilt enkelte på de andre batteriene. 

På Søndre strandbatteri står noen virkelig gamle kanoner, fra 1600-tallet. Det er mulig å følge strandlinjen forbi en lyskasterstilling fram til dette. Her ligger det også en kafé som drives av fortets venneforening. Kafeen holder søndagsåpent året rundt. Merk at den gamle muren rundt karanteneområdet er gjenoppbygget med frivillige krefter. Ellers er de gamle militære bygningene som fortsatt kan brukes, blitt fylt med annet innhold. Det være seg kunstnerisk aktivitet, offentlig museumsadministrasjon eller selskapslokaler. Noen av dem er vernet, slik som bygningene på toppen av Lasaretthøyden og Kommandantboligen.

Her er noen bilder:

Finn fram til Odderøya Fort

Odderøya ligger altså rett sør for Kvadraturen i Kristiansand. Hit kan man komme til fots eller med bil. Det går an å kjøre helt opp til den store parkeringsplassen bak Mellombatteriet på toppen av øya. 

 

Les mer

Her er noen lenker til videre lesning om Odderøya fort. 

Her på Sandalsand kan du finne mer fra Kristiansand og fra Agder. Les dessuten oversiktsartikkelen om Festninger og fort landet rundt