Strandtur på Grødem i Randaberg

Sist endret 02.02.2022 | Publisert 09.02.2016Rogaland, Strand og vann |

Anslått lesetid:

Dette er en strandtur på Byfjordsiden av Randaberg. Den er skreddersydd for befolkningen på Grødem, men har kvaliteter nok til å friste også tilreisende turgjengere.

 

Opplevelser

Mellom industrihavnene Dusavika i sør og Mekjarvik i nord finner vi et stort boligfelt. Det avgrenses i vest av E39 og i øst av Byfjorden. Grødems kystlinje er tilrettelagt med en gruslagt turvei av universell utforming. Vår tur er på 2,5 km en vei, og gir overraskende mye natur.

Årsaken til det siste er at boligfeltet langs store deler av løypa, ligger oppe og bak en høy skrent. Det blir derfor lite påtrengende. Vi vandrer delvis gjennom skog, og delvis langs store svaberg eller nær sagt helt i vannskorpa. Utsikt ut over fjorden har vi hele tiden.

 

Randaberg - Grødem - Beinholet

Turveien slynger seg fint langs stranda, her forbi kampesteinen som ser ut til å ville falle over oss bare vi tramper litt ekstra.

 

Mot slutten av turen, dersom man går nordover, går man delvis gjennom boligfeltet. Underveis må man merke seg kampesteinen i Beinholet og den gamle Dynamittkaien. Mye stein i strandsonen gjør at bademulighetene er noe begrenset og vanskeliggjort.

Den som vil forlenge turen har mulighet for det. I sør er det likevel lite attraktivt å gå gjennom industriområdet i Dusavik, og dermed gjenstår nordsiden. Også her er videre ferdsel langs strandsonen mot Mekjarvik hemmet av industrivirksomhet. Vi må derfor følge boliggater og gang-/sykkelvei opp mot E39 for deretter å gå utover mot Mekjarvik eventuelt fortsette innover mot Harestad. Vi returnerte heller på samme turvei.

 

Praktisk

Turen på 2,5 km tar en halvtime med greit tempo og innlagte stopp underveis for å fotografere mosegrodde trær og naust.

Det er greit å finne parkering i begge ender, enten man starter ved Ryggstranda eller i Harestadvika (også kalt Skiftesvik). Vi kom kjørende utover E39 og svingte av til høyre der skiltet viste Nedre Grødem. Vi fulgte så veien rett fram til vi kom til småbåthavna ved Ryggstranda, dvs. i det vi mer generelt vil kalle Dusavik. Deretter gikk vi nordover. Her følger et turkart som kan åpnes i ny fane.

 

 

Randaberg kommune byr på flere turmuligheter og andre opplevelser. Les hvilke.

Her ser du flere bilder fra turen, sortert i rekkefølge slik vi gikk fra sør til nord: