Opplevelser i Hjelmeland

Hjelmeland kommune ligger øst i Rogaland fylke. Den grenser mot Agder i øst. Sentrum i kommunen ligger i Hjelmelandsvågen. Annen bygder er Årdal og  Fister, men ellers er det en nokså skrint befolket kommune. Antallet innbyggere er knappe 2600. De fleste hjelmelandsbuer er bosatt nær Boknafjorden, og de to dype fjordarmene Jøsenfjorden og Årdalsfjorden. Nasjonal turistveg Ryfylke går gjennom kommunen. Det er ferjeforbindelse over Jøsenfjorden til Nesvik og ut til Boknafjordens største øy, Ombo. Fjerdeparten av arealet er landskapsvernområde. Det gjelder fjellområdene i øst. Dette betyr at Hjelmeland har store og tilgjengelige områder for friluftsliv. Ellers er kommunen kjent for sin frukt- og bærproduksjon, og som stor hyttekommune for folk fra Nord-Jæren. Nærmeste nabokommuner er Suldal, Sandnes og Strand.

Her finner du turer, opplevelser og annet å stille din nysgjerrighet på. På fylkessiden finner du detaljerte kart og bakgrunnsinformasjon som kan gi deg enda mer inspirasjon. Benytt gjerne dette søkefeltet til å lete opp mange flere spennende reisemål og opplevelser på Sandalsand.

Bilder fra Rogaland

Bilder fra Rogaland

Her finner du alle publiserte fotoalbum med et stort antall bilder fra Rogaland. Nye reiser medfører automatisk oppdatering av oversikten i dette...