Opplevelser i Modum

Modum kommune ligger i landskapet Buskerud i Viken fylke. Den grenser i nord til Krødsherad og Ringerike, i øst til Hole og Lier, i sør til Øvre Eiker, og i vest til Sigdal. Kommunens administrasjonssenter ligger i Vikersund. Det bor 14200 moinger i kommunen. Modum kommune har en lang strandlinje langs Tyrifjorden, Norges femte største innsjø. Denne innsjøen dreneres gjennom en slags fjordarm, Bergsjøen, som ved Geithus går over i Drammenselva. På sin vei gjennom kommunen mottar denne elva vann fra to store sideelver. Modums severdigheter omfatter framfor alt Blaafarveværket. Videre ligger Vikersundbakken og søndre enden av Krøderbanen i kommunen.

Her finner du turer, opplevelser og annet å stille din nysgjerrighet på. På fylkessiden finner du detaljerte kart og bakgrunnsinformasjon som kan gi deg enda mer inspirasjon. Benytt gjerne dette søkefeltet til å lete opp mange flere spennende reisemål og opplevelser på Sandalsand.

Blaafarveværket

Blaafarveværket

For noen handler det om fastsette tidspunktet for den årlige sommerturen til Blaafarveværket. For dem er det blitt en tradisjon. Dere andre skal her...

Bilder fra Viken

Bilder fra Viken

Her finner du bilder fra Viken, sortert kommunevis. Nye reiser vil føre til oppdatering av kommunealbumene. Les hovedoppslaget om Viken. Dette er en...

Pin It on Pinterest