Opplevelser i Modum

Modum kommune ligger i Buskerud fylke. Den grenser i nord til Krødsherad og Ringerike, i øst til Hole og Lier, i sør til Øvre Eiker, og i vest til Sigdal. Kommunens administrasjonssenter ligger i Vikersund. Det bor 14200 moinger i kommunen. Modum kommune har en lang strandlinje langs Tyrifjorden, Norges femte største innsjø. Denne innsjøen dreneres gjennom en slags fjordarm, Bergsjøen, som ved Geithus går over i Drammenselva. På sin vei gjennom kommunen mottar denne elva vann fra to store sideelver. Modums severdigheter omfatter framfor alt Blaafarveværket. Videre ligger Vikersundbakken og søndre enden av Krøderbanen i kommunen.

Her finner du turer, opplevelser og annet å stille din nysgjerrighet på. På fylkessiden finner du detaljerte kart og bakgrunnsinformasjon som kan gi deg enda mer inspirasjon. Benytt gjerne dette søkefeltet til å lete opp mange flere spennende reisemål og opplevelser på Sandalsand.

Blaafarveværket

Blaafarveværket

For noen handler det om fastsette tidspunktet for den årlige sommerturen til Blaafarveværket. For dem er det blitt en tradisjon. Dere andre skal her...

Bilder fra Buskerud

Bilder fra Buskerud

Her finner du alle publiserte fotoalbum med et stort antall bilder fra Buskerud. Nye reiser medfører automatisk oppdatering av oversikten i dette...