Opplevelser i Nore og Uvdal

Nore og Uvdal kommune ligger øverst i Numedal. Det betyr Viken fylke. I samme dalføre finner vi mot sør Rollag kommune. Nore og Uvdal har også grenser mot Hallingdalskommunene Hole, Ål og Nesbyen, og mot Flå og Sigdal i øst. Utenfor eget fylke grenser kommunen mot Tinn, Vinje og Eidfjord. De sistnevnte naboene indikerer at vi er i en kommune som strekker seg langt inn i Hardangervidda. Der folk bor, altså i Numedalen, ligger kommunesenteret Rødberg som eneste tettsted omtrent midt mellom de to gamle kommunedelene Nore og Uvdal. Befolkningen er på nesten 2500. De kan glede seg over flere middelalderbygg, inklusive to stavkirker, en staselig elv, og store fjellområder. Ellers finner vi synlig spor etter kraftutbygging langs elva, i form av dammer og kraftstasjoner av det estetisk monumentale slaget.

Her finner du turer, opplevelser og annet å stille din nysgjerrighet på. På fylkessidene finner du detaljerte kart og bakgrunnsinformasjon som kan gi deg enda mer inspirasjon. Benytt gjerne dette søkefeltet til å lete opp mange flere spennende reisemål og oppdagelser på Sandalsand.

Biltur opp Numedal

Biltur opp Numedal

Numedal har innbydende naturopplevelser og et buktende vassdrag å by på. Dalen har også rikelig med kulturminner. Vi skal nemlig til...

Bilder fra Viken

Bilder fra Viken

Her finner du bilder fra Viken, sortert kommunevis. Nye reiser vil føre til oppdatering av kommunealbumene. Les hovedoppslaget om Viken. Dette er en...

Pin It on Pinterest