Opplevelser i Nore og Uvdal

Nore og Uvdal kommune ligger øverst i Numedal. Det betyr Buskerud fylke. I samme dalføre finner vi mot sør Rollag kommune. Nore og Uvdal har også grenser mot Hallingdalskommunene Hole, Ål og Nesbyen, og mot Flå og Sigdal i øst. Utenfor eget fylke grenser kommunen mot Tinn, Vinje og Eidfjord. De sistnevnte naboene indikerer at vi er i en kommune som strekker seg langt inn i Hardangervidda. Der folk bor, altså i Numedalen, ligger kommunesenteret Rødberg som eneste tettsted omtrent midt mellom de to gamle kommunedelene Nore og Uvdal. Befolkningen er på nesten 2500. De kan glede seg over flere middelalderbygg, inklusive to stavkirker, en staselig elv, og store fjellområder. Ellers finner vi synlig spor etter kraftutbygging langs elva, i form av dammer og kraftstasjoner av det estetisk monumentale slaget.

Her finner du turer, opplevelser og annet å stille din nysgjerrighet på. På fylkessiden finner du detaljerte kart og bakgrunnsinformasjon som kan gi deg enda mer inspirasjon. Benytt gjerne dette søkefeltet til å lete opp mange flere spennende reisemål og opplevelser på Sandalsand.

Uvdal stavkirke

Uvdal stavkirke

Uvdal stavkirke har passert sine første 850 år, og står både yndig og verdig i skråningen høyt over Numedalslågen. Den er den nordligste av de fire...

Nore stavkirke

Nore stavkirke

Nore stavkirke er som alle landets stavkirker et gammelt hus. Den står om enn tårnene faller. Akkurat denne kirken har en kraftig 900-årig søyle i...

Bilder fra Buskerud

Bilder fra Buskerud

Her finner du alle publiserte fotoalbum med et stort antall bilder fra Buskerud. Nye reiser medfører automatisk oppdatering av oversikten i dette...