Opplevelser i Sauda

Sauda kommune ligger helt mot nordøst i Rogaland fylke. Den grenser til Vestland fylke i nord og Rogalandskommunene Vindafjord i vest og Suldal i øst. Det er ca. 4500 saudabuer, i alle fall som bor her. Tettstedet og kommunesenteret med samme navn som kommunen, vokste fram gjennom kraftbygging og tilhørende kraftkrevende industri. Her utviklet det seg en hel fabrikkby, der fabrikken bekostet mye av boligbyggingen og andre tilbud. Som andre slike byer, har Sauda hatt sine opp- og nedturer. Sauda har store fjellområder, er rik på kulturminner og er del av Nasjonal turistveg Ryfylke. Saudabuen har lenge ivret for tunnel nordover, slik at den ikke skal være avhengig av det som i dag kun er sommervei. Mot sør går det helårsvei ut Saudafjorden.

Her finner du turer, opplevelser og annet å stille din nysgjerrighet på. På fylkessiden finner du detaljerte kart og bakgrunnsinformasjon som kan gi deg enda mer inspirasjon. Benytt gjerne dette søkefeltet til å lete opp mange flere spennende reisemål og opplevelser på Sandalsand.

VIDEO – Sauda

VIDEO – Sauda

Se video fra Sauda, stedet som ligger så langt inn i Ryfylkefjordene som det er mulig å nå. Byen har et nokså kjedelig sentrum, men "bedriftsbyen"...

Bilder fra Rogaland

Bilder fra Rogaland

Her finner du alle publiserte fotoalbum med et stort antall bilder fra Rogaland. Nye reiser medfører automatisk oppdatering av oversikten i dette...