Opplevelser i Sørfold

Sørfold er en kommune i Saltenregionen i Nordland som strekker seg fra fjord til fjell. De nesten 1900 sørfoldværingene er samlet i midten, grovt regnet langs E6 som går nord-sør i kommunen. Rådhuset ligger i Straumen, helt sør i kommunen. Kystområdene i vest er ubebodde og adkomsten sperret av høye fjell. Der er store, vide fjellområder mot Sverige i øst, med Rago nasjonalpark som et kjent område. Rago er sammen med tilgrensende nasjonalparker på svensk side, Nord-Europas største villmarksområde.

Her finner du turer, opplevelser og annet å stille din nysgjerrighet på. På fylkessiden finner du detaljerte kart og bakgrunnsinformasjon som kan gi deg enda mer inspirasjon. Benytt gjerne dette søkefeltet til å lete opp mange flere spennende reisemål og opplevelser på Sandalsand.

Bilder fra Nordland

Bilder fra Nordland

Her finner du alle publiserte fotoalbum med et stort antall bilder fra Nordland. Nye reiser medfører automatisk oppdatering av oversikten i dette...