Tveit-tunet i Sauda

Sist endret 22.04.2022 | Publisert 03.07.2014Gårdstun, Museer, Rogaland |

Anslått lesetid:

Helt innerst i Ryfylke finner vi det fint beliggende Tveit-tunet. Det ligger høyt oppe i lia over Saudasjøen og framstår i dag som det gjorde for over hundre år siden.

 

Bakgrunn

Fram til 1880 var Sauda en rein bondebygd. Tveit-tunet er det eneste i kommunen som viser hvordan et gårdsbruk så ut før de store endringene i jordbruket, omtalt som det store hamskiftet. Her bodde det dessuten folk fram til 1970-tallet. I ettertid er gården blitt restaurert og utstyrt med redskaper og innbo slik det kunne ha vært (eller var) ved århundreskiftet.

Skal vi lite på kulturhistorisk vegbok Ryfylkevegen, og det skal vi, så skal vi tilbake til begynnelsen av 1600-tallet for å finne noe skriftlig. En lensmannssønn fra Sand måtte i 1618 betale en bot fordi kona fikk barn noe tidlig etter bryllupet. Ut over på 1700-tallet stod det rimelig ille til med gården, men utover på 1800-tallet kan lykken ha snudd. I 1839 framkommer det nemlig opplysninger om å skille ut en tomt til folgestove. 

Tveit, eller Amdalstveit som den ble kalt tidligere, hadde både dyrket jord, god buhage og vedaskog. Tømmerskog var der ikke. Midt på 1800-tallet kunne de fø en hest, åtte-ti kyr og 18-20 sauer på bruket. Omfanget på husdyrholdet var ganske høyt, og skyldtes godt beite på heia og mange utslåtter. Jorda kunne gi 14 tønner havre og 12,5 tønner poteter. Det var en grøde sånn midt på treet i distriktet. 

Vi leser ellers i samme kilde at de eldste husene på Tveit-tunet er fra ca. 1820, mens folgehuset er noe nyere. Bosetting skal det ha vært siden rundt år 1000. 

 

Finn fram

Det er noen år siden jeg var her og tok dette bildet, men plasseringen av tunet er det samme: For å komme hit må du dra til Sauda i Rogaland, nærmere bestemt Saudasjøen. Her er det skiltet oppover i lia fra hovedveien.

 

 

Les mer 

Informasjon på nett om tunet er sparsomt, turistinformasjonen har bare litt, kommunen enda mindre. Ifølge turistinformasjonen har Ryfylkemuseet overtatt driften av tunet, men museet omtaler ikke tunet på sine sider. Jeg formoder det er private krefter som driver museet. Noen har i hvert fall tatt ballen, for Facebook-siden til tunet viser at her er det aktiviteter, i form av årlige stevner i slutten mai.

Finn flere artikler fra SaudaSandalsand. Denne nettsiden har for øvrig et stort antall artikler fra gårdstun rundt om i landet, mange av dem er museer.