Værne kloster

Sist endret 04.08.2023 | Publisert 08.12.2019Østfold, Religion |

Anslått lesetid:

Like sør for Moss finner vi så vidt det er, restene av et middelalderkloster. Ruinene av Værne (Varna) kloster er godt skjult i parken bak en herregård, under høye trær. 

Bakgrunn

Klosteret

Johannitterordenen bygget Værne kloster sannsynligvis rundt år 1200, etter en mulig godkjenning av kong Sverre eller annen konge. Den gang het det Varna. Klosteret er dessverre lite omtalt i skriftlige historiske kilder og vi finner i dag svært lite rester av klosteret. Dette skulle bli ordenens eneste kloster i Norge. Det var opprinnelig et invalidehospital for hirden, eller ridderne om man vil. Varna ble et valfartssted som andre klostre, og det ble etter hvert ganske så rikt takket være rike donasjoner og testamentariske gaver. 

Det skal ikke ha vært mer enn 5-10 munker på Værne, alle ikledd lange svarte kapper med hvitt malteserkors på venstre side av brystet. Munkene viet hele dagen til bønner og ikke-arbeidskrevende sysler. Derimot sysselsatte klosteret et stort antall mennesker i driften av gården. Slik var det med middelalderens klostre også ellers i landet. 

Klosteret ble sekularisert i 1532, allerede før reformasjonen gjorde endelikt på alt klosterliv i landet. Det var deretter kongelig len gjennom flere dynastier. Herregården er fremdeles en storgård, med et stort våningshus og store gårdsbygninger i sin midte. Klosterkirken skal ha vært bygget i tegl, men ellers kjenner vi ikke utformingen av klosteranlegget, for det har aldri vært foretatt arkeologiske undersøkelser av området. Gjennom de siste årene er det blitt gjennomført arbeider i regi av statlige myndigheter for å bevare restene av ruinene. 

Ordenen

Klosterlivet på Værne varte gjennom mer enn 300 år. Johanitterordenen har derimot en mye lengre historie.

Ordenen oppstod under korstogene mot det Hellige land på 1000-tallet, og var da også kjent som Hospitalridderne. I utlandet finner vi spor av Johannitterordenen i form av den mektige korsfarerborgen Krak des Chevaliers i Syria, samt flere byer og borger på middelhavsøyene Rhodos og Malta. De hersket lenge over Rhodos, men måtte overgi seg til tyrkerne i 1522. Etter noen år i landflyktighet fikk ordenen kontroll over Malta i 1530 og kom deretter til å bli kalt Malteserordenen. Napoleon kastet ordenen ut av Malta i 1798.

I vår tid anerkjennes Den suverene militære hospitallerordenen av Sankt Johannes av Jerusalem av Rhodos og av Malta diplomatisk som en suveren organisasjon av en lang rekke land. Som en stat uten landområde, har ordenen i vår tid observatørstatus i FN og ambassader i 120 land, men ikke i Norge. Derimot var de altså i sitt tidligere liv representert i det sørøstre Norge med et kloster. Underlig å tenke over, egentlig.

Værne kloster
Døråpning mellom kor og sakristi i klosterkirken ved Værne kloster (Foto: Riksantikvaren. Lisens: CC BY)

Opplevelser på stedet

Dessverre hadde jeg gjort så dårlig research at jeg ikke fant fram til selve klosterruinene. Rettere sagt er kildene om klosterets beliggenhet så dårlige, at selv et relativt grundig søk ikke gir mye håp for den tilfeldige besøkende utenfor lokalsamfunnet. Etter hva jeg forstår, er ruinene et yndet besøksmål for barnehager og skoler i nærområdet. Ikke desto mindre var det fint å vandre langs vei og inn på tunet foran den flotte, store herregårdsbygningen. 

Det føltes for privat å vandre inn og til venstre bak det store våningshuset. Det er nemlig der de knappe restene av klosteret er å finne. Det må bli til en annen gang. Bildet ovenfor er fra Riksantikvaren (på fri lisens). Samme institusjon tilbyr flere bilder

Her er Sandalsands egne bilder. Klikk og bla gjennom forstørrelsene.

Opplevelser i området

Sandalsand var på gjennomreise i distriktet og valgte å gjøre et stopp ved Værne. Landskapsområdet her fortjener stor oppmerksomhet fra andre veifarende, for det er bemerkelsesverdig variert og spennende. Det hviler et historisk sus over de høye trær som danner alleer langs bilveien, og de store jordene som strekker seg opp fra Oslofjorden ikke langt unna. Værne kloster har fra 2013 vern som landskapsvernområde, og fra samme år har Klosteralléen status som biotopvernområde.

Værne kloster-området er et av Riksantikvarens KULA-områder, kulturlandskap av nasjonal interesse. De omtaler det blant annet slik:

Østfold betegnes som herregårdenes fylke. Området er en viktig representant for herregårdslandskapene i Norge. Mens de fleste jordbrukslandskap på flatbygdene på Østlandet i dag er preget av moderne drift, har dette området bevart en rekke lunder, trerekker, alléer, store trær og stengjerder som gir landskapet en særlig historisk dybde. Klosterruin, middelalderkirke og et stort antall arkeologiske kulturminner forsterker dette preget.

Det samme området er inkludert i Riksantikvarens og Landbruksdirektoratets samling av utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Finn fram

Kartet viser hvor gården ligger i dag. Zoom inn og ut som du vil.

Les mer

Her på Sandalsand kan du lese om landets eneste bevarte middelalderkloster, Utstein, om klosterruiner i Trondheim, Bergen, Oslo og om klosterruinene Lyse og Halsnøy i Vestland. Les oversiktsartiklene om Klostre i middelalderens Norge, om steinkirkene og om stavkirkene. Vi er i det som nå er Moss kommune.

Les mer om Værne kloster på Store norske leksikonWikipedia, Riksantikvarens faktaark, Verneplanen for området, Moss Avis, og artikkelen på nettsiden til Den katolske kirke