VIDEO – Gamle Stavanger

Sist endret 06.03.2022 | Publisert 08.12.2015Rogaland, Videoer |

Anslått lesetid:

Se en video fra Gamle Stavanger. De små trehusene langs smale gater og smau like opp fra Vågen var på 1950-tallet truet av forsøk på byfornyelse. Den prosessen ble stoppet og vi kan i dag fullt ut høste fruktene av den innsatsen ildsjelene la for dagen den gang.

Gamle Stavanger utgjør den største trehusbebyggelsen i Nord-Europa. Du ønskes velkommen til å lese mer om bydelen i en annen artikkel.

 

 

Du finner en rekke videoer fra Norge på Sandalsands YouTube-kanal. Tilsvarende artikler som denne finner du også på den engelskspråklige delen av Sandalsand.