VIDEO – Haldenvassdraget

Sist endret 04.08.2023 | Publisert 03.06.2019Østfold, Videoer | , , ,

Anslått lesetid:

Se video fra Haldenvassdraget. Det ligger langs grensen mot Sverige og består av en rekke innsjøer, elver og kanaler. Vassdraget ble utbygget på midten av 1800-tallet for å frakte tømmer ned til fabrikkanleggene i Halden, ved kysten.

Samlet lengde er på ca. 150 km. Filmen viser et par av slusene i Sootkanalen, og de tre gjenværende og fullt operative slusene langs Haldenkanalen (Ørje, Strømsfoss og Brekke). Her vises også opptak fra sommeråpningen av slusene i Ørje i 2019.

Du finner en rekke videoer fra Norge på Sandalsands YouTube-kanal. Tilsvarende artikler som denne finner du på den engelskspråklige delen av Sandalsand.

I tillegg til denne video om Haldenvassdraget, så kan du lese to artikler:

Haldenvassdragets kanalmuseum: Haldenkanalen er den eldste av Norges to kanaler. Den ble bygget i perioden 1852-1860 og var i det store og hele i drift fram til 1982. I Ørje finner vi Haldenvassdragets kanalmuseum med en svært informativ innendørs utstilling, og et minst like interessant uteområde.

Haldenvassdraget fra nord til sør forteller om bilturen langs dette vassdraget. Langs grensen mot Sverige i Sørøst-Norge ligger det en rekke naturlige innsjøer og elver. På midten av 1800-tallet ble det bygget en sammenhengende vannvei for å frakte tømmer til fabrikkanleggene i Halden. Vi kaller det Haldenvassdraget.