VIDEO – Helleren i Jøssingfjord

Sist endret 06.03.2022 | Publisert 10.12.2015Rogaland, Videoer |

Anslått lesetid:

Se video fra Helleren i Jøssingfjord. Helleren er en stor klippe som henger over to hus ved enden av Jøssingfjorden. Vi er sørvest i Norge. Husene ble bygget på begynnelsen av 1800-tallet og forlatt på 1920-tallet. Det var like etter at det ble anlagt vei inn.

Husene er bevart som de var, som boliger for småkårsfolk som forsørget seg på en kombinasjon av gårdsdrift, sauehold og fiske. Les mer om Helleren i en annen artikkel.

Videoen fra Helleren i Jøssingfjord har også et blikk utover Jøssingfjorden. Den ble berømt etter Altmarkaffæren i februar 1940, da en britisk destroyer angrep et tysk tankskip og frigjorde allierte krigsfanger. Den norske nøytraliteten ble i dette tilfellet brutt av begge land, og hendelsen ledet fram mot den tyske invasjonen to måneder senere.

Audio: «Bonde» av og med den lokale artisten Tønes.

 

 

Du finner en rekke videoer fra Norge på Sandalsands YouTube-kanal. Tilsvarende artikler som denne video fra Helleren i Jøssingfjord finner du også på den engelskspråklige delen av Sandalsand.