VIDEO – Nærøyfjorden

Sist endret 06.03.2022 | Publisert 04.12.2015Båtturer, Vestland, Videoer |

Anslått lesetid:

Se en video fra Nærøyfjorden. «West Norwegian Fjords» (Vestnorsk fjordlandskap) er nummer 1195 på UNESCOs World Heritage List (verdensarvlisten).

Denne videoen fra 1998 er fra den vakre Nærøyfjorden som ender i Gudvangen. Filmen viser stillbilder og levende bilder fra ferjeturen ut fjorden.

Slik begrunner UNESCO denne verdensarven:

Kriterie (i): Vestnorsk fjordlandskap er klassiske, framifrå velutvikla fjordar, og vert rekna for å vere typelokalitet for fjordlandskapa i verda. Storleiken og kvaliteten på desse fjordane kan samanliknast med andre fjordar på Verdsarvlista, og dei utmerkjer seg med sine klimatiske og geologiske tilhøve. Området syner alle element av landformer knytt til dei indre delane av to av dei lengste og djupaste fjordane i verda.

Kriterie (III): Nærøyfjord- og Geirangerfjordområda vert rekna mellom dei framifrå vakraste fjordlandskapa på kloden. Deira unike naturvenleik kjem av dei tronge dalgangane med bratte krystallinske bergsider som strekkjer seg frå 500 m under vassflata til 1400 meters høgde over Norskehavet. Eit utal fossar kastar seg utfor dei stupbratte fjellveggane, medan talrike frie elvar renn frå takkete fjell, brear og bresjøar, gjennom lauv- og barskog, og ned til fjorden. Eit stort mangfald av andre naturfenomen på land og i vatn med m.a. undersjøiske morenar og sjøpattedyr, forsterkar naturopplevinga. Restar av eldre, no for det meste nedlagde gardsbruk og stølar, tilfører det dramatiske naturlandskapet ein kulturell dimensjon som utfyller og aukar den samla verdien av området.

Jeg vendte tilbake til fjorden i 2012, noe som resulterte i ny video og en artikkel.

Audio: «Vestland, Vestland» med Sissel Kyrkjebø.

 

 

Du finner en rekke videoer fra Norge på Sandalsands YouTube-kanal. Tilsvarende artikler som denne finner du også på den engelskspråklige delen av Sandalsand.