Vitenfabrikken i Sandnes

Sist endret 17.11.2021 | Publisert 11.03.2019Museer, Rogaland |

Anslått lesetid:

I Sandnes har Jærmuseet etablert seg med en publikumsvinner for kunnskapshungrige i alle aldre. Vitenfabrikken har rundet 10 år og fabrikkarbeiderne, eller skal vi si kunnskapsarbeiderne, går rundt med røde lagerfrakker og bistår alle sine gjester med å tilegne seg ny, faktabasert viten.

 

Opplevelser

Det var i 2008 at vi fikk dette kombinerte museums- og vitenskapssenteret midt i Sandnes sentrum. Det legges stor vekt på interaktivitet der barn og unge utfordres til å utvikle sin interesse for realfag, matematikk og teknologi. En lang rekke, skal vi si apparater, står tilgjengelig for utforskning gjennom lek, konkurranse og eksperimentering.

Samtidig, og ettersom dette er en del av Jærmuseet, er det viktig for senteret å framvise både Sandnes’ og regionens industrihistorie. Pottemakervirksomheten og sykkelproduksjonen, og dessuten kremmervirksomheten i byen, er tatt vel vare på. De finner vi i de interaktive delene som særlig engasjerer de yngre generasjoner, men også i de skiftende spesialutstillingene.

Da jeg var her for to år siden (2017), fikk jeg med meg historien om møbelproduksjonen i Sandnes. Under mitt siste besøk (2019) var det Øglændkonsernets utvikling gjennom 150 år, med klesproduksjon og sykler, som ble framvist.

Langt på vei er det alle de kreative apparatene som bærer senteret, og som gjør at vi gjerne kommer igjen både store og små. Etter over ti års virke kan det imidlertid synes som at vedlikeholdsbehovet kan ha fått et lite etterslep. Ikke alle stedene virket apparatene og knappene å klikke på. Det helt spesielle Planetariet har tatt en flermånedlig pause for å oppgraderes. Slikt må man likevel regne med når ambisjonsnivået er høyt, og oppslutningen blant publikum så stor. Vitenfabrikken hviler ikke på laurbærene, for de er det blitt mange av.

En av aktivitetene går ut på å forflytte en kule ved hjelp av tankekraft. Det virker. Om man ikke akkurat flytter fjell, så settes to konkurrerende tenkere i sving. Og det er vel et godt bilde på hva Vitenfabrikken ønsker å bidra til, nemlig tankekraft, bevegelse, konkurranse og læring.

 

Praktisk

Vitenfabrikken finner vi midt i Sandnes, i store og gode lokaler. Den holder åpent alle dager unntatt mandag. Inngangsprisen er (2019) kr 130 for voksne og 70 for barn. Kafeen har et godt utvalg av både varme og kalde retter, og museumsbutikken tilbyr både bøker, spill og annet med tilknytning til senterets aktiviteter.

Sjekk ut Vitenfabrikkens egen nettside for ytterligere informasjon om nye og gamle aktiviteter og utstillinger, og annet praktisk. Jærmuseet framstår for øvrig som en meget oppegående museumsorganisasjon med mange jern i ilden, med stor formidlingsiver og svært gode nettsider. Du vil finne artikler på Sandalsand fra mange av anleggene deres.

Sandalsand finner du også andre artikler med forslag til hva du kan finne på i Sandnes

Til slutt, noen bilder fra Vitenfabrikken, hentet fra et par besøk.