Vitengarden ved Nærbø

Sist endret 21.03.2022 | Publisert 03.06.2015Gårdstun, Museer, Rogaland |

Anslått lesetid:

Vitengarden ved Nærbø er et Kinderegg med opplevelser: Et gammelt gårdstun, et moderne vitenmuseum og et landskapsområde rikt på kulturminner. 

 

Opplevelser

«Viten»-begrepet synes å gå som en farsott over museumsverdenen i Sør-Rogaland, og Jærmuseet er spydspissen. Suksessen med Vitenfabrikken i Sandnes synes å ha gitt mersmak og det som over årene er blitt bygget opp sør på Jæren, ved Nærbø, går i samme fotefar. Opplevelsene her er altså av tredelt karakter og vi skal ta dem for oss etter tur.

 

Kvia 4H gård – gammelt gårdstun

Rogaland - Hå - Nærbø - Vitengarden

Vi kikker inn i stua fra 1950-tallet, her på Kviagarden

 

Tidligere var det dette gamle gårdstunet på Kvia som det meste av museumsaktiviteten handlet om.

De minste fikk den vårdagen vi kom, tilbud om å hoppe i høyet inne på låven og bli kjent med utegående lam, kyr på bås (Vestlandsk raukolle, den som var vanlig før NRF-kua ble utviklet på 1960-tallet), såvel som et par griser. Et stort høydepunkt for de minste var nok anledningen til å klatre opp i en hestekjerre og la seg bli trukket et stykke nedover veien av en vaskekte Fjording.

For oss voksne er det kanskje våningshuset som er mest interessant i det som framstår som et kompakt lite gårdstun. Her er innredningen gjort om til 1950- og 1960-tallet. Bygningene er imidlertid langt eldre. Både våningshus og driftsbygning er fra 1878, mens det frittstående fjøset er ni år yngre.

 

Rogaland - Hå - Nærbø - Vitengarden

En sikker suksess blant ungene. Her kan det bli kø for å bli med i hestekjerra.

 

I hagen bak driftsbygningene finner du en urtehage, benker og bord.

Hva er så en 4H gård? 4H en landsomfattende, ideell barne- og ungdomsorganisasjon. De 4 H-ene står for klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse. De skriver på sine nettsider at «ein 4H-gard er eit ope gardsanlegg som tar imot barn, unge og vaksne til pedagogisk tilrettelagt besøk. Noreg har i dag rundt 40 4H-gardar med ulike storleik, driftsmåtar og eigarskap. Hovudmålet er å synleggjere kva som skjer på ein gard med både planter og dyr. Dette vil gje auka kunnskap om økologiske samanhengar, matproduksjon, dyr og natur.» Les mer.

Gårdstunet på Kvia inngår i serien om Gårdstun, her på Sandalsand. Det som gjør tunet ekstra spennende er at det inkluderer levende dyr i et klart større omfang enn hva vi finner på mange andre tun. Mange er mest opptatt av å bevare og framvise bygninger, innbo og andre gjenstander.

 

Museet – moderne museum i moderne arkitektur

Rogaland - Hå - Nærbø - Vitengarden

Flott bruk av stein og tre på den nye delen av Vitengarden

 

For Jærmuseet er det gamle gårdstunet mest for en parentes å regne. Vitengarden blir primært markedsført som utformingen av, og innholdet i, de nyere bygningene på høyden ovenfor gårdstunet. Her finner vi et elegant museumsbygg, første byggetrinn med åpning i 1995 og neste del i 2002. Materialbruken er naturstein, furutak og kledning i osp. Det er et stort areal som dekkes, men høyden er lav. Arkitekturen sikrer at bygningsmassen glir fint inn i landskapet.

Utvendig finner vi flere sitteplasser, griller til fri benyttelse, og store uteområder med plen og grus. Innvendig er der en kafé med enkel servering, men likevel med greit nok utvalg til å tilfredsstille de fleste.

Her finner vi administrasjonssenteret for Jærmuseet, og enkelte godt gjemte kulturhistoriske gjenstander. Visjonen er formulert slik: «På Vitengarden skal publikum læra ved å gjera – du blir invitert til å vera aktiv og utforska naturvitskap og historie på nye og engasjerande måtar.»

Det klarer de godt.

 

Rogaland - Hå - Nærbø - Vitengarden

Glimt fra deler av utstillingen. Kombinasjon av læring på plakat (til venstre) og et virkelig drivhus (til høyre).

 

For i stedet for å se en ekte norsk Raukolle (som på Kviagården), får vi her se inn i en formstøpt kumage. I stedet for å se et laftet jærhus, får vi her selv muligheten til å lafte. I stedet for å se en hest dra en kjerre, får vi her testet ut vår egen evne til å produsere én hestekraft.

Det er kjekt å prøve seg på det store vellet av teknologiske aktiviteter. Den «nye» måten å tenke museer på er engasjerende for både barn og voksne. For barna var for eksempel sanserommet spennende: Gå barbeint inn i stummende mørke og opplev hvordan det er å gå i torvmyr. Det at torvmyrer kanskje sjelden lå i stummende mørke er en annen sak.

 

Hanabergsmarka landskapsområde med kulturminner

Rogaland - Hå - Nærbø - Vitengarden

Denne vakre alleen er starten på turløypene

 

På østsiden av Vitengarden går Jærbanen forbi. Det var kanskje ikke rart at de på Kvia la stuevinduene den veien – kjekt å følge med på toget når det kom. På vestsiden av Vitengarden strekker det seg en vid mark, og utsikt ut mot havet.

Hanabergsmarka er på et vis integrert med resten av anlegget som et kulturminne- og friluftsområde. Integrasjonen er nok mest av praktisk karakter, den ligger nå her. Men vi har i alle fall muligheten til å ta hele tre vandringsruter: Naturløypa, Fortidsløypa og Krigsminneløypa. Ingen av dem tar mer enn en halvtime å gå.

Det virket fristende, men vi hadde ikke tid til mer denne dagen. Dessverre ble det dermed heller ikke anledning til å besøke det gamle gårdstunet Audamotland ikke langt unna. Også det er del av Vitengarden og framstår slik det var på 1700-tallet. Det får bli et annet besøk. (Les om det andre besøket, det gikk nemlig til Audamotland.)

 

Konklusjon

Gårdsbruket og Vitendelen av museet var svært populært blant barnefamilier den pinsedagen vi kom. Ut fra sammensetningen av besøkende og min vurdering, synes det som at målgruppen primært er barn i alderen 2-12. Likevel vil også voksne besøkende ha glede av anleggene, i tillegg til markaturen.

Jærmuseet har fått i hendene litt av et Kinderegg, men som i originalen er delene av svært ulik karakter. Den store fordelen museet har med så tett geografisk nærhet mellom de ulike elementene, utnyttes ikke godt nok. Jærmuseet er fiksert på ingeniørgreiene. Flott det, men når grunnideen er å integrere fortidens, nåtidens og framtidens kultur, miljø og teknikk i et samspill, kommer de litt til kort. Integrasjonen mellom de unike bestanddelene museet har fått å forvalte, blir i beste fall halvhjertet.

 

Praktisk

Kartet viser en veibeskrivelse fra avkjøringen ved Rv44 inn mot Nærbø. Noen hundre meter innover Fv158 møter du et skilt for avkjøring til Jærmuseet. Kartets stoppunkt er den store parkeringsplassen nedenfor gården. Du skal altså spasere hundre meter oppover.

Det er godt skiltet, også for en turløype på 1,5 km innover mot Nærbø stasjon for de som velger å være litt miljøbevisste i sitt transportvalg.

 

 

Du vil naturligvis lese deg opp litt mer før du legger turen ut hit. Gå da til Jærmuseets oppslag om Vitengarden. Vi kombinerte dette besøket med en runde i Fugleparken i Nærbø.

De følgende minibildene kan klikkes på for en større versjon, og blas gjennom.