Rock and Roll i Sokndal – Prøv deg på Ruggesteinen

Sist endret 08.05.2024 | Publisert 26.06.2017Natur, Rogaland, Strand og vann |

Anslått lesetid:

Ruggesteinen er omtalt i litteraturen siden 1870-årene, fredet ved kongelig resolusjon i 1923 som landets første geologiske naturminne, og er Nord-Europas største bevegelige kampestein. Vi skal prøve om 75 tonn fortsatt lar seg rikke på.

 

Berømmelsen

Den har altså vært berømt i langt over hundre år, steinen som lar seg rugge. Kanskje var det den gang de bygget jernbanen forbi her inn til Blåfjellgruvene på slutten av 1800-tallet, at omverdenen første gang ble oppmerksom på den. I alle fall var rokkesteinen (som fenomenet også kalles) så interessant at en tegning ble tatt med i tredje utgave av Theodor Kjerulfs fagbok «Stenriget og Fjeldlæren» (1878). 

Siden har generasjoner kommet og gått. Alle har latt seg fascinere av hvordan det er mulig å bevege 30 kubikkmeter masse. Forklaringen ligger selvsagt i at steinen hviler på et balansepunkt og egentlig ikke behøver mye kraft for å la seg bevege. 

 

Opplevelsen

Jeg kom selv hit første gang i barndommen. Et senere bilde av meg selv på toppen vitner om at jeg har vært her siden, men også det for over 20 år siden. Et manns minne kan selvsagt fortapes over tid, men jeg mener bestemt at steinen tidligere lot seg bevege mer enn hva opptil flere av oss mestret å gjennomføre denne gangen. I 1923 ble det sagt at den beveget seg ca. 5 tommer. Kan det ligge litt rusk under som hindrer ruggebevegelsen?

Uansett handler det om å bruke noe kraft, men ikke minst teknikk – det å få den i bevegelse. Dyttingen skjer fra kortendene, og det kan kanskje være hipp som happ hvilken ende man velger.

Ruggesteinen i Sokndal ligger sammen med flere andre kampesteiner nederst i det trange dalføret ved utløpet av Refsvatnet. De virker alle å være sprengt ut av fjellsidene høyt over oss, men beskrives likevel i de kildene jeg har slått opp å være flyttblokker. Det er steiner som ble fraktet under eller inne i isen under siste istid og etterlatt ett eller annet sted underveis etterhvert som isbreene trakk seg tilbake. Fire andre flyttblokker er fredet i Norge. De ligger alle i Stavanger, så les gjerne om disse og andre flyttblokker i Stavanger. Ingen av dem lar seg imidlertid rugge på, da må vi til Sokndal. Den som virkelig vil flytte fjell, kan reise til Argentina. Der befinner verdens største ruggestein seg. Den er ti ganger større enn ruggesteinen i Sokndal. 

Se dette innslaget fra NRK Rogaland i 1988.

 

 

 

Praktisk

Vi er noen få kilometer sørøst for Hauge i Dalane, kommunesenteret i Sokndal i Sør-Rogaland. Ved Rv44 er det satt opp et stort skilt som fører oss bort til den store parkeringsplassen som er opparbeidet ved Linepollen. Herfra følger vi den smale bilveien på grus innover til Ruggesteinen. Et skilt på stedet oppgir avstanden til 700 meter, kartet under litt lengre. Vel framme finner vi et informasjonsskilt og en bro over elva. En flaggstang med vimpel viser ytterligere vei til attraksjonen. Det er umulig å gå feil.

 

 

Det er ikke kjøreforbud innover dalen. For turens skyld og for å holde litt ro i naturen, er det best å sette bilen igjen ved Linepollen. Her ligger det for øvrig en pent opparbeidet badeplass ved elva, og den har gitt navn til stedet. Noen vil kanskje si seg fornøyde med denne turen inn til Ruggesteinen, men anbefalingen er å fortsette innover dalen til de for lengst nedlagte Blåfjellgruvene. Turen til Blåfjellgruvene kan du lese om i en annen artikkel. 

Steinen har sin egen Facebookside. Les videre hva en arkeolog skriver om fenomenet ruggesteiner og en artikkel i Stavanger Aftenblad. Sjekk til slutt ut hva annet du kan finne om Sokndal her på Sandalsand.

Her følger bilder du kan klikke på og bla i: