Innlandet

I Innlandet fylke kjenner de til avstander, i det minste om man skal bevege seg mellom sør og nord langs de store dalførene Gudbrandsdalen og Østerdalen. Variasjoner i landskap og kultur finner vi også.

Intro

Kommuner

Bilder

Artikler

Kart

p

Fakta

Ønsker

Fristelser

Introduksjon til Innlandet

Innlandet har en befolkning på litt over 370 000 og er landets nest største i areal. Fylket strekker seg langs svenskegrensen, og omfatter lange daler, store skogsområder, fjell og vidder. De fleste bor mot sør, i flatbygdene og småbyene ved Mjøsa. Gjennom Innlandet renner Norges lengste elv, Glomma, og fylket har dessuten landets høyeste fjell (Galdhøpiggen) og største innsjø (Mjøsa) på skrytelista. Selve navnet er en moderne konstruksjon, men det er talende fordi Innlandet er eneste fylke uten kystlinje.

Innlandet er fylket som har gjort det til en folkesport å dele sammenhengende distrikter opp i to kommuner med nesten like navn. Fron finnes i variantene Nord og Sør. Det samme nord-sør skillet har de gjort i Aurdalen i Valdres og Odalen helt i sør. I Land kalles de for Nordre og Søndre. Slidre er delt i Vestre og Øystre, mens Toten har Vestre og Østre. 

Bildet over er fra friluftsmuseet på Domkirkeodden i Hamar.

På denne siden blir du kjent med attraksjoner i mange kommuner i fylket. Bilder får du servert gjennom en lenke til bildesiden, artikler ligger presentert hver for seg, og mange av dem også på et kart. Videre finner du faktainformasjon og helt til slutt Sandalsands ønskeliste for flere opplevelser i fylket. I sum får du her inspirasjon til selv å søke opp de severdigheter og reisemål Innlandet har å by på.

Hva er vel mer naturlig enn å sitere Alf Prøysen når vi er på disse kanter av landet? Han hadde tekster for flere sinnsstemninger. Akkurat dette er av det positive og glade slaget.

 

Nå skinner sola i vinduskarmen, og katta maler som aldri før.

Kommuner i Innlandet

 • Andel kommuner med omtale i tekst eller bilder 54% 54%

Fylket har 48 kommuner, og Sandalsand har omtale fra 26 av dem. Klikk på et kommunenavn for å gå til Sandalsands artikler fra kommunen. Disse er merket med grønt i fylkeskartet. Det gjelder: 

Kommuneinndelingen i Innlandet

Illustrasjonen over viser kommuneinndelingen i Innlandet. Originalkartet er fra Wikimedia Commons (fri lisens). Kommuner farget oransje er uten bilder eller særlig omtale i artikler. Disse er fra nord mot sør:

Tolga | Os | Engerdal | Gausdal | Øyer | Åmot | Etnedal | Nordre Land | Gjøvik | Løten | Elverum | Sør-Aurdal | Søndre Land |Vestre Toten | Østre Toten | Stange | Våler | Åsnes | Nord-Odal | Grue.

Følgende 12 tettsteder har bystatus: Brumunddal, Elverum, Fagernes, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Moelv, Otta, Raufoss, Tynset, og Vinstra.

Bilder fra Innlandet

Minst så mange bilder er gjort tilgjengelige her på nettsiden. Du finner dem i en egen artikkel, kommune for kommune. Klikk på knappen eller hvor som helst i bildet under, for å gå dit. (Bildet er fra Kongsvinger festning.)

Artikler fra Innlandet

Her får du inspirasjoner til opplevelser og severdigheter som du kan planlegge for på ditt neste feriebesøk til Innlandet. Lenger ned på siden finner du nesten alle artiklene innplassert på et kart, til hjelp for din mer detaljerte planlegging.

Ridderspranget over Sjoa

Ridderspranget over Sjoa

Elva Sjoa er berømt for sine stryk og smale gjel. Det mest berømte gjelet kalles Ridderspranget. Her skal du få bli kjent med sagnet, og hvordan det...

Ringebu stavkirke

Ringebu stavkirke

Ringebu stavkirke er en av våre største og mektigste stavkirker. Med sitt røde spir ligger den markant til i hellingen over Gudbrandsdalslågen. Den...

Folldal gruver

Folldal gruver

Ved Folldal Gruver var det bergverksdrift gjennom 250 år. Det over hundre år gamle bygningsmiljøet er veldig godt bevart, og forteller en levende...

Stedsopplevelser i Innlandet

I kartet under finner du informasjon om fotturer, motoriserte turer, severdigheter og videoer, kun fra Innlandet. Mange av dem har omtaler i Sandalsands artikler. Klikk inn på hver markør og få litt inspirasjon til hva du kan gjøre.

Kartet inneholder kun steder som lar seg avmerke på kart. Artikkeloversikten ovenfor kan også vise andre artikler.

Du ska itte trø i graset.
Spede spira lyt få stå.
Mållaust liv har og e mening
du lyt sjå og tenkje på.
(Einar Skjæraasen)

Bakgrunnsbildet er fra Hadeland folkemuseum på Gran.

p

Fakta om Innlandet

Innbyggere

Km2

Innlandet fylkesvåpen

Illustrasjonen viser fylkesvåpenet i Innlandet. Det er fra 2020 da fylket ble opprettet gjennom en sammenslåing av Hedmark og Oppland. Våpenet fikk tittelen «Kommunikasjon og knutepunkt». Det viser på grønn bunn, tre linjer i sølv (hvitt) som peker opp og fram. Symbolikken reflekterer  Innlandets historie og framtid som knutepunkt. 

Fylkeshovedstad: Hamar (fylkeskommunen) og Lillehammer (statsforvalteren)

Omtale i Store norske leksikon (utdrag)

Fylket

Innlandet grenser i sør mot Akershus, Buskerud og Østfold, i øst mot Sverige, i nord mot Trøndelag og Møre og Romsdal, og i vest mot Vestland fylke.

Innlandet omfatter noen av landets største dalfører; det meste av Glommas dalføre (Østerdalen, Solør og Odal), Gudbrandsdalen, øvre del av Begnas dalføre (Valdres) og den norske delen av Trysil-Klaravassdraget (Trysil og Engerdal). Områdene omkring innsjøene Mjøsa (Hedmarken og Toten) og Randsfjorden (Hadeland) har tett bosetting og stor økonomisk betydning.

Innlandet er det eneste fylket som ikke ligger ved kysten. Bare 11 prosent av arealet ligger lavere enn 300 meter over havet, mens 15 prosent ligger høyere enn 1200 meter over havet. Høyeste punkt er Galdhøpiggen, 2469 meter over havet, som også er landets høyeste fjell. Seks av landets ti høyeste fjelltopper ligger i fylket. Laveste punkt er Vrangselva i Eidskog på grensa mot Sverige, 120 meter over havet.

Innlandet har et samlet areal på 52 072 kvadratkilometer, og er det største av landets fylker i areal.

Kilde: Mæhlum, Lars: Innlandet i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 7. mai 2021 fra «https://snl.no/Innlandet» Lisens: Fri gjenbruk

Teksten fortsetter under bildet fra vannskillet ved Tyin. 

Turisme i Innlandet (utdrag fra Store norske leksikon)

(Lenker går til Sandalsands artikler)

I Innlandet fylke er det størst turisttrafikk i Gudbrandsdalen med Lillehammer, men også betydelig trafikk i Valdres. Trafikken er noenlunde jevnt fordelt gjennom året, men vintersesongen er den tradisjonelt viktigste. I fjellområdene finnes landets mest benyttede fotruter i Jotunheimen og Rondane, dels også Dovre. Det er bygd mange vinterturistanlegg med skiløyper, skiheiser, skibakker med mer, ikke minst i forbindelse med Lillehammer-OL i 1994 (Lillehammer, Øyer og Ringebu). Hotellene og de øvrige overnattingsstedene finnes både i de viktigste byene og tettstedene og i fjellet.

I Sjusjøen-området finnes en av landets mest omfattende hyttebebyggelser. Fra 1980-årene av har turismen, særlig i vinterhalvåret, vært i betydelig utbygging i Trysil. Innlandet er landets største hyttefylke. Innlandskommunene Ringsaker og Trysil er landets største hyttekommuner.

 

Turistattraksjoner

I tillegg til fjellområdene fins en rekke andre, svært viktige turistattraksjoner i Innlandet:

Av nyere attraksjoner merkes de olympiske anleggene i Lillehammer, Øyer, Ringebu, Hamar og Gjøvik foruten Hunderfossen familiepark, Norsk vegmuseum og Jørundgård i Nord-Sel, en konstruert middelaldergård bygd til filmatiseringen av Kristin Lavransdatter i 1995. Hjuldamperen Skibladner har i sommersesongen anløp i Gjøvik, Lillehammer, Hamar og Totenvika, og har sitt vinteropplag på Gjøvik.

Av kulturhistorisk interesse er fire landsdekkende museer innen sine felter; Jernbanemuseet på Hamar, Migrasjonsmuseet i Stange, Norsk Skogmuseum i Elverum og Kvinnemuseet i Kongsvinger. Av regionale kulturhistoriske museer er Domkirkeodden på Hamar, Glomdalsmuseet i Elverum og Klevfos industrimuseum på Ådalsbruk i Løten. På Hedmarken og i Østerdalen ligger flere kjente storgårder med så vel bygninger som inventar av stor kulturhistorisk betydning. I Hamar er bevart ruinene etter Hamar domkirke fra siste halvdel av 1100-tallet, brent av svenske tropper i 1567 under den nordiske sjuårskrigen. Ruinene er innbygd i et vernebygg.

Elverum har årlige festspill, i hovedsak med Ungdomssymfonikerne. På Hamar arrangeres hvert år Kirsten Flagstad-festival og barnekulturfestivalen Stoppested Verden. Lillehammer har Norsk litteraturfestival, Sigrid Undset-dagene.

Kilde: Thorsnæs, Geir: Innlandet – turisme i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 7. mai 2021 fra «https://snl.no/Innlandet_-_turisme» Lisens: Fri gjenbruk

Gatebildet i bakgrunnen her, er fra Lillehammer.

Ønskemål

Alle må ha en «bucket list», en liste over ting man ønsker å gjøre eller se. Artikkeloversikten lengre opp på siden reflekterer gode opplevelser fra mange av Innlandets severdigheter.

Her følger en summarisk oversikt over hvilke severdigheter Sandalsand har blinket ut for framtidige besøk til fylket.

 1. Gjøvik og Raufoss, og andre steder øst for Mjøsa
 2. Trysil og Finnskogen
 3. Steder og opplevelser oppover Gudbrandsdalen
 4. Fjelltraktene i nord
 5. Hedalen og Reinli stavkirker
 6. Flere steinkirker fra middelalderen
 7. Hunderfossen eventyrpark
 8. Norsk Skogmuseum på Elverum
 9. Norsk Jernbanemuseum på Hamar
 10. Skibladner på Mjøsa

Bakgrunnsbildet her er fra Maihaugen på Lillehammer, et av våre fremste friluftsmuseer.

Intro

Kommuner

Bilder

Artikler

Kart

p

Fakta

Ønsker

Fristelser

Pin It on Pinterest

Share This