Bilturer på Ringerike og der omkring

Sist endret 05.08.2023 | Publisert 12.06.2022Akershus, Bilturer, Buskerud, Innlandet | , , , , , ,

Anslått lesetid:

Regionen Ringerike har en lysende framtid, og da gjelder det å ta vare på sin rike fortid til glede for oss i samtiden. Det gjør de i denne delen av Norge, og vi skal gjennom tre bilturer ta for oss hvilke opplevelser vi kan få.

Introduksjon og kart

Ringerike er kommunen som må ha Norgesrekord i antall nabokommuner. De er 11 i tallet: Sør-Aurdal, Søndre Land, Gran, Jevnaker, Lunner, Oslo, Bærum, Hole, Modum, Krødsherad og Flå. Antallet kan forlede oss til å tro at vi er i landets navle.

For de 31 000 ringerikingene er nok det også sant, for oss andre skal det godt gjøres å ikke kjøre gjennom kommunen noen ganger, enten det er med tog eller bil. Da kan det være greit å være kjent med hva vi kan oppleve i Ringerike, på Ringerike og i tilgrensende områder. Sandalsands plukkliste framgår av kartet under.

Wikipedia skriver at Hringariki eller Ringerike henspiller opprinnelig på et mye større geografisk område. I middelalderen ble også hele området rundt Tyrifjorden inkludert, og vi snakker om dagens Ringerike, Hole, Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner. Det å være ringeriking betyr altså at en kommer fra en av disse kommunene. Det er således forskjell på å bo på Ringerike (altså i det landskapet som defineres som Ringerike) og i Ringerike (i den kommunen som heter Ringerike).

Her kan historikere og geografer holde på i evigheter, men vi skal for praktiske formål forholde oss til dette kartet med bilturer på Ringerike. Kartet viser tre bilturer, hver med sine farger. De forklares etter tur i denne artikkelen, og hva som ligger bak alle markørene i kartet. Kartet er klikkbart.

Sandalsand har ikke avdekket severdigheter, reisemål, attraksjoner, eller hva man måtte kalle det i den nordlige delen av Ringerike. Merk at ikke alle kommuner som grenser til Ringerike kommune er tatt med i kartet. Det skyldes for det meste at de er dekket av andre artikler (for eksempel Oslo), og dels at de ikke er naturlige besøksmål for opplevelsesreiser på Ringerike (for eksempel nabokommunen Bærum).


Biltur nr. 1: Rundtur på Hadeland

Den første av våre bilturer på Ringerike og der omkring er fra Hadeland, strengt tatt ikke en del av Ringerike. Dette er en biltur som er presentert i en tidligere artikkel. Enkelthetene skal derfor ikke gjentas her. I kartet er ruten inntegnet med grønn farge.

LES MER: Biltur på Hadeland

Attraksjoner i Gran

De fleste attraksjonene vi oppsøkte den gang ligger i Gran kommune i Innlandet fylke. Det handler om middelalderske steinkirker og andre bygningsmiljøer på Granavollen, Hadeland folkemuseum i samme område og et vakkert kulturlandskap på østsiden av Randsfjorden.

LES MER:

Attraksjoner i Jevnaker

I sørenden av denne langstrakte innsjøen kommer vi inn i Jevnaker kommune. Vi er da i Akershus fylke. Her ligger det to store trekkplastre for folk på biltur. Hadeland glassverk er svært populært, og fortjener å være det. Like sør finner vi Kistefos museum. Det kombinerer det å være et teknisk-industrielt kulturminne og moderne kunstmuseum og skulpturpark. Sandalsand har oppsøkt museet et par ganger før, og kom denne gang tilbake for museets nyvinning, en «twist».

LES MER:

Attraksjoner i Lunner

Den tredje kommunen på Hadeland er Lunner. Det er tre severdigheter som man bør oppsøke, men ingen av dem ble oppsøkt på nevnte biltur på Hadeland.

Hadeland Bergverksmuseum ligger geografisk nokså midt i kommunen, og er et museum for Hadelands geologi og bergverkshistorie.

Solobservatoriet på Harestua ligger lengre sør i Lunner. Det er Nord-Europas største astronomiske anlegg. På 1950-, 60- og 70-tallet var det et verdensledende senter for solforskning. Siden har det vært viten- og opplysningssenter for astronomi og naturfag.

Lunner kirke ble bygget i 1150. Den opprinnelige kirken er blitt utvidet med årene, men har et umiskjennelig middelalderpreg over seg. Sandalsand oppsøkte kirken nå. Det vil komme en egen artikkel om kirken.

LES MER: Lunner middelalderkirke (KOMMER)


Biltur nr. 2: Sør og vest på Ringerike

Neste tur ut blant våre bilturer på Ringerike gjør vi gjennom et byks mot sørvest og kommunene Krødsherad og Modum. Rød rute på kartet viser en kjøretur fra Noresund, kommunesenteret i Krødsherad, og ned gjennom Modum til Tyrifjorden. Den innsjøen følges inn mot Hønefoss.

Sandalsand fulgte nesten ruten som den er tegnet inn. Jeg var kommet nedover Hallingdal og Sigdal før jeg krysset over Norefjell til Krøderen. Der oppsøkte jeg de stedene som er tatt med i kartet. Derimot kjørte jeg ikke ruten gjennom Modum slik kartet viser. Les artikkelen fra den lengre bilturen fra Geilo her:

LES MER: Biltur ned Hallingdal og Sigdal

Attraksjoner i Krødsherad

Noresund er et tettsted og administrasjonssenteret i Krødsherad kommune i Buskerud. Ikke langt unna finner vi Eventyrhuset Villa Fridheim, et av Norges største og best bevarte hus i sveitserstil. På andre siden av vannet finner vi Den Gamle Mester. Det er et gammelt eiketre ved Bjertnes prestegård. Treet har vært fredet siden 1914. Jørgen Moe var prest i Krødsherad og skrev diktet «Den gamle Mester» cirka i 1855.

Videre finner vi Norges lengste museum, som Krøderbanen kaller seg. Her kjøres det sommerstid veterantog med damplokomotiv og historiske vogner ned til Vikersund.

Like ved står også en av landets 100 vernete telefonkiosker, en uvanlig type kulturminne.

LES MER: Telefonkiosken som kulturminne

Attraksjoner i Modum

For turforslagets skyld er det i kartet over bilturer på Ringerike tegnet inn en avstikker til de store severdighetene i Modum.

Først ut etter Krøderen, er Theodor Kittelsen-museet på Skuterudhøyden. Her kan vi oppleve en av Norges største samlinger av eventyrkunstnerens originaler. Vi er i det området hvor man drev utvinning av kobolt i fra et stort antall gruver.

For noen handler det om å fastsette tidspunktet for den årlige sommerturen til Blaafarveværket. For dem er det blitt en tradisjon. Dere andre skal få en introduksjon til hva vi finner der i en egen artikkel. Selv om jeg ikke rakk å besøke stedet denne gang, så er det all grunn til å anbefale stedet.

LES MER: Blaafarveværket

Etter Blaafarveværket kjører vi ned til Åmot og nordover på østsiden av Bergsjøen, den sørligste enden av Tyrifjorden. Vi kommer da til Vikersundbakken, en verdensberømt hoppbakke. Den ses også fra hovedveien på andre siden av vannet, og jeg har faktisk aldri vært nærmere. Bakken reklamerer med at man kan gjøre som verdenseliten: Sveve ned verdens største hoppbakke på zipline.

Like bortenfor står Heggen kirke. Den ble bygget i mur omtrent i år 1200 og utvidet med årene. I motsetning til middelalderkirkene nevnt ellers i denne artikkelen, har jeg til gode å oppsøke Heggen.

LES MER: Steinkirker fra middelalderen

Vikersund sentrum og nordover

Herfra kjører vi inn mot tettstedet Vikersund, som også er kommunesenter i Modum. Tettstedet er det ikke så mye å si om, men det er i alle fall mulig å krysse innsjøene her. Det gjør vi, for vi skal nordover på Riksvei 350 langs Tyrifjorden. Du verden hvor flott veistrekning denne er, ikke nødvendigvis rent teknisk, men heller at den går gjennom en flott landskap ovenfor fjorden. Vi kommer etter noen kilometer inn i Ringerike og avslutter ved Hønefoss.

Først kommer noen bilder fra Modum kommune.

Her er noen bilder fra bilveien langs Tyrifjorden i Ringerike kommune.


Biltur nr. 3: Ringerike rundt

Det gjør at vi er klar for tredje og siste av våre bilturer på Ringerike, og da i kommunene Ringerike og Hole. Kjøreruten starter i Ringerike i nord, fortsetter til Hole og returnerer så til Ringerike. Hovedinnholdet er å oppsøke de fire middelalderkirkene av stein som ligger som perler på en snor fra Ringerike til sydspissen av Hole, for så oppsøke noen av museene. Framstillingen nedenfor er imidlertid sortert kommunevis.

Sandalsand hadde overnattet på Klækken Hotell. Det er et tradisjonsrikt hotell i landlige omgivelser. Store stuer, trivelig atmosfære og skulpturer i uteområdene. Hotellet anbefales på det varmeste.

Attraksjoner i Ringerike

Hønefoss er kommunesenteret i Ringerike kommune, men ellers bor folk i flere andre større eller mindre tettsteder. Skog og skogsdrift kjennetegner Ringerike, det samme gjør andre naturopplevelser og rike kulturminner.

Middelalderkirkene

Vi starter med to middelalderkirker. Den nordligste heter Haug kirke og ble bygget i 1200. Middelalderkirken er nå del av dagens kirke, men det er lett å se hva som er bygget på, av tre, de siste århundrene. Norderhov kirke ble bygget i 1170. Middelalderkirken er nå del av dagens kirke.

Her følger et par malerier, fra hhv. 1889 og 1791 av Norderhov kirke og landskapet rundt. Bildene er fra Nasjonalmuseet på fri lisens (CC-BY).

LES MER:

  • Haug kirke i Ringerike (KOMMER)
  • Norderhov kirke i Ringerike (KOMMER)

Museene

Like ved Norderhov kirke, på den gamle prestegården finner vi Ringerikes museum. Museet er et lokalt kulturhistorisk museum for Hole og Ringerike og har en betydelig kunst- og kulturhistorisk gjenstandssamling fra distriktet. Tilknyttet museet finner vi også Hjemmestyrkemuseet distrikt 14.2. De har en utstilling av utstyr og våpen fra begge sider under okkupasjonsårene, med hovedvekt på det lokale distriktet. Disse musene var stengt da Sandalsand kom dit.

Veien Kulturminnepark Hringariki. Her finner vi inne i skogen over 100 gravhauger fra eldre jernalder. Like nedenfor er der et gjenreist langhus fra romertid. Dessuten er der et relativt nybygget museumsbygg like bortenfor. Det var ikke mulig å komme inn i langhuset, men museet var åpent og vel verdt et besøk. Utstillingen med og om fornminner var forbilledlig.

LES MER: Veien Kulturminnepark Hringariki (KOMMER)

Ringerike Skolemuseum holder til i 1. etasje på Veien gamle skole. Skolebygningen er fra 1864 og var en av Ringerikes første faste skoler. Den ligger like ved kulturminneparken og er nok for spesielt interesserte.

Riddergården er et staselig sted på nordsiden av Hønefoss sentrum, med bygningsmasse fra 1700-tallet, grønt tun og idyllisk hage med utsikt mot elven. Det er flere bygninger som er satt sammen i et tun.

Hønefoss sentrum ga ikke så mange andre opplevelser. Etter Riddergården spaserte jeg ut på broen over Hønefossen bare for å oppleve at fossen var borte. Det var ikke så mye som en dråpe som rant nedover der fossefallet skulle vært. Fontenen midt i var det liv i, og det var bra.

Til slutt må vi nevne at Ringerike kommune også har noe de kaller Kjerratmuseet, øst for Hønefoss. Kjerraten var et system for å frakte tømmer opp åssiden ved Krokskogen. Kjerraten i Åsa ble etablert i perioden 1807-1850.

Attraksjoner i Hole

Middelalderkirkene

Når vi kommer nordfra på denne tredje av våre bilturer på Ringerike tar vi først peiling på Hole kirke. Den ble opprinnelig bygget rundt år 1200. Den gang var den en langkirke i stein. Steinmurene i den middelalderske delen er bygget inn i dagens kirke, og det er heldigvis lett å se kontrasten mellom ny og gammel del.

LES MER: Hole middelalderkirke (KOMMER)

Helt sør på den halvøya som stikker inn i Tyrifjorden finner vi nok en middelalderkirke. Bønsnes kirke ble bygget i 1100. Middelalderkirken er i bruk som kirke også i dag. Den lå øde på 1500-tallet, gjenreist 1680, og er i dag privat kirke. Under Sandalsands besøk var der konfirmasjon på gang, så det står til liv. Dessverre ga det ikke mulighet til å ta bilder inne i kirken.

LES MER: Bønsnes middelalderkirke (KOMMER)

Ellers i kommunen

Hole kommune ligger sør for Ringerike, på et stort nes inn i Tyrifjorden. Kommunen strekker seg inn mot Bærum over Sundvollen, men er ellers bemerkelsesverdig spredt befolket. Antallet holeværinger er ca. 6 900. De eneste tettstedene er Vik (kommunens administrasjonssenter) og Sundvollen. Sistnevnte ligger i overgangen mellom kommunens to adskilte geografiske deler – på hver sin side av Stensfjorden/Tyrifjorden.

Bønsnes kirke ligger helt sør mot Tyrifjorden, og vi skal heretter nordover. Utsikten mot sør er imidlertid glimrende. På landeveien mot nord kjører vi gjennom Steinssletta. Det er et av de nasjonalt utpekte kulturlandskapene i jordbruket i Norge.

LES MER: Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

I begrunnelsen heter det at beliggenhet, lang historie, fruktbar jord og et godt klima har sammen med dyktige bønder gjort Steinssletta til et verdifullt kulturlandskap. Steinssletta representerer flatbygdenes jordbrukslandskap. Store deler av det fruktbare området er fulldyrka areal med korn, oljevekster, frø, poteter og grønnsaker, samt noe husdyrhold. Landbruksdirektoratet skriver at det har vært kontinuerlig jordbruksdrift i mer enn 4 000 år. De kulturhistoriske verdiene er dels knyttet til overordna eiendomsstruktur, dels til enkeltelementer.

Størstedelen av Hole kommune ligger på østsiden av Tyrifjorden, fra Sundvollen og i retning Bærum. Dette er store skogsområder. E16 kommer her opp forbi Sundvollen fra Sandvika. Litt sør for Sundvollen finner vi Utøya. I 2022 åpner et nasjonalt minnested for 22. juli på Utøyakaia. AUF har tidligere ført opp et eget minnested på selve Utøya.

Noen betraktninger

Ingressen til denne artikkelen bilturer på Ringerike beskriver Ringerike som en region med en lysende framtid. Betraktningen kommer i første rekke fordi kommende samferdselsprosjekter åpner opp for en tettere integrasjon med Oslo-regionen.

Med tog tar det i dag 75 minutter mellom Oslo S og Hønefoss. Med bil tar det omtrent like mye, enten man kjører E16 via Sandvika eller E16 over Hadeland. Den planlagte, men stadig utsatte Ringeriksbanen vil redusere reisetiden til 35 minutter. Det er strekningen fra Sandvika via Sundvollen til Hønefoss det er snakk om. Jernbanen bygges parallelt med en oppgradert firefelts E16 fra Sandvika.

Det er omtrent reisetiden med slingrete T-bane mellom Oslo S og Mortensrud, Ammerud og Voksenkollen innad i Oslo kommune. Frekvensen på avgangene vil aldri bli den samme. Men: Verdsettelsen av å bo i by varierer mellom oss mennesker, og når reiseavstanden utlignes så vil ganske visst mange flere velge å bo litt mer landlig til.

Da er det godt å vite at Ringerike som region har noe å by på.

Les mer

Denne artikkelen om bilturer på Ringerike kom som følge av en lengre biltur i vesterled fra Gardermoen. Sandalsand bor ikke i regionen, men leide bil og tilbrakte en langhelg i slutten av mai 2022 vest for Oslo. Det foreligger tre artikler fra bilturene.

LES MER:

I tillegg benyttet jeg anledningen til å oppsøke nye steder i Bærum, Asker, Drammen, og Øvre Eiker. De blir fortalt i egne artikler og ikke som ledd i en biltur. Les om alle andre bilturerSandalsand fra hele Norge. Les dessuten mer om de to fylkene vi har vært innom i denne artikkelen, Innlandet, Buskerud og Akershus.