Hadeland Glassverk

Sist endret 04.08.2023 | Publisert 18.01.2016Akershus, Kultur, Museer |

Anslått lesetid:

Hadeland Glassverk er landets eldste industribedrift med kontinuerlig drift. Vi snakker 1765, og 250 år er passert siden det. Ikke nok med det, Hadeland Glassverk er en av landets fremste turistattraksjoner. 

 

Orientering

Vi er i sørenden av Randsfjorden i Jevnaker kommune. Det var i 1762 at Det Norske Compagnie grunnla den bedrift som kunne levere sine første produkter tre år etter. På denne tiden var det kongen i København som ved privilegiebrev ga tillatelse til oppstart og utøvelse av næringsvirksomhet, herunder altså oppstarten av glassverket på Hadeland. Som så mye annen industrireising i Norge gjennom tidene, ble det hentet inn utenlandsk ekspertise for å bidra med kompetanse i hvordan man skulle omdanne all sand til glass.

 

Håndverket

Glasshåndverk hadde jo andre land kjennskap til allerede for 3-4000 år siden, og rundt Kristi fødsel oppfant man blåsepipa. Tyskerne som kom til Hadeland tok dermed med seg en hevdvunnen tradisjon i andre land. Det begynte i det små med flasker, apotekerglass, medisinglass og glass til husholdningsbruk. Med skiftende private og kongelige eiere var det slik ved overgangen fra Danmark-Norge til Sverige-Norge i 1814, at eierskapet måtte overføres fra kongen til den nye statsdannelsen. Det skjedde lite utvikling på verket inntil 1852, tross skiftende eiere.

 

Oppland - Jevnaker - Hadeland Glassverk

Skulptur av glassblåser på Hadeland Glassverk

 

Da overtok tre sønner av bestyreren ved Christiania Glasmagasin. Brødrene Berg, og i særdeleshet Ole Christian Berg, ga Hadeland Glassverk et stort løft. Nils Christian, sønnen til Ole, førte tradisjonen videre til inn på 1900-tallet. Fra 1898 gikk imidlertid selve eierskapet over til Christiania Glasmagasin, et selskap som i 1986 ble overtatt av Atle Brynestad. Det er sistnevnte som i dag eier og har utviklet det gamle glassblåseriet på Hadeland til noe langt mer enn det opprinnelig var.

Etter 1852 ble den gamle produksjonslinjen overført til Biri glassverk, mens man på Hadeland gikk over til produksjon av finere glassvarer, slik som vinglass, boller, fat, blomsterglass og vaser. Modellene hentet man fra Europa ellers, særlig Tyskland og England. Først på 1920-tallet begynte man å utvikle egne design på Hadeland, og siden har en lang rekke designere vært knyttet til virksomheten. Produkttypene fra 1850-tallet utgjør også i dag kjernen av det som Hadeland leverer, men gjennom de siste tiårene har vi også fått kunstglass og krystallfigurer.

Mye av eksporten gikk i starten til Danmark. Rundt århundreskiftet 1800-1900 var også det britiske imperium viktige mottakere av produkter fra Hadeland. I all hovedsak er det Norge som har vært kjøperen av produkter fra Hadeland gjennom de 250 år som er gått.

 

Mer om kunstformen

Det er kanskje ikke helt riktig å si at glassblåserkunsten har utviklet seg lite på 2000 år. Prinsippet er jo at man varmer opp sand til opp mot 2000 grader, det blir flytende, og man blåser det til diverse former. I praksis har bruken av ulike kjemikalier bidratt til å endre glassets egenskaper, og tilsetningene har gjennomgått betydelige endringer med årene. Sliping og fargetilsetting er andre stikkord. Videre var det tre som ble brukt til å skape god nok varme (på Hadeland opp på 1900-tallet), senere koks og kull, og deretter elektrisk kraft (på Hadeland fra 1960-tallet). På Hadeland smeltes i dag ca. 80-100 tonn råstoff hver måned.

 

Oppland - Jevnaker - Hadeland Glassverk

Kjernevirksomheten: Inne i glassblåseriet.

 

Verkets sosiale dimensjon

Vi skal også merke oss at Hadeland Glassverk, som noen andre tilsvarende museer (se Kistefos), er nøye med å understreke den sosiale dimensjonen av sin industrihistorie. Jeg kan ikke la være å sitere fra nettsiden:

«Det fantes f.eks. bestemmelser om arbeidsledighet kalt ”Wartpenger”, om pensjonsordninger, enkeltpensjoner og om skoletilbud for barna. Alle sammen var rettigheter som ikke var vanlig for folk flest. Fri bolig, eller ”fritt hus, lys og brenne” var også en del av arbeidsvilkårene. Folketellingen fra 1875 viser at 401 personer bodde i Verkets hus. En særlig fornøyelig bestemmelse fra Hadeland Glassverks reglement lyder: ”Da det og har hendt at mellem Quinde-Kiønnet i Hytten har viist sig Tvistigheder hvorudi Mændene omsider have taget Deel, saa forbydes det herved alle paa Werket værende Koner og Piger at komme i Hytten unden naar de bringer noget at spise og drikke, hvorefter de da forføye sig hiem…”.»

Hadeland Glassverk har laget en kjekk liten video om seg selv. Nå skal du få lese om Sandalsands siste møte med glassverket på Hadeland.

 

Opplevelsen

Etter mange års fravær vendte jeg i jubileumsåret tilbake til en runde på anlegget. Det var ganske på spennende egentlig. Glassverket er meget tydelig på å ivareta sin historie og sine bygninger. En ting er de skiftende utstillinger, slik som Kaffe Fassett sine fargerike tekstiler denne sommeren 2015. En annen er Nordens største glassmuseum, en interessant vandring i Glassverkets sosiale historie så vel som i ulike produktsortimenter.

 

Oppland - Jevnaker - Hadeland Glassverk

Fra industrimuseet på Hadeland Glassverk

 

Når vi går gjennom museet kommer vi også inn til glassblåserne. Her har Hadeland virkelig lagt tilrette for publikum, med egen tribune og mulighet til å vandre litt rundt på egen hånd mellom opptrukne linjer. Så vidt jeg kunne se har glassblåserkunstens dyktige utøvere interesserte tilskuere i alle aldre.

Noe ganske annet er å vandre rundt i alle butikkutsalgene av ulike slag. Mange vil finne mye å handle her, enten det er glass, tinn, servietter eller ull. Den som skal lage en turistattraksjon må selvsagt legge inn noe for begge kjønn og alle aldre. For barna har man husdyr, for oss mannfolk har man flere steder å spise (vafler, bakeri, restaurant). Kvinner vil finne en mengde bygninger med ulike salgsartikler, flere enn jeg kunne huske.

Beliggenheten ved Randsfjorden er utmerket og det historiske sus om bygninger og innhold er til å ta og føle på. Hadeland Glassverk er flink til å ta vare på sin industrihistorie og skape en ramme omkring kjernevirksomheten. Vi gleder oss over det.

 

Finn fram

Vi er på sørenden av Randsfjorden, ved E16, en drøy time fra Oslo.

 

 

Les mer

Du vil finne mye informasjon på Hadeland Glassverk sine nettsider. Les deg gjerne også opp på omtalen i Store norske leksikon.

Når du er på Hadeland Glassverk, kan det også være spennende å ta seg en tur ned til Kistefos hvor vi finner både industrimuseum og skulpturpark. Det er heller ikke veldig langt til et annet sted rikt på historie, nemlig Blaafarveværket. Overnatt på Thorbjørnrud hotell like ved. 

Her finner du flere bilder fra Hadeland Glassverk:

 

Pin It on Pinterest

Share This