Akershus

Akershus bærer preg av å være en del av hovedstadsområdet. Men vi finner også store skogsområder og rikt jordbruksland.

Intro

Kommuner

Bilder

Artikler

Kart

p

Fakta

Ønsker

Fristelser

Introduksjon til Akershus

Med sine 716 000 innbyggere har Akershus et litt større folketall enn Oslo. Akershus omslutter hovedstaden på nær sagt alle kanter. Mange bor i de to kommunene Asker og Bærum (220 000) like vest for Oslo og i Lillestrøm (85 000) mot øst. Innimellom og utenom befolkningskonsentrasjonene byr Akershus på rikelig natur, kulturminner og aktivitetstilbud, inne i landet, og ved fjorden. De færreste forbinder fjellområder med fylket, selv om Fjellsjøkampen i nord når opp i en høyde av 812 moh. Innsjøer, vann og elver finner vi i stort monn, foruten skog, dyrket mark og generelt et kulturlandskap formet av menneskelig aktivitet gjennom århundrer.

Illustrasjonsbildet øverst er fra Hadeland Glassverk i Jevnaker. Denne kommunen er fra 2024 del av Akershus.

På denne siden blir du kjent med attraksjoner i mange kommuner i Akershus. Bilder får du servert gjennom en lenke til bildesiden, artikler ligger presentert hver for seg, og mange av dem også på et kart. Videre finner du faktainformasjon og helt til slutt Sandalsands ønskeliste for flere opplevelser i fylket. I sum får du her inspirasjon til selv å søke opp de severdigheter og reisemål Akershus har å by på.

Kommuner i Akershus

  • Andel kommuner med omtale i tekst eller bilder 62% 62%

Fylket har 21 kommuner, og Sandalsand har omtale fra 13 av dem. Klikk på et kommunenavn for å gå til Sandalsands artikler fra kommunen. Disse er merket med grønt i fylkeskartet. Kommuner med oransje farge er uten bilder eller omtale i artikler. 

Asker | Aurskog-Høland | Bærum | Eidsvoll  | Enebakk | Frogn | Gjerdrum | Hurdal | Jevnaker | Lillestrøm | Lunner | Lørenskog | Nannestad | Nes | Nesodden | Nittedal | Nordre Follo | Rælingen | Ullensaker | Vestby | Ås

Originalkartet er fra Wikimedia Commons (fri lisens).

Disse fem tettstedene har bystatus: Drøbak, Jessheim, Lillestrøm, Sandvika, og Ski. 

Kommuneinndelingen i Akershus

Bilder fra Akershus

Minst så mange bilder er gjort tilgjengelige her på nettsiden. Du finner dem i en egen artikkel, kommune for kommune. Klikk på knappen eller hvor som helst i bildet under, for å gå dit. (Bildet er fra møtesalen i Eidsvollsbygningen.)

Artikler fra Akershus

Her får du inspirasjoner til opplevelser og severdigheter som du kan planlegge for på ditt neste feriebesøk til Akershus. Lenger ned på siden finner du nesten alle artiklene innplassert på et kart, til hjelp for din mer detaljerte planlegging.

Røyken steinkirke

Røyken steinkirke

Røyken steinkirke i Asker er en middelaldersk langkirke av lokal rød granitt. Den steinsorten ser vi imidlertid lite til, for kirken er hvitkalket....

Tanum steinkirke

Tanum steinkirke

Tanum steinkirke i Bærum stammer fra middelalderen, fra like etter år 1100, og er fremdeles i bruk som menighetskirke. Middelalderkirken Tanum kirke...

Haslum steinkirke

Haslum steinkirke

Haslum steinkirke stammer fra middelalderen, omtrent 1190, og ble utvidet hundre år seinere. Den står seg godt også i vår tid. Middelalderkirken...

Bærums verk

Bærums verk

Bærums verk trekker sine aner tilbake til 1610. Den gang var det jernverk. Nå vandrer vi gjennom fire hundre år med industrihistorie ispedd moderne...

Stedsopplevelser i Akershus

I kartet under finner du informasjon om turer og severdigheter i Akershus. Noen av dem har omtaler i Sandalsands artikler. Klikk inn på hver markør og få litt inspirasjon til hva du kan gjøre.

Kartet inneholder kun steder som lar seg avmerke på kart. Artikkeloversikten ovenfor kan også vise andre artikler.

Det å kunne le er en Guds gave man får i alderdommen. Og de som ikke får den, bør dø. (Hulda Garborg)

Kunstverket «Lyden av Lillestrøm» finner vi ved Nitelva i Lillestrøm. Kunstner er Fredrik Raddum.

p

Fakta om Akershus

Innbyggere

Km2

Akershus fylkesvåpen

Illustrasjonen viser fylkesvåpenet i Akershus. Det viser på blå bunn en trappegavl i sølv. Sølv er her blitt til hvitt. Inspirasjonen er konturen av Akershus slott. 

Fylkesadministrasjonen og statsforvalteren holder til i Oslo.

Utdrag fra Store norske leksikon

(SNL har mangelfull omtale av severdigheter i Akershus. Her tas med noen opplysninger om geologi og jordbruk.)

Akershus består av tre regioner, hvorav den første ikke henger sammen med de to andre:

  1. Vestregionen: Asker og Bærum
  2. Follo i sør på østsiden av Oslofjorden
  3. Romerike i øst og nordøst

Landskapet faller i tre hoveddeler:

  1. Et småkupert, skogkledt grunnfjellslandskap i øst med flatere, lavereliggende partier med marine løsmasser innimellom. Berggrunnen tilhører Sørøstnorske grunnfjellsområde.
  2. Kambrosilurisk skifer og kalkstein vesentlig i de lavereliggende deler av Asker og Bærum samt på øyene i Oslofjorden. Berggrunnen tilhører Oslofeltet.
  3. Store, kuperte skogstrakter i Oslomarka med berggrunn av vulkansk opprinnelse i nord og nordvest. Berggrunnen tilhører Oslofeltet.

Området omkring Oslofjorden, silurbygdene og innsjøbygdene, hører til blant Norges beste jordbruksbygder. Området har vært bebodd helt tilbake til jernalderen. I de siste tiårene har det vært drevet ensidig kornproduksjon. På 97 prosent av åkerarealet dyrkes korn og oljevekster. Akershus er landets største kornfylke. Kvalitet og størrelse på kornavlingen begunstiges av frost og tele på vinteren, en tidlig vår med passe fuktighet, varme over sommeren samt lite sopp.

 Kilde: Teksten er et redigert utdrag av omtalen på Store norske leksikon om Akershus (tidl. fylke). https://snl.no/Akershus_-_tidligere_fylke Lisens: Fri gjenbruk

Bildet er fra Hyggen i Asker kommune. Telefonkiosken er en av 100 som er vernet i Norge.

Akershus - Asker - Hyggen - Telefonkiosk (vernet)

Ønskemål

Alle må ha en «bucket list», en liste over ting man ønsker å gjøre eller se. Artikkeloversikten lengre opp på siden reflekterer gode opplevelser fra mange av severdighetene i Akershus.

For tiden kommer ikke Sandalsand på noen spesifikke ønskemål for Akershus. Det vil nok komme etter hvert, blant annet basert på de stedene som er lagt inn i kartet ovenfor. 

Ønskelisten er det bare å fylle opp i.

Dette bakgrunnsbildet er fra det bevarte interiøret i den gamle flyplassterminalen på Fornebu, Bærum kommune.

Intro

Kommuner

Bilder

Artikler

Kart

p

Fakta

Ønsker

Fristelser