Natur

Vi mennesker distanserer oss mer og mer fra vår natur, vi bygger den stadig mer ned. Artsmangfold og klima presses kontinuerlig av våre handlinger.

Om natur

Natur defineres gjerne som det som ikke er menneskeskapt, og man bruker da betegnelsen om det motsatte av kultur. Samtidig påvirkes handlingsrommet for menneskelig livsutfoldelse av endringer i naturen, for naturen selv har aldri stoppet å endre seg gjennom de fem milliarder år vår klode har eksistert.

Det nye er at menneskeheten gjennom de siste hundre år har evnet å påvirke helt grunnleggende elementer i naturens gang, ikke bare gjennom kultivering.

Natur er så mangt. Du vil også finne naturopplevelser beskrevet i Bilturer. Svært mye naturrelatert stoff ligger dessuten innbakt i artiklene om Fotturer.

Denne siden er i likhet med andre oppslag under Opplevelser, en samlekategori. De artiklene du finner nedenfor omhandler naturfenomener (slik som Saltstraumen), og våre grep for å pleie og hegne om naturens mangfold (slik som Botanisk Hage). Enkelte av artiklene passer ikke noe annet sted, og derfor er denne kategorien etablert. 

Er du nysgjerrig på tall og slikt? Kjenner du til nettsiden Miljøstatus? Sjekk opp den.

Illustrasjonsbildet med aks av bygg er tatt i Hå kommune i Rogaland.

Oppslag om natur

Mollestadeika i Birkenes

Mollestadeika i Birkenes

På et åpent jorde på gården Vestre Mollestad i Birkenes står det ei gammel eik, Mollestadeika. Det har den gjort siden vikingtiden, minst i 1000 år....

Gloppedalsura

Gloppedalsura

Gloppedalsura omtales gjerne som Nord-Europas største steinrøys. I virkeligheten er der mange steinrøyser rundt om som gjør den rangen stridig. Få...

Kunst er det motsatte af natur. Et kunstværk kommer blot fra menneskets indre. – Kunst er billedets form tilblivet gjennem menneskets nerver – hjerte – hjerne – øie. – Kunst er menneskets trang til krystalisation. Naturen er det evig store rike hvorfra kunsten tar sin næring. Naturen er ikke alene det for øiet synlige – den er osså sjælens indre billeder – billeder paa øiets bakside. (Edvard Munch)

Gårdstun

Krig

Kultur

Kunst

Museer

Natur

Overnatting

Quiz

Reiseliv

Religion

Pin It on Pinterest

Share This