Kunst

Her er det mye bildende og skulpturell kunst, men ikke bare. Flere artikler beskriver kunstmuseer rundt om i landet. Dessuten vil du finne vandringer i byer på jakt etter skulpturer og annen utsmykning av det offentlige rom.

Om kunst

Kunst som uttrykksform (fine art på engelsk eller beaux arts på fransk) omfatter historisk sett kunstformene maleri, skulptur, arkitektur, musikk og lyrikk. Sistnevnte er gjerne utvidet i et bredere format (lyrikk, poesi, bøker). Også scenekunst (teater og dans), film, fotografi, videoproduksjon og mer er inkorporert i kunstbegrepet.

Sandalsand inneholder artikler om flere kunstformer. Alle oppslagene ligger oppsummert nedenfor.

Merk at noen av de samme artiklene gjenfinnes også under andre overskrifter, særlig i Kultur og Museer, mens skulpturvandringer i byene også er sentrale elementer i Urbane fotturer.

På søstersiden Sandalsand Global finner du flere spennende, kunstrelaterte oppslag med fokus på det å reise. For malerier, se Paintings about travelling, for reisefilmer se oppsummeringen av flere artikler i The ultimate list of great travel movies, for lyrikk se Poems and quotes on trains og sitatene i Great Travel Quotes, og for musikk se Great Travel Songs.

Illustrasjonsbildet øverst er fra Kistefos-museet i Jevnaker. Vi ser Randselva som flyter gjennom et hjul. «All of nature flows through us». Kunstneren heter Marc Quinn.

Ingen kunstner er forut for sin tid. Han er sin tid. Det er de andre som er på etterskudd. (Martha Graham)

Oppslag om kunst

Kunst og kultur omfatter mange skapende og kreative fagområder, som påvirker både våre fysiske omgivelser og samfunnsutviklingen. Vår estetiske sans utvikles i møte med ulike kulturelle uttrykk, og de bidrar til å løfte fram nye perspektiver. Kunst- og kulturuttrykk har også betydning for den enkeltes personlige utvikling. Kulturelle opplevelser har en egenverdi, og elevene skal få oppleve et variert spekter av kulturuttrykk gjennom sin tid i skolen. (Utdrag av Verdigrunnlaget for den norske grunnskolen)

Gårdstun

Krig

Kultur

Kunst

Museer

Natur

Overnatting

Quiz

Reiseliv

Religion

Pin It on Pinterest

Share This