Kunst

Her er det mye bildende og skulpturell kunst, men ikke bare. Flere artikler beskriver kunstmuseer rundt om i landet. Dessuten vil du finne vandringer i byer på jakt etter skulpturer og annen utsmykning av det offentlige rom.

Om kunst

Kunst som uttrykksform (fine art på engelsk eller beaux arts på fransk) omfatter historisk sett kunstformene maleri, skulptur, arkitektur, musikk og lyrikk. Sistnevnte er gjerne utvidet i et bredere format (lyrikk, poesi og bøker). Også scenekunst (teater og dans), film, fotografi, videoproduksjon og mer er inkludert i kunstbegrepet.

Sandalsand inneholder artikler om flere kunstformer. Alle oppslagene ligger oppsummert nedenfor.

Merk at du finner noen av de samme artiklene igjen under andre overskrifter, særlig i Kultur og Museer, mens skulpturvandringer i byene også er sentrale elementer i Urbane fotturer.

På søstersiden Sandalsand Global finner du flere spennende, kunstrelaterte oppslag med fokus på det å reise. For malerier, se Paintings about travelling, for reisefilmer se oppsummeringen av flere artikler i The ultimate list of great travel movies, for lyrikk se Poems and quotes on trains og sitatene i Great Travel Quotes, og for musikk se Great Travel Songs.

Illustrasjonsbildet øverst er fra Kistefos-museet i Jevnaker. Vi ser Randselva som flyter gjennom et hjul. «All of nature flows through us». Kunstneren heter Marc Quinn.

Ingen kunstner er forut for sin tid. Han er sin tid. Det er de andre som er på etterskudd. (Martha Graham)

Jeg så engelen i marmoren og hugget til jeg satte ham fri. (Michelangelo)

Artikler om kunst

Bærums verk

Bærums verk

Bærums verk trekker sine aner tilbake til 1610. Den gang var det jernverk. Nå vandrer vi gjennom fire hundre år med industrihistorie ispedd moderne...

Kunst og kultur omfatter mange skapende og kreative fagområder, som påvirker både våre fysiske omgivelser og samfunnsutviklingen. Vår estetiske sans utvikles i møte med ulike kulturelle uttrykk, og de bidrar til å løfte fram nye perspektiver. Kunst- og kulturuttrykk har også betydning for den enkeltes personlige utvikling. Kulturelle opplevelser har en egenverdi, og elevene skal få oppleve et variert spekter av kulturuttrykk gjennom sin tid i skolen. (Utdrag av Verdigrunnlaget for den norske grunnskolen)

Den eneste måten å forstå maleri på er å gå og se på det. Og hvis det av en million besøkende til og med er én som kunst betyr noe for, er det nok til å rettferdiggjøre museer. (Pierre-Auguste Renoir)

Gårdstun

Krig

Kultur

Kunst

Museer

Natur

u

Quiz

Reiseliv

Religion