Agder

Agder fylke kan vise til svaberg og makrellfiske, sol og sommer, men også vide heier, skog, lange daler og eldgamle tradisjoner. 

Intro

Kommuner

Bilder

Artikler

Kart

p

Fakta

Ønsker

Fristelser

Introduksjon til Agder

I det som også kalles Sørlandet, er der ca. 310 000 fastboende. De byr oss gjerne på besøk til ferie og fritid, og få takker nei. Agder er en svært populær feriedestinasjon.

Det er i dag litt underlig å tenke over at Sørlandet fra gammelt av var en del av Vestlandet, og at Vestlandske Tidende kom ut i Arendal. Vi glemmer tidvis at Sørlandet ikke har monopol på hvitmalte hus langs vår lange kyst, selv om man kan få inntrykk av det. Sørlendingene, eller egdene som de kalles, glemmer selv at de hvite byperlene langs kysten ikke var hvite opprinnelig, i alle fall ikke alle og hele bygningene. For hvit maling var jo den dyreste.

Illustrasjonsbildet ovenfor er fra Loshavn, en av uthavnene langs kysten. Den framstår i mangt og mye som det erketypisk sørlandske, og det vil du finne flere bilder fra og artikler om. Men ikke bare det, for bilde- og artikkelsamlingen har som ambisjon å få fram variasjonen i landsdelen. Vi kan merke oss at mesteparten av egdene holder til blant makrelldorgerne på kysten, med tredjedelen bosatt i fylkets største kommune, Kristiansand.

På denne siden blir du kjent med attraksjoner i mange kommuner i fylket. Bilder får du servert gjennom en lenke til bildesiden, artikler ligger presentert hver for seg, og mange av dem også på et kart. Videre finner du faktainformasjon og helt til slutt Sandalsands ønskeliste for flere opplevelser i fylket. I sum får du her inspirasjon til selv å søke opp de severdigheter og reisemål Agder har å by på.

Fra denne for noen mørke og for alle bløde kyststripe, kan vi like godt sakse fra landsdelens store dikter, Gabriel Scott:

 

Det suste sakte utenfor huset, det evige stod mot glasset og så inn med et dypt blikk.

Kommuner i Agder

Klikk på et kommunenavn for å gå til Sandalsands artikler fra kommunen. De er merket med grønt i fylkeskartet. Disse oransje er uten bilder eller særlig omtale i artikler:

Bygland | Bykle | Froland | Gjerstad | Vegårshei | Åseral | Åmli

 • Andel kommuner med omtale i tekst eller bilder 72% 72%

I alt har Agder 25 kommuner. Klikk på kartet for å se det i større versjon.

Følgende tettsteder har bystatus: Arendal, Farsund, Flekkefjord, Grimstad, Kristiansand, Lillesand, Lyngdal, Mandal, Risør og Tvedestrand.

Kommuneinndelingen i Agder
Kommuneinndelingen i Agder. Originalkartet er fra Wikimedia Commons (fri lisens).

Fotoalbum fra Agder

Klikk på knappen eller hvor som helst i bildet under, for å gå til innlegget med fotografier fra kommuner i Agder. (Dette bildet er fra Mandal.)

Oppslag fra Agder

Her får du inspirasjoner til opplevelser og severdigheter som du kan planlegge for på ditt neste feriebesøk til Agder. Lenger ned på siden finner du nesten alle artiklene innplassert på et kart, til hjelp for din mer detaljerte planlegging.

Agder på kartet

I kartet under finner du fotturer, motoriserte turer, stedsopplevelser og videoer kun fra Agder. Klikk inn på hver markør og få litt inspirasjon til hva du kan gjøre.

Den som vil finne tilsvarende fra hele landet, bør oppsøke Norgeskartet på Reisemål. Kartet inneholder vel og merke kun steder som lar seg avmerke på kart. Artikkeloversikten ovenfor viser også andre artikler.

En mann skal pløye sin evnes jord, så det blomster gror – uten takkens ord. (Vilhelm Krag)

Dette fyret står lengst sør i Norge, på Lindesnes.

Sogn og Fjordane - Luster - Solvorn

Fakta om Agder

 • Fylkeshovedstad: Kristiansand (fylkeskommunen) og Arendal (statsforvalteren)
 • Landareal: 14 982 km²
 • Befolkning: 311 134

Illustrasjonen viser fylkesvåpenet i Agder. De sammenslåtte fylkene valgte å beholde fargene fra Aust-Agder og en forenkling av Vest-Agders våpen. Det vi ser er en eik i gull på rød bunn.

Agder fylkesvåpen

Utdrag fra Store norske leksikon

(Lenkene går til Sandalsands artikler)

Fylket

Agder er Norges sørligste fylke. Det består i øst av Skagerrakkysten fra Gjernestangen øst for Risør til Lindesnes og videre vestover Nordsjøkysten til munningen av Sireåna, grenseelva mot Rogaland. Norges sørligste punkt, skjæret Pysen, ligger i Agder sørøst for Mandal. Det sørligste punktet på fastlandet ligger ytterst på Lindesnes-halvøya. Innenfor kysten preges Agder av områder med skog, dal og hei, som i nord går over i høyfjellsområder. Fylket grenser i nordøst og øst til Vestfold og Telemark, i nordvest og vest til Rogaland.

Navnet Agder (norrønt Agðir eller Egðafylki) har usikker tolkning. Det kan være en avledning av ǫgd, «være skarp». Navnet skulle da bety ‘landet som stikker ut i havet’. Etter en annen oppfatning henger navnet sammen med norrønt agi, «sjøgang». I så fall betyr navnet «landet ved det urolige havet». Folket i Agder blir kalt egd, norrønt egð i entall, og egder, norrønt egðir, i flertall.

Agder brukes også som betegnelse på landsdelen svarende til fylket og blir ofte brukt synonymt med Sørlandet, et navn som først ble lansert av Vilhelm Krag i 1902 som betegnelse på kyststrøkene i Agder. Senere er Sørlandet etter hvert også blitt tatt i bruk som betegnelse på hele Agder, inkludert de indre strøkene.

 

Dalførene og vassdragene

Mellom kysten og høyfjellsområdene preges landskapet i Agder av en rekke markerte dalfører, hovedsakelig nord-sørgående, med skogkledde heiområder mellom. Disse er særlig tydelige i fylkets sentrale og vestlige deler. Her merkes særlig Setesdal med Otra og videre vestover: Mandalen, Kvinesdalen, Lyngdalen og Sirdalen. Øst i fylket er landskapet mer uoversiktlig, og her følger de lengste vassdragene, Arendalsvassdraget og Tovdalsvassdraget over store strekninger en markert forkastningslinje, den såkalte sørlandske breksjen, som løper parallelt med kysten. De to vassdragene har munning i henholdsvis Arendal og Kristiansand.

Kilde: Thorsnæs, Geir: Agder i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 7. mai 2021 fra «https://snl.no/Agder»  Lisens: Fri gjenbruk (gjelder også følgende seksjoner)

Teksten fortsetter under bildet fra høyfjellet i Sirdal i indre Agder. 

Vest-Agder - Sirdal - Donsen - Bånefjell

Turisme (Vest)

(Lenkene går til Sandalsands artikler)

Vinterturismen er i vekst, med turistsentre og alpinanlegg blant annet i Sirdal, Kvinesdal og Åseral, men fortsatt er Agderfylkene sommerferiefylkene fremfor noen. Skjærgården i Vest-Agder er tett bebygd med hytter og ferieanlegg.

Av fylkets mange turistattraksjoner kan nevnes Lindesnes med fyrtårn, Christiansholm fort og Dyreparken i Kristiansand, de gamle bygningsmiljøene i Ny-Hellesund, Loshavn og Svinør og de nedlagte gruvene i Knaben. Også Tonstad kraftverk er et godt besøkt turistmål, likeledes veteranjernbanen som trafikkerer den sørligste delen av Setesdalsbanen i Vennesla, Grovane–Røyknes.

Kilde: Thorsnæs, Geir. (2019, 23. september). Vest-Agder. I Store norske leksikon. Hentet 21. november 2019 fra «https://snl.no/Vest-Agder»

 

Turisme (Aust)

(Lenkene går til Sandalsands artikler)

Fylket har en stor tilstrømning av turister til kystområdene i sommerhalvåret. Det er også betydelig vinterturisme i den nordlige delen av Setesdal (Hovden). Mange av de tilreisende ferierer i egne fritidsboliger, og flere kommuner har måttet begrense hyttebyggingen.

Blant de viktigste turistattraksjonene kan nevnes anlegget Merdøgaard Skjærgårdsmuseum på Merdøy utenfor Arendal, den gamle bebyggelsen på Tyholmen i Arendal (blant annet byens rådhus, Kalleviggården), Knut Hamsuns hjem Nørholm ved Grimstad, Næs Jernverksmuseum i Holt ved Tvedestrand, og Setesdal med sterke folkemusikk-, husflids- og sølvsmedkunsttradisjoner. Fylket har en rekke bygdetun med bygninger til dels fra middelalderen, særlig i Setesdal.

Kilde: Thorsnæs, Geir. (2019, 23. september). Aust-Agder. I Store norske leksikon. Hentet 21. november 2019 fra «https://snl.no/Aust-Agder»

Bakgrunnsbildet er fra Rygnestadtunet i Valle kommune, Setesdal.

Sogn og Fjordane - Luster - Solvorn

Ønskelisten

Alle må ha en «bucket list», en liste over ting man ønsker å gjøre eller se. Artikkeloversikten lengre opp på siden reflekterer gode opplevelser fra mange av Agders severdigheter.

Her følger en summarisk oversikt over hvilke severdigheter Sandalsand har blinket ut for framtidige besøk til fylket.

 • Kristiansand Dyrepark
 • Dresinsykling på Flekkefjordbanen
 • Øya Hidra utenfor Flekkefjord
 • Brufjellhulene (jettegryter) ved Flekkefjord
 • Herregården Gimle i Kristiansand
 • Sjølingstad Uldvarefabrikk, ved Mandal
 • Næs Jernverksmuseum, Tvedestrand
 • Tømmerrenna i Vennesla
 • Setesdalsbanen i Vennesla
 • Mineralparken på Hornnes/Evje
 • Merdø utenfor Arendal
 • Norsk Hagebruksmuseum, Grimstad
 • Nasjonalt Villakssenter – Kvåsfossen, nord for Lyngdal
 • Knaben gruvemuseum og besøksgruve

Bildet er fra den gamle uthavna Brekkestø. Den ligger i Blindleia, båtfolkets favoritt.

Sogn og Fjordane - Luster - Solvorn

Intro

Kommuner

Bilder

Artikler

Kart

p

Fakta

Ønsker

Fristelser

Pin It on Pinterest

Share This