Tveitetunet i Setesdal

Sist endret 03.04.2022 | Publisert 28.07.2015Agder, Gårdstun, Museer |

Anslått lesetid:

Den som kjører Setesdalen på jakt etter gamle loft, våningshus og låver av hel tømmer, vil finne dem overalt. Det er nærmest som ethvert gårdsbruk har opptil flere slike bygninger, men vi skal til et som er omgjort til offentlig museum, Tveitetunet.

 

Bakgrunn

Olav Knutsson Tveiten ble lensmann i 1786, bare 28 år gammel. Embetet skulle han ha de neste 50 år, noe som selvsagt gjorde at han satte sitt solide preg på samtiden. Sønnen overtok dessuten jobben etterpå. Det er også Olavs liv og virke som har satt sitt preg på lensmannsgarden her oppe i dalsiden.

 

Opplevelser

Det er et vakkert tun vi møter. Her ligger bygningene på rekke og rad: våningshus, loft (stabbur) og løe. Den sistnevnte er flyttet fra annet sted i dalen, da den originale ikke stod til å redde. Eldhuset ligger litt for seg selv, av sikkerhetsmessige årsaker. Dessuten finner vi ved inngangen til tunet et fengsel. Det er en liten bygning, kun med en liten glugge over den lave døren til å slippe litt dagslys inn. Kriminalomsorgen i hine hårde var nettopp det: «hård».

 

Aust-Agder - Valle - Tveitetunet

Tveitetunet i Setesdal

 

På lensmannens tid gikk hovedveien i Setesdal gjennom tunet, og bidro dermed til å gjøre dette til et sentralt sted. Fra gammelt av hadde det også vært et tingsted her. Legg merke til den eiendommelige tingsteinen mellom eldhuset og våningshuset. Den kunne bli brukt til å tjore fast både mann og hest, om så var.

 

Gamle historier

Lensmannen var ingen mann å legge seg ut med. Som en av to Setesdøler til å ta plass i Grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll i 1814, ble nok følgende episode lagt merke til (hentet fra museets omtale):

 

Det heiter at han erta ein av kongens menn då dei var på Eidsvoll, ein som dei kalla Famulus. På Eidsvolltunet var det så søylete, og dei hadde lagt ut plankar til å gå på mellom husa. Så møttest Olav og denne Famulus på plankane, og ingen av dei ville vike. «Makti lyt gjelde», sa Olav, treiv den andre i skuldrane, og løfta han ut i søyla.

 

Aust-Agder - Valle - Tveitetunet

Tingstein, gapestokk, gjerdestolpe eller noe annet?

 

Han var jammen ikke god å ha med å gjøre, verken for lokale kriminelle eller storfolk. Museet beretter også om Tveitens møte med sorenskriveren.

 

Lensmann Olav Knutsson levde i ei tid då neveretten rådde. Det blir såleis fortalt at då sorenskrivaren rynka på nasen av maten han fekk, spurde han skrivaren kor mykje eit nevehogg kosta. Då skrivaren svara 10 daler, la Olav pengane på bordet og drog til skrivaren under øyra slik at han seig i uvit.

 

Prinsippfast og skikkelig må nok lensmannen ha vært overfor sine sambygdinger. På minnesteinen ved Valle kirke står det på baksiden inngravert: «Bonden skal ha sin odel.» Vi får vel bare legge til: Punktum.

 

Praktisk

Dessverre vil du ikke bruke mye tid på Tveitetunet, for det er kompakt og du kommer ikke inn noen steder. Setesdalsmuseet er de som eier og driver tunet. Museet har ingen guider sommerstid og besøkende må eventuelt følge med på aktivitetskalenderen for å se om der er noen arrangementer. Det var der ikke i 2015.

Kartet under viser plasseringen av og ruten mellom de tre avdelingene av Setesdalsmuseet som er presentert her på Sandalsand: Fra sør til nord på kartet gjelder det Setesdalsmuseets hovedbygg på Rysstad, Tveitetunet og Rygnestadtunet. Alle stedene er godt skiltet fra hovedveien og har greie parkeringsforhold.

Kartet kan zoomes inn og ut i her og nå, eller åpnes i ny fane.

 

 

Her følger et lite tips: Tunet ligger ved Tveiten camping. Kjør bare veien mellom utleiehyttene og parker, så har du Tveitetunet bak porten rett fram til venstre. Vi bommet litt først og vandret bak og til venstre. Der ligger nemlig en eldre låve, en gammel, liten stue og et enda eldre loft. Disse var nok del av dagens gårdsbruk og ikke museets. De er så fotogene at du bør ta deg en tur bortom du også.

Bildene under kan klikkes på og nytes i full størrelse.