Østfold

Østfold er et spennende fylke med mye skog og jordbruk, omfattende vannveier og byer av stor historisk betydning.

Intro

Kommuner

Bilder

Artikler

Kart

p

Fakta

Ønsker

Fristelser

Introduksjon til Østfold

Den som planlegger ferie i Østfold, kan se fram til et variert og trivelig fylke. Byene og stedene langs Oslofjorden tilbyr opplevelser av en annen karakter enn i skogs- og jordbruksbygdene inne i landet. Det viser seg at 309 000 omtrent er bofaste her, selv om nok noen pendler ut av fylket på dagtid. Ellers har vassdragene langs Glomma og grensen (Haldenvassdraget) skapt en historie knyttet til tømmer og industriell behandling av den som har hatt store dimensjoner. Det står til liv fremdeles.

På denne siden blir du kjent med attraksjoner i mange kommuner i Østfold. Bilder får du servert gjennom en lenke til bildesiden, artikler ligger presentert hver for seg, og mange av dem også på et kart. Videre finner du faktainformasjon og helt til slutt Sandalsands ønskeliste for flere opplevelser i fylket. I sum får du her inspirasjon til selv å søke opp de severdigheter og reisemål Østfold har å by på. Bildet øverst er forresten tatt ut bilvinduet på en fylkesvei gjennom Marker kommune.

Mange synes å mene at de snakker litt rart i Østfold. Det er det grunn til å være stolt av, og eksempler på det kan man finne på en egen nettside. De skriver blant annet:

 

Hær I Østfold prekærøm ille rart sø. Du kan tru det ær mange rare dialekter å utrykk hær i Østfold.

Kommuner i Østfold

  • Andel kommuner med omtale i tekst eller bilder 75% 75%

Fylket har 12 kommuner, og Sandalsand har omtale fra 9 av dem. Klikk på et kommunenavn for å gå til Sandalsands artikler fra kommunen. Disse er merket med grønt i fylkeskartet. Kommuner med oransje farge er uten bilder eller omtale i artikler. 

Aremark | Fredrikstad | Halden | Hvaler | Indre Østfold | Marker | Moss | Rakkestad | Råde | Sarpsborg | Skiptvet | Våler

Kartet viser kommuneinndelingen i Østfold. Originalkartet er fra Wikimedia Commons (fri lisens). 

Disse 6 tettstedene har bystatus: Askim, Fredrikstad, Halden, Moss, Mysen, Sarpsborg.

Kommuneinndelingen i Østfold

Bilder fra Østfold

Minst så mange bilder er gjort tilgjengelige her på nettsiden. Du finner dem i en egen artikkel, kommune for kommune. Klikk på knappen eller hvor som helst i bildet under, for å gå dit. (Bildet er fra det rehabiliterte mølleområdet i Moss.)

Artikler fra Østfold

Her får du inspirasjoner til opplevelser og severdigheter som du kan planlegge for på ditt neste feriebesøk til Østfold. Lenger ned på siden finner du nesten alle artiklene innplassert på et kart, til hjelp for din mer detaljerte planlegging.

Værne kloster

Værne kloster

Like sør for Moss finner vi så vidt det er, restene av et middelalderkloster. Ruinene av Værne (Varna) kloster er godt skjult i parken bak en...

Stedsopplevelser i Østfold

I kartet under finner du informasjon om fotturer, motoriserte turer, severdigheter og videoer, kun fra Østfold. Mange av dem har omtaler i Sandalsands artikler. Klikk inn på hver markør og få litt inspirasjon til hva du kan gjøre.

Kartet inneholder kun steder som lar seg avmerke på kart. Artikkeloversikten ovenfor kan også vise andre artikler.

Folkemusikk i Østfold – finnes det? Ja, selvsagt! Østfold har i likhet med resten av landet lange folkemusikktradisjoner. Folk i Østfold har som folk i resten av landet sunget og spilt. Det finnes mye mer enn folk tror, fordi de ikke tenker over det. (Østfold musikkråd)

Bildet er fra festningen i Halden. 

Østfold - Halden - Fredriksten festning
p

Fakta om Østfold

Innbyggere

Km2

Østfold fylkesvåpen

Illustrasjonen viser fylkesvåpenet i Østfold. Det viser en gull tredelt solstråle skrått opp mot en rød bakgrunn. Solstrålen viser soloppgangen, og har med fylkets navn og beliggenhet å gjøre. Ofte vil gullfargen bli gjengitt som gul, slik som her.

Fylkeshovedstad er Moss, mens statsforvalteren deles med flere andre fylker og holder til i Oslo.

Utdrag fra Store norske leksikon. Lenker går til Sandalsands artikler.

Turisme

Østfold er ikke bare en innfallsport til landet med de viktigste vei- og jernbaneforbindelsene med utlandet. Fylket er også et viktig reisemål. Først og fremst er det kyststrøkene med skjærgården som trekker til seg sommertrafikk. Det er en omfattende hyttebebyggelse ved kysten, særlig i Hvaler, Fredrikstad (tidligere Onsøy og Kråkerøy), Sarpsborg (Skjebergkysten), Moss (tidligere Rygge), Råde og Halden (utenfor Iddefjordens munning), men det er også en del hyttebebyggelse ved vassdragene i innlandet.

 

Historikk og kultur

Østfold ble tidlig bosatt. Funn på Høgnipen på grensen mellom Rakkestad og Sarpsborg (Skjeberg) er antakelig de eldste spor etter mennesker her i landet, 8000–10 000 år gamle. Funnene er gjort i ca. 160 meters høyde over havet, den tids strandkant. Fra kyststrøkene har man særlig tallrike funn fra steinalderen, på Kråkerøy i Fredrikstad således en rekke funn ca. 4000 år gamle; disse er funnet 20–25 meter over havet. Ved Hunnebunnen i Fredrikstad (Borge) har man noen av de eldste sporene av jordbrukskultur her i landet, 4000 år gamle.

Betydelige kulturminner er for eksempel Fredriksten festning i Halden, slusene i Haldenvassdraget med Europas høyeste sammenhengende slusetrapp i Brekke, den bevarte festningsbyen i Gamlebyen i Fredrikstad, Borgarsyssel Museum (fylkesmuseum) med rester etter middelalderbyen i Sarpsborg (se Borg) og Konvensjonsgården i Moss, kjent fra 1814 (Mossekonvensjonen).

Ikke minst merkes fylkets mange fornminner helt tilbake til noen av de tidligste bosetningene vi har spor etter her i landet. Likeledes har Østfold betydelige funn fra hele tidsperioden fra steinalder til vikingtid. I den sammenheng merkes den såkalte Oldtidsveien (fylkesvei 110) mellom Fredrikstad (Gamlebyen) og Skjeberg som på en knapt 18 kilometer lang strekning passerer en rekke fornminner, derav navnet. Her er hustufter, steinkretser og graver fra steinalderen, flere gravrøyser og ikke minst helleristningsfelt fra bronsealderen og bygdeborg, veifar og gravfelter fra jernalder og vikingtid, med videre.

Kilde: Thorsnæs, Geir: Østfold i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 14. februar 2024 fra https://snl.no/%C3%98stfold  Lisens: Fri gjenbruk

 

Den noe obskøne helleristningen er fra Gullskårfeltet utenfor Fredrikstad.

Østfold - Fredrikstad - Begby - Gullskår helleristningsfelt

Ønskemål

Alle må ha en «bucket list», en liste over ting man ønsker å gjøre eller se. Artikkeloversikten lengre opp på siden reflekterer gode opplevelser fra mange av Østfolds severdigheter. 

Derimot er Sandalsand for tiden opprådd for ideer til nye reisemål i Østfold. De pleier å dukke opp og da konsulterer jeg ofte kartet litt lengre opp på siden.

Ønskelisten er det bare å fylle opp i.

Dette bakgrunnsbildet er fra den smått ikoniske Jeløy radio i Moss. 

Østfold - Moss - Jeløya - Jeløy radio

Intro

Kommuner

Bilder

Artikler

Kart

p

Fakta

Ønsker

Fristelser