Oldtidsruta i sørlige Østfold

Sist endret 06.08.2023 | Publisert 02.12.2019Bilturer, Kultur, Østfold | , ,

Anslått lesetid:

I det området som i dag utgjøres av kommunene Fredrikstad, Sarpsborg og Halden, er det gjort en rekke funn av menneskelig aktivitet tilbake til bronsealderen. Oldtidsruta viser til 12 kulturminner som er tilrettelagt for allmenn gjenoppdagelse. Her får du et kart over alle og presentasjon av noen av dem.

 

Bakgrunn

Det var gjennom et initiativ i Fredrikstad og Sarpsborg i anledning kulturminneåret 2009, at man søkte å legge til rette for fortidsopplevelser langs en fiktiv Oldtidsrute. Jellhaugen i Halden ble koblet på. Dermed fikk man 12 steder med kulturminner fra bronse- og jernalderen, alle avmerket på et kart.

En bilrute på knappe 60 km ble strukket mellom stedene, informasjonsskilt ble plassert ut, parkeringsplasser ble tilrettelagt, og vandreruter og beskyttende tiltak ble satt opp. Og vips hadde man en komplett pakke med opplevelser for både lokale og tilreisende. Man kan velge å starte helt sør ved Jellhaugen, men ellers er Vegvesenets tilrettelagte rasteplass ved Solbergtårnet (E6) det offisielle startpunktet for rundreisen. 

Oldtidsruta omfatter følgende 12 kulturminner (her med lenker til artikler på Wikipedia). Kart følger lengre ned i artikkelen.

 1. Solbergfeltet
 2. Hornesfeltet
 3. Gravfeltet ved Gunnarstorp
 4. Steinringene på Hunn
 5. Gravhaugene på Hunn
 6. Helleristningene ved Begby skole
 7. Helleristningene ved Begby/Gullskår
 8. Gravfeltet ved Opstad
 9. Helleristningene ved Kalnes
 10. Hafslund hovedgård
 11. Bjørnstadskipet
 12. Jellhaugen

 

Opplevelser

Det vil for de fleste gi en metthetsfølelse dersom man oppsøker mer enn en håndfull av stedene på en enkelt tur. Tid vil også medgå om man skal ta for seg alt på en gang. Selv var jeg på gjennomreise et par dager, og prioriterte å stoppe ved to av severdighetene. Mine stopp representerer vel kanskje de to mest berømte av oldtidsfeltene i Østfold. 

De følgende bildene er fra Gullskår/Begby helleristningsfelt. Her går man i skogen på tresviller og nylagt bark. Ved helleristningsfeltene er det til dels lagt til utsiktsplattformer, slik at man kan beskue kunstverkene uten å tråkke på dem. Dette var en utmerket rundtur, men vel og merke ikke for de som er dårlige til beins. 

 

Mitt andre stopp var Bjørnstadskipet. Her er det mulig å rulle inn på rullestol. Et 4,5 meter langt skip med et stort mannskap dekker en stor, nesten loddrett bergvegg. Mindre skip er tegnet inn ved siden av. 

 

Tittelen på denne tilrettelagte turen er altså Oldtidsruta. Den er ikke å forveksle med Oldtidsveien. Sistnevnte er en gammel ferdselsåre og ridevei fra jernalderen. Den ligger som i en grøft og går gjennom store deler av denne delen av landet. Ved Hunn øst for Fredrikstad ligger to av stoppestedene på Oldtidsruta like ved Rv110. Denne delen av riksveien heter simpelthen Oldtidsveien. Årsaken er at den gamle oldtidsveien krysser riksveien her.

 

Les mer

Kartet viser den offisielle runden mellom feltene med informasjonstavlen ved Solbergtårnet rasteplass. For flytens skyld er imidlertid Jellhaugen lengst sør lagt inn aller først. Linjen er på kartet ikke trukket inn helt til hvert felt, men angir hovedretningen på rundturen. Så vidt jeg kan vurdere, egner denne rundturen seg også for syklister.

 

 

Inntil videre er det mulig å lese om Oldtidsruta på Visit Østfold. Les også Wikipedia.

Les Sandalsands artikler fra Halden, Fredrikstad og Sarpsborg, foruten Østfold fylke. Du kan også lese om helleristninger i Stavanger, og om oldtidsvei i Oslo, og ikke minst om bergkunsten i Alta. Det siste er jo et verdensarvsted.