Eksklaver i Norge

Sist endret 04.08.2023 | Publisert 31.10.2022Østfold, Reiseliv, Telemark, Trøndelag, Vestfold | , , , , , , ,

Anslått lesetid:

Vi har noen eksklaver i Norge også. Tidligere hadde vi mange flere, og noen er litt smått tvilsomme. Men hva er en eksklave, og hva er en enklave?

Noen definisjoner

Wikipedia forklarer det slik at i politisk geografi er en enklave et landstykke som er fullstendig omringet av ett og samme fremmede område, og en eksklave er et landstykke som tilhører et politisk område, men ikke henger sammen med det. Mange enheter er både enklaver og eksklaver, men de to er likevel ikke synonymer; i dagligtale brukes imidlertid enklave som en fellesbetegnelse.

Tre land (suverene stater) i verden er fullstendig omsluttet av et annet land. De er enklaver. Det gjelder San Marino og Vatikanstaten som begge ligger inne i Italia på alle kanter. Lesotho ligger helt omsluttet av Sør-Afrika. Monaco ligger på en måte inne i Frankrike, men har kystlinje og er dermed per definisjon ikke en enklave.

Verden over finnes det mange varianter av at deler av et land ligger innenfor et annet land, og Sovjetunionen under Josef Stalin var en av de fremste til å skape slike inndelinger helt bevisst, av maktstrategiske årsaker. Et eksempel er i og rundt Ferganadalen i Sentral-Asia.

Men altså, denne artikkelen skal i stedet presentere enklaver i form av eksklaver i norske kommuner. Vi har nemlig tre gjenværende kommunale eksklaver i Norge. I tillegg har vi et par nesten-eksklaver.

De rene eksklavene

Himberg i Sandefjord

Himberg er i realiteten en gårdseiendom som tilhører Sandefjord kommune, men som er helt omsluttet av Larvik kommune. Arealet er på 1,4 km² og avstanden til kommunegrensen er en knapp kilometer langs veien. Årsaken til at gården tilhører Sandefjord går langt tilbake i tid. Det handlet da om hvilket prestegjeld man tilhørte, og hvordan ulike prestegjeld senere ble til ulike kommuner. Les gjerne forklaringen som det er lenket til nederst i denne artikkelen.

I fortsettelsen får du flere Google-kart du kan jobbe i, men akkurat Sandefjord lar seg ikke vise. Illustrasjonen øverst viser imidlertid Himberg. Stedet ligger like vest for Sandefjord sentrum.

Råen i Tønsberg

Dette området tilhører Tønsberg kommune, men ligger helt omsluttet av Horten kommune. Zoom litt ut/inn i kartet, så får du øye på det. Stedet heter også Undrumsdal. Også dette tilfellet handler om gårdsbruk som ble liggende i «feil» kommune.

Jøssåsen i Malvik kommune

Dette handler igjen om gårdsbruk. I dette tilfellet er det to gårdsbruk som begge tilhører Malvik kommune i Trøndelag. Disse kommunedelene er imidlertid ikke forbundet med hverandre eller med kommunen sin. De ligger nemlig begge omsluttet av Stjørdal kommune, som to øyer på kartet. Til alt overmål var de inntil 2018 også i hvert sitt Trøndelagsfylke, før både Malvik og Stjørdal ble del av det sammenslåtte Trøndelag fylke.

Kvasi-eksklavene

Noen eksklaver ligger ikke helt og fullt innenfor en annen kommunes territorium. De er forbundet på ett enkelt punkt.

Fjøser i Frogn kommune

Fjøser tilhører Frogn kommune, men er omsluttet av Ås kommune. Zoom litt i kartet som viser Frogn kommunes utstrekning, så får du øye på eksklaven Fjøser. Det som er eiendommelig med akkurat denne eksklaven, er at den faktisk har et kontaktpunkt med moderkommunen. Slik sett er den ikke en ekte eksklave.

Morgedalsfjellet i Nome kommune

Her har vi en til av samme kategori. Et ubebodd område i Nome kommune ligger nemlig nesten helt omsluttet av Skien kommune. Vi er i Telemark. Zoom litt ut/inn i kartet, så får du orientert deg.

Andre merkelige kommunegrenser

Denne overskriften kan nesten romme omtrent alle norske kommunegrenser. For det kommunekartet vi har i dag, ville neppe vært gjeldende om vi hadde strukket linjer på kartet uten å ta hensyn til vår lange historie. Mange kommunegrenser stammer fra middelalderen, fra gamle gårdsbruk, og fra inndelingen av prestegjeld i dansketiden. Endringer gjennom de siste par århundrer prøver å kompensere for at samferdsel og offentlig forvaltning er i stadig utvikling, gir nye muligheter, og skaper nye behov.

Det har alltid vært slik at en kommunedel har vært adskilt fra en annen. I gamle dager rodde man over fjorden. Nå går der en tunnel under fjorden, gjennom fjellet, eller over en bro.

Kinn kommune er merkelig, all den tid sammenslåingen av Flora og Vågsøy likevel ikke fikk inkludere Bremanger. Sistnevnte skiller det som fra 2020 er to adskilte deler av Kinn kommune. På den annen side, hva er en kommune?

Vi har flere andre eksempler på kommuner som er adskilt av fjorder, men hvor veier og/eller ferjer går gjennom andre kommuner. Men det skal vi la ligge i denne artikkelen om eksklaver i Norge.

Les mer

Slå gjerne opp omtalen på Wikipedia og Lokalhistoriewiki. Sistnevnte er mer presis. Les også en interessant artikkel i Aftenposten.

Sandalsand har flere artikler av mulig interesse, for eksempel artikkelen om endringer i kommuneinndelingen i 2020.