Haldenvassdragets kanalmuseum i Ørje

Sist endret 05.08.2023 | Publisert 03.06.2019Museer, Østfold |

Anslått lesetid:

Haldenkanalen er den eldste av Norges to kanaler. Den ble bygget i perioden 1852-1860 og var i det store og hele i drift fram til 1982. I Ørje finner vi Haldenvassdragets kanalmuseum med en svært informativ innendørs utstilling, og et minst like interessant uteområde.

Hele Haldenvassdraget har rike muligheter for aktiviteter, opplevelser og gir ikke minst muligheter til å bli litt klokere på vår norske kultur- og naturhistorie. Kanalen er en del av et større vassdrag, et vassdrag som ble sammenbundet med en serie vannveier for frakting av tømmer nedover mot fabrikkene i Halden. Haldenvassdraget skal du få lese om i en egen artikkel. Her fortelles om opplevelsene i Ørje, og de er spennende nok.

Opplevelser i museet

Det høver kanskje best å starte i museet, for der får man bakgrunn og oversikt presentert på en nærmest forbilledlig måte. Naturligvis er det tømmerfløtingen som presenteres, for den satte sitt preg på distriktet gjennom en periode på 500 år. Start gjerne med å se filmen (26 minutter) som vises i stort format inne i museet. Eller se den på forhånd på YouTube

Deretter er det lagt opp til en vandring langs ytterkanten av museumsbygningen som ligger på ett plan. Her får man innblikk i fløtingens historie, den aktivitet som ble skapt, de profesjoner som vokste fram, de teknikker som ble anvendt, og de personer som særlig satte sitt preg på utviklingen. En person i særstilling var kanalbyggeren fra midten av 1800-tallet, Engebret Soot. 

Når man har lest seg opp på tekstplakater om skogsdrift, tømmerfløting og treforedling, sett de store bildene som illustrerer dem, og observert alle de utstoppede dyrene fra skogen, så melder deg seg en annen type opplevelse. Innerst i lokalet er det nemlig lagt opp til en slags naturhistorisk del. Her er det biologisk mangfold og utviklingen gjennom tusener av år som presenteres. Også denne delen aktiviserer og engasjerer. Til og med et akvarium har de funnet plass til. Kanalmuseet har dessuten i denne avdelingen en liten sekvens hvor man kan ta og føle på livet i en vannrenne. 

Se Sandalsands video fra Haldenvassdraget under.

Opplevelser på sluseområdet

Det er et ganske stort område som ligger rundt museet. Her finner man det som for mange kan være høydepunktet for besøket: Slusene. Rett nok sveives ikke sluseportene opp og igjen hele tiden, så det handler om å komme hit til rette tidspunkter. Jeg var heldig og havnet mitt oppi selveste åpningen av sommersesongen. En hel mengde kajakker lå i det nederste av de tre slusekamrene, et jazzorkester underholdt, folk satt opp etter en tribune, en tale ble holdt og en snor ble klippet. Så var det å la vannet renne ut av nederste sluse og kajakkene slippe ut i det fri. 

Slusene har en såkalt løftehøyde på 10 meter, dvs. høydeforskjellen mellom Ørjeelva nederst og Rødenessjøen øverst. Den første åpningen fant sted i 1860, og fremdeles åpnes og lukkes slusene med håndsveiv. Vi legger merke til boligene til slusemesteren og slusemesterassistenten på vestsiden, i sveitserstil. På den siden står også en minnestein over Engebret Soot. På østsiden finner vi arbeiderboliger og boligen til bestyreren ved tresliperiet Ørje Brug. Ved nedre sluse er det altså en tribune. De avholder både teaterforestillinger og konserter her. 

Under mitt besøk lå det flere fartøy nedenfor slusene. Noen av dem er på land, andre i vann, og ingen ser ut til å ville bli brukt med det første. Ikke desto mindre har de vært brukt, før om årene. Her lå også to båter som brukes den dag i dag: DS Turisten og DS Engebret Soot. DS står for dampskip og jammen stod det ikke en svær sekk med koks på kaien. Mer om båtturer i neste artikkel, den om Haldenvassdraget

Til slutt: Bilder fra Ørje. 

Praktisk

Ørje ligger lett tilgjengelig langs E18 mellom Norge og Sverige, bare et kvarters kjøring fra grensen og en time fra Oslo. I nord-sør retning går Fv21. Det er et utmerket alternativ for de som ønsker å følge vassdraget sørover til Halden, eller nordover til Rv2 ved Skotterud.

Ørje er et trivelig bygde- og administrasjonssenter for Marker kommune i Østfold. Foruten slusene er det kanskje ikke så mange andre opplevelser å spore her. Jeg kan anbefale en liten tur opp på høyden til en av grensebefestningene som Norge lot oppføre forut for frigjøringen fra Sverige i 1905. 

For den som blir sulten vil jeg anbefale Bakergaarden i Storgata. Der er også servering på museumsområdet.

Ytterligere besøksinformasjon om Ørje, slusene og museet finner du på Kanalmuseet, Visit Østfold og Haldenkanalen.

Les andre artikler fra Marker her på Sandalsand. Les dessuten om et annet museum som omhandler tømmerfløting, nemlig Fetsund Lenser.