Noen reisetrender i Norge anno 2019

Sist endret 05.03.2022 | Publisert 17.06.2019Reiseliv |

Anslått lesetid:

Innovasjon Norge viser i en undersøkelse om reisetrender blant tilbyderne i markedet at de forventer flere turister og flere overnattinger sommeren 2019, enn året før. Det vil i så fall bli for sjette året på rad. 

 

Hva forteller Innovasjon Norge sitt Turistbarometer oss?

Etterspørselen er stor, og de reisende konsentrerer seg om de samme områdene: Vestlandsfjordene og Lofoten. Det gjør at prisene går opp, og at utenlandske arrangører melder om at smerteterskelen kan være nådd. På den annen side er den norske kronen fremdeles billig, og det vi selger i form av kvalitet på mat og overnatting er økende. Likevel, utlendingene mente de i 2018 fikk mindre for pengene enn i 2017. De opplever dessuten tendenser til masseturisme, noe de absolutt ikke ønsker når de kommer til det de tror er den uberørte norske naturen. 

Samtidig har ikke minst vi her i Norge blitt vant med medieoppslag om rovdrift på naturperlene. Stiene så vel som bilveiene langs eller til berømte turistmål blir overbefolket og skamfert. Tilreisende gjør sitt fornødne der de ikke skal gjøre det. Det har vært tett med oppslag om cruiseskipenes voldsomme forbrenning av fossilt drivstoff, og negativ blest om den tykke eksosen som henger over vakre Geiranger. Innovasjon Norges innbyggerundersøkelse viser at de som bor i pressområdene fremhever trafikale utfordringer, slitasje på naturen, og at fire av ti mener at turistene tar seg til rette. 

Det norske reiselivet er ennå veldig sesongbasert. De fire sommermånedene mai til august står for halvparten av alle gjestedøgn. Fra ca. 2 millioner gjestedøgn i vintermånedene øker antallet til over 6 millioner i juli. Det øker året gjennom, men særlig om sommeren. Dessuten er det spesielt utlendingene som står for veksten i antall overnattinger. Her må det utvilsomt foreligge et behov for å utvide sesongen betydelig. 

Det er ikke tvil om at turismen har stor betydning for Norge. I følge SSB står den for 4,3 prosent av BNP, 7 prosent av sysselsettingen, og skaper verdier for 177 milliarder kroner. 53 milliarder (dvs. 30 prosent) av disse kommer fra utlendinger på besøk i Norge – på jobb eller som turister. 

Les hele rapporten Turistbarometeret fra Innovasjon Norge (publisert juni 2019). 

Les flere oppslag om Reiseliv her på Sandalsand. Følg blant annet artikkelserien om særpregete overnattingssteder, og begynn her.