Jutulhogget og slåsskampen mellom kjempene

Sist endret 27.12.2021 | Publisert 30.11.2021Fjell og hei, Innlandet, Natur | ,

Anslått lesetid:

Jutulhogget er en canyon, eller juv, med loddrette fjellvegger på 100-240 meter. Den er 2,5 km lang og er et fredet naturreservat.

Sagnet om kampen mellom jutulene

En jutul, eller jøtul betegner et troll. Begrepet er avledet fra jotun, et vesen i norrøn mytologi. På oppslagstavlen ved kanten av juvet finner vi denne fortellingen, av en kar som het Jacob Breda Bull. Han ble på slutten av 1800-tallet kjent for sine folkelivsskildringer fra Østerdalen. Det handler om jutulen, eller kjempen, fra Rendalen som ville lage en vassrenne over kjølen til Glomma.

«Glomdalsjutulen og Rendalsjutulen ble engang usams om Landemærkerne sine. Vilde da Glomdalsjutulen til Skade for ham i Skade for ham i Sølenfjeld hugge Glommen over i Rendalen og fylde hele dalen med Vand. Først hugg han et Hugg og kom mest halvveis fram. Saa om nogen Hundred Aar hugg han et Hugg til, men rakk bare fram saavidt, at vandet begyndte at sive og sildre. Saa igjen om nogen Hundred Aar vilde han hugg tredije hugg. Da vaaknet Rendalsjutulen og fik se det fra Sølenfjeld, og saa kastet han Stenøksen sin efter ham tvers over Dalen. Øksen traf Glomdalsjutulen i Skallen, saa han stupte stendød til dals, og der ligger Han den Dag idag. De store Steinrøser Øst i dalen er Krop og den lille Stenrøse ved Siden er Rendalsjutulens Øks. Men Skaret kaldes «Jutulhogget» gjennem alle Tider.»

Det geologiske opphavet

Noen vil bestemt tro på slike sagn, og dem om det, men juvet (gjelet, canyonen) har også en mer sannferdig opprinnelse. For over 10 000 år siden, da landet lå under en stadig synkende kappe av is, dannet smeltevannet flere store innsjøer. De lå under iskappen som flere steder skapte demninger. Den største av disse innsjøene, Nedre Glåmsjø, var fire ganger så stor som Mjøsa i dag. Den brøt mer eller mindre plutselig ut fra demningen under isen. Det var en megaflom som oppsto da isproppen røk. Forskere forteller at da vannmassene passerte dagens Elverum, hadde de en størrelse på 1 til 1,5 millioner kubikkmeter vann per sekund. Dagens Glomma har en middelvannføring på 705 kubikkmeter vann i sekundet.

Vi er da ca. 8 500 år tilbake i tid. Smeltevannet dannet et nytt løp i østlig retning gjennom å grave seg gjennom løsere berg. Vannet rant da fra reservoaret i Østerdalen gjennom fjellet og inn i Rendalen.

Litt mer om Jutulhogget

Noen kaller Jutulhogget for Nord-Europas største, andre nest største juv. Uansett er det ca. 2,5 kilometer langt. Når man står i ene enden ser man langt innover, men der innerst gjør juvet en sving og fortsetter like langt omtrent i rettvinklet retning. Skal man se hele juvet, må man ned og vandre fra ende til annen. Eller komme seg opp i fugleperspektiv.

Det er bratte kanter, tilnærmet loddrette langs hele juvkanten. Mot vest, Alvdalsiden, overstiger høydemetrene 100, mens de stiger til 240 meter mot øst. Helt fra øvre kanten av juvet varierer høydene fra 150 til 400-500 meter. Bredden varierer fra 150 til 500 meter.

Som seg hør og bør ble Jutulhogget fredet med status som naturreservat i 1989. Botanikere vil glede seg over den spesielle floraen vi finner nede i ura, blant kampesteinene. Den hører normalt hjemme i mer sørlige breddegrader. Det betyr selvsagt at bunnen av juvet har en høyere snittemperatur enn området ellers. Fugleinteresserte kan merke seg at gjelet er et viktig hekkeområde.

Opplevelser

Lengre ned på siden finner du et kart og kjøreanvisning for å komme til Jutulhogget fra vestsiden. Det er den enkleste, for da kjører man nesten til dørstokken, i Alvdal kommune. På østsiden ligger Tylldal i Rendalen kommune, og derfra er det også mulig å komme opp, men hakket mer krevende.

Jeg var på gjennomreise og valgte varianten fra vest. Uansett er det et spektakulært utsyn man før, fra ene enden av juvet og langt innover. Det er også mulig å komme ned i juvet fra denne siden. Følg skiltingen og turanbefalingen som er lenket til nederst i artikkelen. Det er bratt og kronglete å klatre ned, og løse steiner gjør det nokså krevende.

Den som vil kan også gå langs nordkanten av juvet fra Alvdalsiden. Det skal ikke være mer enn 10-15 minutter å gå før man er framme ved den største utstikkeren i juvet. Herfra kan man se omtrent hele juvet fra toppen.

Her er noen av Sandalsands bilder fra Jutulhogget.

Finn fram fra vest (Alvdal)

Enkleste adkomst til Jutulhogget er å ta av fra Riksvei 3, omtrent 20 km sør for Alvdal sentrum. Det er skiltet fra hovedveien. Nær toppen finner vi en ganske stor parkeringsplass, og skilt som viser vei ned til kanten av juvet. Denne delen av juvkanten har en viss sikring med gjerder, og det er her vi finner informasjonstavlene. Zoom ut og inn i kartet for å orientere deg i terrenget. Markøren står på P-plass.

Bilveien fortsetter på smalt, gruset underlag over til andre enden av juvet. Der kommer vi ned til Fv30 gjennom Tylldal.

Finn fram fra øst (Rendalen)

Sandalsand har kjørt gjennom Tylldal, men ikke opp mot Jutulhogget fra østsiden. Nevnte smale grusvei går over kjølen som de sier, altså mellom dalførene. Dette er hva Rendalen kommune anbefaler:

«Adkomst til Jutulhogget skjer best fra Jutulhoggveien over Barkald. I vestre ende går vegen nær hoggkanten. Her er det parkeringsplass for biler, toalett og rastemuligheter. Videre over kjølen er vegen bratt og smal med få møteplasser. Det er gode adkomstmuligheter til østre del av hogget fra den første skarpe svingen på Barkaldvegen (på Rendalssiden). Herfra går det en god sti inn til Veslehogget og sentrale deler av Jutulhogget. Det er også flere fine utsiktspunkter ned i hogget langs hele nordkanten. Legg gjerne fotturen hit, men vis forsiktighet.»

Les mer

Ettersom Jutulhogget er et naturfenomen er der ingen åpningstider. Den som vil få mer ut av turen, kan legge i vei på den ruten vi finner på Ut. Rundturen beskrives som krevende, tar fem timer og har en lengde på 6,5 km. Den går dels gjennom bunnen av juvet, dels i traktene på nordsiden der den følger bilveien tilbake til utgangspunktet. Start er lagt til parkeringsplassen på Alvdalsiden. Her er det bare ett sted det er mulig å komme seg ned i Jutulhogget.

Sandalsand har flere artikler fra kommunene Alvdal og Rendalen i Innlandet fylke. Se også flere artikler under emneknaggen Natur.

Helt til slutt skal du få en video, men den er ikke min. Se Jutulhogget fra oven, fra en drones perspektiv.