Husantunet i Alvdal

Sist endret 14.02.2023 | Publisert 30.11.2021Gårdstun, Innlandet, Museer |

Anslått lesetid:

Husantunet i Alvdal er et av landets eldste og mest autentiske gårdstun. 15 av de 17 bygningene er fredet. Gårdstunet ligger fint til på en avsats over Glomma med det mektige Tronfjellet i ryggen.

Bakgrunn

Det er ikke det at Nord-Østerdalen mangler tradisjonelle bygninger, men like utenfor Alvdal sentrum finner vi et riktig klenodium. Det er det mest komplette og autentiske gårdstunet som er igjen, og svært representativt for byggestilen i Nord-Østerdalen fra 1650 til 1850.

På Husantunet var det gårdsdrift enda lengre, ja faktisk helt fram til 1940. Året etter ble det fredet av Riksantikvaren og etter 1958 har Husantunet vært museum.

Nevnte byggestil kalles to-tun. Det betyr at gårdsfolket holdt til i et inntun, i dette tilfellet bygningene mot sør. Dyr og redskaper ble holdt i bygningene i uttunet. Etter 1850 begynte man i distriktet å bygge i firkanttun. Karakteristisk for to-tunmodellen, var at hver bygning hadde sin funksjon, og hvert dyreslag sitt fjøs eller stall, og sin høylåve.

På denne gården, Nordre Husan, hadde til og med folket to bolighus, et sommerhus og et vinterhus. De ligger rett ved hverandre.

Som nevnt har tunet 17 bygninger (eventuelt 18 etter som man regner), og 15 av dem har status som fredet. I dette tilfellet er det imidlertid helheten som er det viktigste. Vetleburet fra siste del av 1600-tallet er eldst, mens resten er antatt å være fra første del av 1700-tallet til litt inn på 1800-tallet. Her er en tegning fra 1943 som viser bebyggelsen i Husantunet.

Husantunet tegnet av arkitekt Arne Berg i 1943. (Kilde: Museet)
Husantunet tegnet av arkitekt Arne Berg i 1943. (Kilde: Museet)

De vakre, værbitte tømmerveggene og torvtakene med gresset følger som marka husene står på vekslingene i årstidene. Om sommeren er det grønt, og utover høsten visner gresset og blir gulbrunt på tak og mark. Det er et vakkert og helstøpt bilde som stemmer oss til ydmykhet overfor den gamle byggekunsten og dem som har skapt den. (Halvor Vreim, Riksantikvaren, 1958 ifl Kulturpunkt)

Opplevelser

Det var ikke udelt enkelt å finne riktig småvei inn til tunet, selv om det ligger greit til. Uansett var det å sette bilen fra seg like på nordsiden og fange opp inntrykkene. Husantunet ligger på en avsats på østsiden av Glomma. Her glir elva stille forbi, og lengre borte mot vest går hovedveien, Rv3 nordover mot Trondheim.

Rett til venstre og parallelt med tunet, ser vi skinnegangen til Rørosbanen. Litt bak til venstre, eller mot øst når man ser framover mot bygningene, ligger den mektige og veldig karakteristiske fjelltoppen Tron (1665 moh.). Men så er det bare å vandre inn mellom bygningene. Jeg var heldig å komme på en sommerlig ettermiddag i strålende solskinn, og kunne bare gi meg over av beundring over denne plassen.

Samtlige bygninger er av laftet rundtømmer, og ingen har ytterkledning. Bolighusene har heller ikke kledning eller panel på innsiden.

Beliggenheten er den beste, bygningene er spennende å kikke inn i. Det vil si, det var bare bolighusene det var mulig å gjøre det i, gjennom vinduene. For anlegget var stengt dessverre. Jeg savnet informasjon om de enkelte bygningene, til og med på det grove nivået som framgår av tegningen ovenfor. Detaljerte beskrivelser fant jeg først senere, se litteraturlisten nederst i artikkelen.

Først skal du få noen av Sandalsands bilder fra Husantunet.

Finn fram (kart)

Kartet viser omtrentlig posisjon for Husantunet. Det går en grusvei omtrent gjennom tunet, men den skal du ikke kjøre på. Parker heller på den lille P-plassen like nord av tunet. Ved å gå inn mot tunet får du også det beste inntrykket.

Zoom ut i kartet for å orientere deg i terrenget. Det er skiltet inn til tunet fra Rv3-broa i Alvdal sentrum.

Les mer

Husantunet forvaltes av Musea i Nord-Østerdalen, en del av ANNO-museene i Hedmark. Museet er representert på Kulturpunkt. Det er en app og nettside som tilbyr bilder, tekst og høytlesing av tekst fra flere steder i Norge. Presentasjonen av Husantunet er glimrende. Selvsagt burde jeg hatt med som audioguide da jeg var på tunet sommeren 2021.

Det er fritt fram å vandre mellom bygningene og kikke inn vinduene, året rundt. Det er ikke lett å finne ut når gårdsbygningene er åpne. En nettside skrev at i perioden 9.7-1.8 var der vertskap på Husantunet fredag, lørdag og søndag fra kl. 12-15. Det framgikk ikke hvilket år det gjaldt.

Sandalsand har flere artikler fra Alvdal kommune i Innlandet fylke, blant annet om Huset Aukrust noen få hundre meter fra Husantunet.

Her følger et dikt til slutt. Verken forfatter eller innhold har noe spesielt med Husantunet å gjøre. Men, når man står på trammen og kikker ned mot elva så begynner tankene straks å fly. Så derfor et vent dikt.

Du går fram til mi inste grind
og eg går òg fram til di.
Innanfor den er kvar av oss einsam,
og det skal vi alltid bli.

Aldri trenge seg lenger fram,
var lova som gjaldt oss to.
Anten vi møttest titt eller sjeldan
var møtet tillit og ro.

Står du der ikkje ein dag eg kjem
fell det meg lett å snu
når eg har stått litt og sett mot huset
og tenkt på at der bur du.

Så lenge eg veit du vil kome iblant
som no over knastrande grus
og smile glad når du ser meg stå her,
skal eg ha ein heim i mitt hus.

"Ord over grind" av Halldis Moren Vesaas