Eidsvollsbygningen

Sist endret 05.08.2023 | Publisert 16.08.2015Akershus, Museer |

Anslått lesetid:

Grunnloven av 1814 har vært nasjonalt samlende og byggende i over 200 år. Det er ikke lett å besøke loven, men vi har Eidsvollsbygningen med den berømte Rikssalen. Etter nybygg på området og grundige restaureringsarbeider av hovedhuset, framstår dessuten Eidsvoll som et glimrende besøksmål også i vår tid.

 

Opplevelser

Den korte historikken om bygningen

Eidsvold Værk var et jernverk som ble etablert allerede i 1624. Hovedbygningen av i dag, altså boligen til eierne, ble oppført i 1770. Carsten Anker kjøpte opp verket i 1794 og satte igang med utvidelse av Eidsvollsbygningen. Arbeidene sto noenlunde ferdige i 1811, slik at familien kunne flytte inn. Det skulle likevel gå enda lengre tid å pusse opp alt, og da de viktige møtene i begynnelsen av 1814 fant sted (Stormannsmøtet i februar og Riksforsamlingen i april og mai), var det fremdeles en del saler under arbeid.

 

Akershus - Eidsvollsbygningen

Et klassisk bilde, selve Eidsvollsbygningen

 

Bygningen er en nasjonal skatt og behandles som det. Anker gikk konkurs i 1822 og utover i århundret var det litt skiftende eierskap inntil Stortinget mottok bygningen i gave i 1851. Siden den gang har staten tatt vare på bygget, drevet museumsvirksomhet, og hatt flere runder med oppussing og restaureringsarbeider.

Eidsvollsbygningen gjennomgikk en omfattende restaurering de siste årene før 200-års jubileet i 2014. For 350 millioner skal man jo regne med at resultatet er blitt godt. Det vil helt sikkert fagfolk også mene, og utmerkelser er det blitt. For den glade amatør og besøkende som undertegnede, står det også til troende. Det er også merkbare forandringer som man kan merke seg når man ser bildene i de kilder som er gjengitt nederst i artikkelen, såvel som hva man kan erindre fra tidligere besøk.

Det er lagt stor vekt på å gjennomføre grundige undersøkelser, og søke å tilbakeføre bygningen til slik den var i 1814. Der var også oppussingsarbeider i 1914 og 1964, men ikke så omfattende som denne gang.

 

Hva er så Eidsvollsbygningen?

Jo, den var i starten landets største trebygning, men etter få år overgått av Stiftsgården i Trondheim. Grunnflaten er på 600 m2 i to etasjer pluss kjeller, eller 2000 m2 gulvflate.

Her kommer man kun inn for guidet omvisning og jammen møter vi ikke også på en utkledd regent Christian Frederik. Det er fotoforbud i det meste av bygget. Heldigvis er omvisningen god og vi får besøkt de fleste værelser i alle etasjer.

Der er imidlertid langt mer å oppleve her. For det første er Eidsvollsbygningen plassert i en vakker park ovenfor Andelva som renner mellom Hurdalsjøen og Vorma. Når man kommer opp fra parkeringsplassen passerer man en skulptur av Henrik Wergeland og deretter Carsten Anker.

 

Akershus - Eidsvollsbygningen

Nordre paviljong

 

To bygninger flankerer gårdsplassen foran hovedhuset. Den til høyre heter Søndre Paviljong og inneholder billettkontor. På venstre side finner Nordre Paviljong med klokketårn. Den var opprinnelig jernverkets kontorbygg.

I parken bortenfor Søndre Paviljong ligger Konservatorboligen tilhørende museumsdirektøren fra 1905. Nå benyttes bygget som museumsbutikk og som et lite informasjonssenter om restaureringsarbeidet.

 

Nybygget Wergelands Hus

Nede mot elven finner vi publikumssenteret i det som er kalt Wergelands Hus. Det åpnet i 2005 og inneholder en utmerket kafé, auditorium, toaletter og den faste utstilling. Sistnevnte er nok spesielt tilrettelagt for barn og unge, og inviterer til aktiv og praktisk tenkning og handling omkring vårt demokrati.

 

Akershus - Eidsvollsbygningen

En allé i en vakker park

 

Sommeren 2015 var det dessuten satt opp en del telt i hagen hvor barn var invitert til å skrive med fjærpenn, trykke kort og aktivisere seg med ulikt annet tidstypisk 1814. Et godt initiativ.

Samlet sett framstår Eidsvollsbygningen og de tilliggende herligheter som et flott sted å besøke, og et verdig nasjonalt minnesmerke over Riksforsamlingen i 1814. Det hviler en rolig atmosfære over området, her får vi både oppleve det historiske i selve hovedbygningen, og vi får engasjere oss i moderne demokratiske dilemmaer i den nye museumsbygningen.

Vi tar like godt med NRK sin video fra grunnlovsåret.

 

 

 

Praktisk

For den veifarende er Eidsvollsbygningen enkel å finne, det er merket med store brune skilt fra E6 og innover. Parkeringsplassen er kanskje ikke veldig stor, men det går nok greit. Man kan også ta toget til Eidsvoll Verk og spasere 15-20 minutter hit.

 

 

Eidsvollsbygningen er i dag en avdeling under Norsk Folkemuseum og presenteres på nettstedet Eidsvoll 1814. Der finner man også åpningstider osv. Ellers kan man lese om selve bygningen på Wikipedia og Store Norske Leksikon. ForskningVG og NRK har oppslag om restaureringen, mens Statsbygg er stolte av å ha fått en pris for det samme. 

Her på Sandalsand vil du kunne lese om Feiring av Norges grunnlovsdag og om Rogalands valgkirker i 1814, og ellers bla deg gjennom disse bildene fra besøket i 2015.