Haslum steinkirke

Publisert 24.03.2023Religion, Viken |

Anslått lesetid:

Haslum steinkirke stammer fra middelalderen, omtrent 1190, og ble utvidet hundre år seinere. Den står seg godt også i vår tid.

Middelalderkirken

Haslum kirke er en av to steinkirker fra middelalderen i dagens Bærum kommune. Tanum er den andre. Haslum kalles en veikirke, for det var fra gammelt av et viktig veikryss her, med forbindelser til Oslo, Nidaros og Ringerike. Kirken var opprinnelig formet som en langkirke i romansk stil og satt opp med bruk av lokal kalkstein. Allerede hundre år etter fikk den imidlertid en utvidelse i form av korskirke, slik den er i dag. Rundt 1300 skal kirken ha hatt 12 altere for forskjellige helgener. Det var til Santa Maria at kirken opprinnelig var viet.

På korsets midtpunkt står en åttekantet, nokså smal takrytter. I 1853 bygget menigheten om kirken med nytt kor og sakristi. Samtidig ble korbuen inne, vinduene og portalene murt om. Sammen med utvidelsen i middelalderen, fjernet ombyggingen alle de eldste åpningene i muren. I tillegg kom et nytt våpenhus til i 1879.

Der har vært mye endringer innvendig, slik det gjerne har vært med middelalderkirkene som fremdeles er i bruk. Dagens inventar er delvis fra 1600- og 1700-tallet, blant annet altertavle og preikestol. Et restaureringsarbeid på 1920-tallet ga blant annet nytt alter, orgel og utskiftning av plankegulvet til fordel for tegl.

Inne finner man en rund stein med hull i midten. Det er antagelig den opprinnelige døpefonten. Dagens døpefont er fra begynnelsen av 1800-tallet. Fra middelalderen er det også bevart en klokke i tårnet og to gotiske skulpturer.

Opplevelsen i dag

Kirken ligger midt inne i en kirkegård, men på østsiden er det anlagt en vesentlig større gravlund. Mot vest, og på andre siden av adkomstveien ligger Haslum gård. Den er av det staselige slaget.

Omgivelsene er en ting, men det er kirken som fanger oppmerksomheten. Det er en flott kirke, og veldig fint at den fremdeles er menighetskirke, godt over 800 år etter at den først ble tatt i bruk. Det er nok først når man kommer inn, at man forstår hvor tykke murveggene må være.

Inn i slike kirker er det likevel ikke alltid lett å komme, dersom man ikke planlegger sitt besøk ekstra nøye. Sandalsand måtte dessverre også for dette kirkebesøket nøye seg med å gå rundt.

Her følger noen bilder fra besøket:

Finn fram (kart)

Haslum steinkirke ligger nordøst for kommunesenteret Sandvika og øst for Kolsåstoppen. Den er relativt enkel å finne og har greit med parkering. Menigheten kan fortelle at kirken er åpen hver tirsdag kl. 18.30-20.00.

Les mer

Den som vil lese mer om Haslum steinkirke bør konsultere Haslum menighet, Kirkesøk, Kulturminnesøk, Kunsthistorie, Norges kirker, og Wikipedia. Øystein Ekroll sin bok «Med kleber og kalk» gir en oversikt over norsk steinbygging i middelalderen, og inkluderer Haslum. Han står også bak flere andre bøker om norske middelalderkirker, så les videre på Nasjonalbiblioteket.

Har du interesse for middelalderens kirkebygg i Norge? Les videre på Sandalsand om både steinkirker, stavkirker og klostre, foruten hovedoppslaget om Religion.

Sandalsand har dessuten andre artikler fra Bærum kommune og ikke minst Viken fylke.

Pin It on Pinterest

Share This