Steinkirker fra middelalderen

Sist endret 02.10.2022 | Publisert 14.10.2014Religion |

Anslått lesetid:

Norge har bevart over halvparten av alle steinkirker fra middelalderen. Her får du en oversikt over hvilke de er og hvor de står.

I Norge har vi hatt en tendens til å bygge i tre. Det er jo et forgjengelig materiale og følgelig er svært få trekirker fra middelalderen bevart. Vi skal i en serie spesialartikler introdusere de gjenværende steinkirkene fra middelalderen. Denne artikkelen tjener som en introduksjon til den byggeskikken som utviklet seg under og etter kristningen av Norge.

Artikkelen ble først publisert i 2014, men oppdateres etter hvert som nye kirker kommer til. 

Den tidlige kirkebyggingen i landet

I historisk forstand sammenfaller middelalderen i Norge med perioden mellom kristningen av landet og helt fram til reformasjonen i 1536. Vi var jo en utkant i Europa også den gang, og der sier man gjerne at perioden både startet og avsluttet før vår egen.

Kirkesøk er en database over alle 1625 kirker i Norge. De skriver om steinkirkene:

«Selv om kristningen av Norge hadde pågått i mange tiår, regnes Mostertinget omkring år 1024 som den formelle innføringen. Da laget Olav (den senere «hellige») Haraldsson og biskop Grimkjell de første kristne rettsbestemmelser for hele riket. Blant annet ble det bestemt at kongen skulle skaffe prester, mens bøndene skulle bygge kirker.»

Hordaland - Bømlo - Moster gamle steinkirke
Moster gamle steinkirke er oppført drøye hundre år etter Mostertinget.

Etter det igangsatte menigheter, kirken selv og stormenn en storstilt byggeaktivitet over det ganske land – eller i det minste de delene av landet som den gang utgjorde Norge. De fleste kirkene brukte tre som byggemateriale, noe som var et spørsmål om både kompetanse og økonomi.

Vi skal ha en landsoversikt

Mange steinkirker, men langt flere trekirker

Det antas at det mellom år 1130 og 1350 ble bygget minst ett tusen og kanskje dobbelt så mange stavkirker i Norge alene. De opprinnelige trekirkene råtnet så å si på rot, men byggeteknikken utviklet seg stadig utover i middelalderen. De reiste nye bygg oppå de gamle tuftene, og brukte materialer fra de gamle kirkene.

Den eldste gjenværende stavkirken vi har, Urnes, dateres gjerne til år 1130. Urnes er som kjent på verdensarvlisten, og da som representant for alle de 28 stavkirkene som står igjen i landet.

Les spesialartikkelen om stavkirker.

Rogaland - Klepp - Orre gamle kirke
Kleberstein er ofte brukt i hjørnene og portalene på steinkirke, som bindingsverk. Her fra Orre kirke.

Varierende tellinger av antallet steinkirker

Vi skal i fortsettelsen konsentrere oss om steinkirker fra middelalderen. Kirkesøk skriver:

«Ute i Europa ble kirker nesten alltid bygd i stein. Viktige fylkeskirker eller kirker oppført i rike jordbruksområder her i Norge ble derfor også ofte utført i stein. I disse kirkene kan man se romanske og gotiske stiltrekk. I Norge er fremdeles rundt 160 av de 270 steinkirkene som ble bygget, helt eller delvis bevart.»

Lokalhistoriewiki.no har en noe annen telling av kirker. Der blir hele 314 kirker i stein fra middelalderen navngitt. En nærmere analyse av den bruttolisten utleder noen hovedpunkter.

  • De bygget steinkirker i alle landets fylker unntatt i Finnmark. Det var få også i de andre nordligste fylkene.
  • De bygget flest kirker i Hordaland (40), Vestfold (34), og Østfold (30). (Her brukes de gamle fylkesnavnene for å spesifisere.)
  • Langt de fleste kirkene er langkirker, lik de vi kjenner fra 1800-tallet. Noen få basilikaer følger europeisk tradisjon, og faktisk et par hulekirker også.
  • Noen av kirkene var katedralkirker, slik som Nidaros og Stavanger domkirke. Andre var klosterkirker, slik som på Utstein. De aller fleste var sognekirker og er det fremdeles.

Sandalsands tellinger

Tellinger handler om skjønn og hva som skal inkluderes. Av middelalderens kirkelige bygninger sitter Sandalsand igjen med en liste over følgende:

  • 179 steinkirker
  • 28 stavkirker
  • 14 klostre
  • 4 trekirker

Det gir 225 navngitte kirkesteder hvor det fremdeles finnes i det minste en tuft igjen. Stavkirker, andre trekirker og klostre behandles i andre artikler. Steinkirkene er av ulik tilstand: Noen er noenlunde uendret siden de ble oppført, andre er det bare en ruin eller tuft igjen av. 

Det følger en tabell og et Norgeskart lengre ned i artikkelen.

Kort om stilarter

Vi kjenner to stilarter fra denne tiden, romansk og gotisk – i denne kronologiske rekkefølgen. En viktig forskjell var at gotikkens konstruksjonsteknikk ga mer spisse hvelvinger enn de halvrunde romanske. Noen kirker fikk romansk stil i kirkeskipet og et kor i gotisk stil på senere tidspunkter i middelalderen. Lær litt mer.

Det er vakre bygg og man kan ikke unngå å legge merke til de ofte metertykke veggene. Ulikt de gamle pyramidebyggerne i Egypt, var det ikke metertykke steiner man anvendte. Man bygget nemlig innervegger og yttervegger med et hulrom mellom. Hulrommet var fylt med mindre stein og gjerne kalk. Dette kaller vi kistemur. Kleberstein ble brukt i rundbuene og hjørnene. Det var en ganske lett formbar og holdbar steintype.

Her er en informativ video om steinbygging i middelalderen. Den tar utgangspunkt i Bergen, men er gyldig også ut over det. 

Endringer siden middelalderen

Store endringer på 1600-tallet

Så godt som alle steinkirker fra middelalderen har gjennomgått ombygginger. En del skjedde som resultat av branner og andre plutselige, ytre omstendigheter. Kirker kan ha blitt brent ned og ført opp en rekke ganger gjennom århundrene. Eksempelvis brant Korskirken i Bergen 1198, 1248, 1413, 1582, 1623, 1640 og 1702. Den står der ennå i Vågsbunnen, men hva er middelaldersk? På 1600-tallet og deretter på 1800-tallet, var det likevel sterke taktskifter i det idémessige grunnlaget for hvordan kirkebygg skulle se ut, som skapte størst endringer.

Det skjedde altså først i et visst monn på 1600-tallet. Dette var et hundreår som særlig kjennetegnes av stor vilje til innendørs utsmykning med altertavler, utskårne og malte benkerader, preikestoler og så videre. Tak og vegger kunne males i vakre mønstre, eller med bibelske motiver i nær sagt alle regnbuens farger. Noen steder ble det malt en mørk himling full av lysende stjerner. Dette tidsidealet finner vi også igjen i utsmykningen av stavkirkene, og i nye kirker fra samme århundre.

Rogaland - Rennesøy - Utstein kloster
Prekestol og altertavle fra 1620-tallet i Utstein klosterkirke, landets eneste gjenværende klosterkirke

Ny kirkebygging på 1800-tallet

Neste runde med endringer fant sted på 1800-tallet. Som følge av at befolkningsveksten endelig begynte å ta seg opp i Norge, folk begynte å flytte på seg, og økonomien kom i seget, så valgte nasjonale myndigheter å innføre ny kirkelovgivning. Det resulterte i behov for vesentlig større kirker enn tidligere. Stavkirkene ble revet i fleng og erstattet av nye kirkebygg etter statlige mønstertegninger. Steinkirker fra middelalderen ble også revet, men lot seg i større grad enn stavkirkene bygge om og utvide i lengden, bredden og høyden.

Det er primært tre som var byggematerialet under disse utvidelsene. Den som besøker mer enn en håndfull av steinkirkene fra middelalderen kan ikke unngå å legge merke til akkurat dette. Det var fra nå vi finner det vi oftest opplever som de «tradisjonelle» hvitmalte landsens kirker. De kanskje mest kjente typetegningene var det slottsarkitekt Linstow som stod for.

Til tider rasering av middelalderen på 1800-tallet

Middelalderens små lysglugger høyt oppe på veggene, finner vi igjen i svært få kirker. Store vinduer ble satt inn i særlig siste del av 1800-tallet. Da ble også de ofte vakkert utskårne klebersteinsportalene som ledet inn i kirkebyggene flyttet og til dels utvidet. Den innvendige portalen mellom skipet og koret lengst framme ble også utvidet.

I tillegg til at sollyset skulle slippe inn, skulle også interiøret være hvitt. Renessansens fargerike vegger og himlinger ble overmalt, og store mengder benker, losjer, veggtavler, malerier, altere, alterskap og så videre ble kastet på dynga. Noe endte nok på gårder rundt om, og kanskje brukt som byggemateriale i lokale låver (slik det f. eks. skjedde med en del av steinkorsene). En del av disse kunstskattene finner vi heldigvis igjen i universitetsmuseene i Oslo og Bergen.

Utviklingen på 1900-tallet og senere

1900-tallet og inn i vårt århundre bærer mest av alt preg av et ønske om bevaring av kirkene slik de nå er blitt etter århundrers aktiv bruk og utvikling, eventuelt kombinert med en forsiktig tilbakeføring til hvordan man antok de var på 1200- eller 1600-tallet.

Nidaroskatedralen er landets største steinkirke
Mange vil nok framheve at Nidarosdomen er landets fremste middelalderkirke. Etter omfattende restaurering i over hundre år er det kanskje ikke mye middelalderstein igjen av den.

Tabell med alle steinkirker fra middelalderen

I tabellen under ligger alle de 179 steinkirker fra middelalderen som er blitt identifisert og kartlagt gjennom ulike nettkilder. Det blir feil å karakterisere tabellen som lytefri og endelig, og den har over tid gjennomgått flere endringer. Du kan selv jobbe i tabellen, og da rimeligvis helst på en litt større skjerm enn mobil eller nettbrett: Sorter, gjør utvalg, søk. 

I tabellen ligger en del kirker inne med lenker. Det er lenker til de kirker som forfatteren har besøkt, fotografert og gitt en særskilt omtale av i egne oppslag eller i samleoppslag.

KirkeKommuneFylkeByggeårTypeViet tilBemerkning
Hvaler kirkeHvalerViken1100LangplanUvisstI bruk som kirke
Kristkirken, BergenBergenVestland1093BasilikaKristusTuft. Domkirke, men revet i 1531
KlemenskirkenTrondheimTrøndelag1015LangplanSt. ClementsMulig nyutgravet ruin på Peder Egges plass
Vanse kirkeFarsundAgder1037KorskirkeUvisstDel av dagens kirke
Nidaros domkirkeTrondheimTrøndelag1070BasilikaKristusI bruk som domkirke, lå lenge delvis som ruin
Ørland kirkeØrlandTrøndelag1100UvisstUvisst
Fon kirkeTønsbergVestfold og Telemark1100LangplanSt. MikaelDel av dagens kirke
Sem kirkeTønsbergVestfold og Telemark1100LangplanSt. OlavDel av dagens kirke
Holt kirkeTvedestrandAgder1100LangplanUvisstDel av dagens kirke
Værnes kirkeStjørdalTrøndelag1100LangplanSta. Margareta (trolig)I bruk som kirke
Hesby kirkeStavangerRogaland1100LangplanUvisstI bruk som kirke
Skjeberg kirkeSarpsborgViken1100LangplanSta. Maria, St. Peter og Vår herreDel av dagens kirke
Andebu kirkeSandefjordVestfold og Telemark1100LangplanSta. Maria og St. NikolasI bruk som kirke
Kodal kirkeSandefjordVestfold og Telemark1100LangplanUvisstDel av dagens kirke
ClemenskirkenOsloOslo1100LangplanSt. ClementsRuin. nedlagt på 1500-tallet, forløper påvist
Mariakirken, OsloOsloOslo1100LangplanSta. MariaRuin. nedlagt på 1500-tallet, forløper påvist
Nærøy kirkeNærøysundTrøndelag1100LangplanSta. Maria (trolig)Museumskirke, avløst av ny kirke i 1851, står som museumskirke
Høvåg kirkeLillesandAgder1100LangplanUvisstDel av dagens kirke
Berg kirkeLarvikVestfold og Telemark1100LangplanSt. LaurentiusMuseumskirke, avløst av ny kirke i 1882
Hedrum kirkeLarvikVestfold og Telemark1100LangplanSt. MikaelDel av dagens kirke
Tanum kirke, LarvikLarvikVestfold og Telemark1100LangplanSt. OlavDel av dagens kirke, forløper påvist
Oddernes kirkeKristiansandAgder1100LangplanUvisstDel av dagens kirke, forløper omtalt på runstein fra 1020
Hedenstad kirkeKongsbergViken1100LangplanSt. MikaelI bruk som kirke
Borre kirkeHortenVestfold og Telemark1100LangplanSt. Olav og St. NikolasDel av dagens kirke
Nykirke kirkeHortenVestfold og Telemark1100LangplanSt. OlavDel av dagens kirke
Bønsnes kirkeHoleViken1100LangplanUvisstI bruk som kirke, øde på 1500-tallet, gjenreist 1680, i dag privat kirke
Herøy kirke, NordlandHerøyNordland1100LangplanUvisstDel av dagens kirke
Berg kirkeHaldenViken1100LangplanUvisstDel av dagens kirke
Idd kirkeHaldenViken1100LangplanUvisstDel av dagens kirke
Rokke kirkeHaldenViken1100LangplanUvisstDel av dagens kirke
Nøtterøy kirkeFærderVestfold og Telemark1100LangplanSta. MariaDel av dagens kirke
Moster gamle kirkeBømloVestland1100LangplanUvisstMuseumskirke, avløst av ny kirke i 1874
Tanum kirke, BærumBærumViken1100LangplanSta. MariaDel av dagens kirke
LaurentiuskirkenBergenVestland1100LangplanSt. LaurentiusRuin. Revet 1568
Alstahaug kirkeAlstahaugNordland1100LangplanUvisstDel av dagens kirke
Bratsberg (Kapitelberget) kirkeSkienVestfold og Telemark1130LangplanSt. MikaelRuin. Gikk ut av bruk i seinmiddelalderen.
Enebakk kirkeEnebakkViken1104LangplanSt. BotolvDel av dagens kirke
Selje, SunnivakirkenStadVestland1120LangplanSta. SunnivaRuin. Ovenfor klosteranlegget på Selje
HallvardskirkenOsloOslo1130LangplanSt. HallvardRuin. nedlagt på 1600-tallet
Giske kirkeGiskeMøre og Romsdal1130LangplanUvisstI bruk som kirke.
Gildeskål kirkeGildeskålNordland1130LangplanUvisstMuseumskirke, avløst av ny kirke i 1881
Stavanger domkirkeStavangerRogaland1135BasilikaSt. SvithunI bruk som domkirke, spor etter forløper påvist
Sørbø kirkeStavangerRogaland1140LangplanSt. PeterI bruk som kirke. En gang kongelig kapell.
Spangereid kirkeLindesnesAgder1140KorskirkeUvisstDel av dagens kirke
Mariakirken BergenBergenVestland1140BasilikaSta. MariaI bruk som kirke
St. Jetmund kirkeVanylvenMøre og Romsdal1150LangplanSt. JetmundMuseumskirke, avløst av ny kirke i 1863
Kinsarvik kirkeUllensvangVestland1150LangplanUvisstDel av dagens kirke, forløper påvist
Ramnes kirkeTønsbergVestfold og Telemark1150LangplanSt. Peter og St. PaulusDel av dagens kirke
Mære kirkeSteinkjerTrøndelag1150LangplanSta. Margareta, Sta. Maria, St. Quintius og St. HubertusI bruk som kirke, forløper påvist
Talgje kirkeStavangerRogaland1150LangplanUvisstI bruk som kirke
Sola kirkeSolaRogaland1150LangplanUvisstMuseumskirke, avløst av ny kirke i 1840
Siljan kirkeSiljanVestfold og Telemark1150LangplanSt. MikaelDel av dagens kirke
Selbu kirkeSelbuTrøndelag1150LangplanUvisstDel av dagens kirke
Søndeled kirkeRisørAgder1150LangplanUvisstDel av dagens kirke
Ringsaker kirkeRingsakerInnlandet1150BasilikaUvisstDel av dagens kirke, korsarmer omkring 1300
Eidanger kirkePorsgrunnVestfold og Telemark1150LangplanSta. MariaDel av dagens kirke
Ranem kirkeOverhallaTrøndelag1150LangplanSt. Laurentius (trolig)Del av dagens kirke
Gamle Aker kirkeOsloOslo1150BasilikaUvisstDagens kirke
Kråkstad kirkeNordre FolloViken1150LangplanSt. Peter og St. PaulusDel av dagens kirke, Store ombygginger
Ski kirkeNordre FolloViken1150LangplanUvisstDel av dagens kirke
Lørenskog kirkeLørenskogViken1150LangplanSt. LaurentiusDel av dagens kirke
Lunner kirkeLunnerViken1150LangplanUvisstDel av dagens kirke, opprinnelig rundt inngangstårn
Vestre Moland kirkeLillesandAgder1150LangplanUvisstDel av dagens kirke
Styrvoll kirkeLarvikVestfold og Telemark1150LangplanUvisstI bruk som kirke
Tjølling kirkeLarvikVestfold og Telemark1150LangplanSta. Maria og St. MikaelDel av dagens kirke
Kviteseid gamle kirkeKviteseidVestfold og Telemark1150LangplanSt. OlavMuseumskirke, avløst av ny kirke i 1916
Tveit kirkeKristiansandAgder1150LangplanUvisstDel av dagens kirke
Kinn kirke, FloraKinnVestland1150UvisstUvisst
Hustad kirkeInderøyTrøndelag1150LangplanUvisstMuseumskirke, tårn ferdig 1180, står som museumskirke
Hof kirkeHolmestrandVestfold og Telemark1150LangplanUvisstI bruk som kirke
Sande kirkeHolmestrandVestfold og Telemark1150LangplanSta. MariaDel av dagens kirke
Fjære kirkeGrimstadAgder1150LangplanUvisstDel av dagens kirke
Mariakirken, GranGranInnlandet1150LangplanSta. MariaI bruk som kirke, lå øde etter brann i 1813, gjenreist i 1863, en av søsterkirkene
Fana kirkeBergenVestland1150LangplanHellige korsI bruk som kirke, kongelig kapell
Korskirken, BergenBergenVestland1150LangplanHellige korsDel av dagens kirke, korsarmer på 1620-tallet
Hurum kirkeAskerViken1150LangplanSta. Maria, senere Sta. MargaretaDel av dagens kirke
Tromøy kirkeArendalAgder1150LangplanUvisstDel av dagens kirke, mulig forløper påvist
Haug kirke, Øvre EikerØvre EikerViken1152UvisstUvisst
Gjerpen kirkeSkienVestfold og Telemark1153LangplanSt. Peter og St. PaulusDel av dagens kirke
Byneset kirkeTrondheimTrøndelag1160LangplanSt. Peter og St. MikaelI bruk som kirke
OlavskirkenTrondheimTrøndelag1160LangplanSt. OlavTuft. Under bankbygget i Søndre gate
Stødle kirkeEtneVestland1160LangplanKristusDel av dagens kirke
Sørum kirkeLillestrømViken1166LangplanSt. Peter og St. PaulusI bruk som kirke
Balke kirkeØstre TotenInnlandet1170LangplanUvisstDel av dagens kirke
Hove kirkeVikVestland1170LangplanSta. Maria (trolig)Museumskirke
Slidre kirkeVestre SlidreInnlandet1170LangplanSta. MariaI bruk som kirke
Norderhov kirkeRingerikeViken1170LangplanUvisstDel av dagens kirke
Rygge kirkeMossViken1170LangplanUvisstI bruk som kirke
Våler kirkeVåler (Viken)Viken1175LangplanSta. MariaDel av dagens kirke
Nesodden kirkeNesoddenViken1175LangplanUvisstI bruk som kirke
Hobøl kirkeIndre ØstfoldViken1175LangplanSta. MargaretaI bruk som kirke
Bø gamle kirkeMidt-TelemarkVestfold og Telemark1179LangplanSt. OlavMuseumskirke, avløst av kirke på nytt sted i 1875
Stiklestad kirkeVerdalTrøndelag1180LangplanSt. Olav, St. Ivo, St. Georg og SeljumenneneI bruk som kirke
Olavskirken klosterkirke, TønsbergTønsbergVestfold og Telemark1180RundkirkeSt. OlavRuin. Nedlagt ved reformasjonen, synlige ruiner over gaten for Tønsberg bibliotek
Seljord kirkeSeljordVestfold og Telemark1180LangplanUvisstDel av dagens kirke
Nes kirke, SauheradMidt-TelemarkVestfold og Telemark1180LangplanSt. Peter og St. PaulusDel av dagens kirke
Frogner gamle kirke, SørumLillestrømViken1180UvisstUvisstMuseumskirke, brant, avløst av ny kirke like ved i 1925
Skedsmo kirkeLillestrømViken1180LangplanUvisstDel av dagens kirke
Alstadhaug kirkeLevangerTrøndelag1180LangplanSt. PeterDel av dagens kirke
Gamle Glemmen kirkeFredrikstadViken1182LangplanUvisstI bruk som kirke, avløst av ny kirke i 1853, men tatt i bruk igjen i 1930
Skaun kirkeSkaunTrøndelag1183LangplanSt. Olav (trolig)I bruk som kirke. Også kalt Venn
Efteløt kirkeKongsbergViken1184LangplanSta. Maria og St. JohannesDel av dagens kirke
Sakshaug gamle kirkeInderøyTrøndelag1184LangplanSt. Egidius (usikkert)Museumskirke, avløst av ny kirke i 1871
Råde kirkeRådeViken1185LangplanUvisstI bruk som kirke
Dolm kirkeHitraTrøndelag1188LangplanSt. ColbanusMuseumskirke, avløst av ny kirke i 1927. Mulig tidligere kirke på stedet.
Lade kirkeTrondheimTrøndelag1189LangplanHellige korsI bruk som kirke
Våle kirkeTønsbergVestfold og Telemark1190LangplanSt. OlavDel av dagens kirke
Edøy gamle kirkeSmølaMøre og Romsdal1190LangplanUvisstMuseumskirke, avløst av ny kirke i 1885
Eidsvoll kirkeEidsvollViken1190KorskirkeSt. Peter og St. Paulus og det hellige korsDel av dagens kirke
Haslum kirkeBærumViken1190LangplanSta. MariaDel av dagens kirke, Senere korskirke
Hoff kirkeØstre TotenInnlandet1200BasilikaUvisstDel av dagens kirke
Austrått borgkapellØrlandTrøndelag1200LangplanUvisstInnlemmet i borganlegget på 1600-tallet
Dypvåg kirkeTvedestrandAgder1200LangplanUvisstDel av dagens kirke
Tingvoll kirkeTingvollMøre og Romsdal1200LangplanUvisstI bruk som kirke
Skiptvet kirkeSkiptvetViken1200LangplanUvisstI bruk som kirke
Skjee kirkeSandefjordVestfold og Telemark1200LangplanSt. Peter og St. PaulusDel av dagens kirke
Haug kirke, RingerikeRingerikeViken1200LangplanUvisstDel av dagens kirke
Rakkestad kirkeRakkestadViken1200LangplanSta. Maria og St. MikaelDel av dagens kirke
Romnes kirkeNomeVestfold og Telemark1200LangplanSt. LaurentiusMuseumskirke, avløst av kirke på nytt sted i 1864
Nannestad kirkeNannestadViken1200LangplanSt. JohannesDel av dagens kirke, Store ombygginger
Veøy gamle kirkeMoldeMøre og Romsdal1200LangplanSt. PeterMuseumskirke, avløst av ny kirke i 1907
Heggen kirkeModumViken1200KorskirkeUvisstDel av dagens kirke
Sauherad kirkeMidt-TelemarkVestfold og Telemark1200LangplanSt. LaurentiusI bruk som kirke
Løten kirkeLøtenInnlandet1200LangplanUvisstDel av dagens kirke
Ænes kirkeKvinnheradVestland1200LangplanUvisstI bruk som kirke
Eidsberg kirkeIndre ØstfoldViken1200LangplanSt. OlavDel av dagens kirke
Løvøy kapellHortenVestfold og Telemark1200LangplanSt. Hallvard og St. MartinMuseumskirke, lå lenge som ruin
Botne kirkeHolmestrandVestfold og Telemark1200LangplanSt. NikolasDel av dagens kirke
Vassås kirkeHolmestrandVestfold og Telemark1200LangplanUvisstDel av dagens kirke
Hole kirkeHoleViken1200UvisstUvisst
Hamar domkirkeHamarInnlandet1200BasilikaUvisstRuin. Påbegynt 1153, ferdig bygd ca 1200. Brant ned 1567.
Vang kirke, HamarHamarInnlandet1200UvisstUvisst"Hedmarkskatedralen"
Nikolaikirken, GranGranInnlandet1200BasilikaSt. NikolasI bruk som kirke, en av søsterkirkene
Vereide kirkeGloppenVestland1200LangplanUvisstDel av dagens kirke
Logtun kirkeFrostaTrøndelag1200LangplanSt. MikaelMuseumskirke, avløst av ny kirke i 1866
Dønnes kirkeDønnaNordland1200LangplanUvisstDel av dagens kirke
Skoger kirkeDrammenViken1200LangplanSt. OlavMuseumskirke, avløst av ny kirke 1885
Brønnøy kirkeBrønnøyNordland1200UvisstUvisst
Øyestad kirkeArendalAgder1200LangplanUvisstDel av dagens kirke
Viste kirkeRandabergRogaland1200-talletLangplanUvisstRuin. gikk ut av bruk i seinmiddelalderen
Borgkapell, BergenBergenVestland1200-tallet (slutten)UvisstUvisstMuseumskirke. Innbygget i Rosenkrantztårnet
Aurlandsvangen kirkeAurlandVestland1202LangplanUvisstI bruk som kirke
Vår Frue kirkeTrondheimTrøndelag1207LangplanSta. MariaDel av dagens kirke
Snåsa kirkeSnåsaTrøndelag1220UvisstUvisst
Tingelstad gamle kirkeGranInnlandet1220LangplanSt. PeterMuseumskirke, avløst av ny kirke i 1866
Stange kirkeStangeInnlandet1225LangplanUvisstDel av dagens kirke, forløper påvist
Røyken kirkeAskerViken1229LangplanSt. MikaelDel av dagens kirke
Dale kirkeLusterVestland1240LangplanSt. NikolasI bruk som kirke
Bodin kirkeBodøNordland1240LangplanUvisstDel av dagens kirke
Fiskum gamle kirkeØvre EikerViken1250LangplanSt. OlavMuseumskirke, avløst av ny kirke i 1866
Ullensvang kirkeUllensvangVestland1250LangplanUvisstDel av dagens kirke
Steigen kirkeSteigenNordland1250LangplanUvisstDel av dagens kirke
Leikanger kirkeSogndalVestland1250LangplanUvisstDel av dagens kirke
Ingedal kirkeSarpsborgViken1250LangplanUvisstDel av dagens kirke
Nes kirke, RingsakerRingsakerInnlandet1250LangplanUvisstDel av dagens kirke
Korskirken, OsloOsloOslo1250LangplanHellige korsRuin. ut av bruk i seinmiddelalderen
MargaretakirkenOsloOslo1250LangplanSta. MargaretaRuin. ut av bruk i seinmiddelalderen. Maridalen
Ulnes kirkeNord-AurdalInnlandet1250LangplanUvisstI bruk som kirke
Orre kirkeKleppRogaland1250LangplanUvisstMuseumskirke, avløst av ny kirke i 1950
Avaldsnes kirkeKarmøyRogaland1250LangplanSt. OlavHoveddelen av dagens kirke. Sto lenge som delvis ruin
Trøgstad kirkeIndre ØstfoldViken1250LangplanSt. OlavDel av dagens kirke
Ogna kirkeRogaland1250LangplanUvisstHoveddelen av dagens kirke, gjenreist etter brann i 1991
Østre Gausdal kirkeGausdalInnlandet1250LangplanUvisstDel av dagens kirke. Også kalt Riddervoll kirke
Fransiskanernes klosterkirke, BergenBergenVestland1250LangplanSt. OlavKlosterkirke, Bergen
Kvinnherad kirkeKvinnheradVestland1255LangplanUvisstI bruk som kirke
Follebu kirkeGausdalInnlandet1260LangplanUvisstDel av dagens kirke
Mariakirken StavangerStavangerRogaland1272LangplanSta. MariaTuft. Nedlagt på 1500-tallet, bygning revet 1883
Rødenes kirkeMarkerViken1275LangplanSt. Johannes, Sta. Margareta og Sta. KatharinaDel av dagens kirke
VangskirkenVossVestland1277LangplanUvisstI bruk som kirke
Borgund kirkeÅlesundMøre og Romsdal1300LangplanSt. PeterDel av dagens kirke
Bispekapellet, StavangerStavangerRogaland1300LangplanUvisstStår fremdeles like ved domkirken
Kvamsøy kirkeSogndalVestland1300LangplanUvisst
Eidfjord gamle kirkeEidfjordVestland1309LangplanSt. JakobMuseumskirke. Ny kirke bygget 1981
Hem kirkeLarvikVestfold og Telemark1392LangplanUvisstDel av dagens kirke, muligens fra 1392, men tidligere kirke fantes
Middelalderkirken på TrondenesHarstadTroms og Finnmark1440LangplanUvisstI bruk som kirke
Mikaelskirken, TønsbergTønsbergVestfold og TelemarkUvisstLangplanSt. MikaelRuin. Nedlagt ved reformasjonen, Slottsfjellet
Selje, MikaelskirkenStadVestlandUvisstHulekirkeSt. MikaelMuseumskirke, fjellhule ovenfor klosteranlegget
Mikaelskirken, SkienSkienVestfold og TelemarkUvisstHulekirkeSt. MikaelRuin. Mikaelshulen ved Norsjø var innviet og benyttet som kirke
Kvitsøy kirkeKvitsøyRogalandUvisstLangplanSt. ClementsTuft. Avløst av ny kirke i 1620

Kart over alle steinkirker fra middelalderen

Her finner du hver kirke korrekt plassert geografisk på et kart. De samme opplysninger som i tabellen over, er lagt inn i markørene i kartet. Merk at klostrene, som også hadde klosterkirker, er tatt med i kartet, men ikke i tabellen. Grønne markører representerer de som Sandalsand har besøkt og omtalt i artikler.

Du kan klikke på kartet og zoome inn og ut her og nå, eller åpne det i fullskjerm.

Det visuelle inntrykket av dette kartet, er at steinkirkene ble bygget i kystnære områder. Svært mange av de som vi har igjen ligger rundt Oslofjorden og noen få mil inn i landet. En viss konsentrasjon finner vi også i Rogaland og Hordaland, og rundt Trondheimsfjorden.

Indre strøk er i mindre grad representert i dette kartet, og ville vært om også forsvunne kirker hadde vært inkludert. Dette reflekterer nok primært hvordan rikdommen var fordelt i Norge i middelalderen. Den som leser et kart over landets gjenværende 28 stavkirker, vil fort oppdage at nettopp disse i stor grad finnes i innlandet, oppetter dalførene på Østlandet og innerst i fjordarmene på Vestlandet.

Tre var billigere byggemateriale, og utviklingen gjennom middelalderen og i hundreårene etter reformasjonen gikk saktere i indre strøk enn i de mer befolkningstunge kystområdene.

Kilder til denne artikkelen

Sandalsand har til denne artikkelen brukt internettkilder som Lokalhistoriewiki, Kirkesøk og Kunsthistorie for å nevne noen. Den bygger i realiteten også på kildehenvisninger gjengitt i artiklene fra enkeltkirkene. Av standardverk må nevnes Jan Hendrich Lexow sin artikkel om «Middelalderens steinkirker i Rogaland«, og for landet som helhet er det Øystein Ekroll sin bok «Med kleber og kalk – norsk steinbygging i mellomalderen 1050-1550» som gjelder. Sistnevnte står også bak «Kirker i Norge – middelalder i stein» sammen med Morten Stige. Den første boken tar for seg alle steinkirkene, den siste har gjort et utvalg og går mer i detalj.

Etter at denne artikkelen ble skrevet har jeg fått tilsendt den utmerkede boken «Kirker i glemselens slør» (2016) av Dag Bertelsen. For bestilling, ta kontakt med forfatteren på epost dag.bertelsen@ntebb.no. Det er et omfattende verk som her foreligger, og den fortjener utbredelse ikke minst da den er utgitt på hans eget forlag.

Sandalsands besøk og artikler

Artikkelserien om steinkirker fra middelalderen er ikke et forskningsprosjekt, men Sandalsand etterstreber alltid etterrettelighet og korrekt kildebruk. Det er eget utvalg av fakta, i kombinasjon med egne tolkninger og opplevelser fra besøk til over 60 kirker som i stor grad bærer artiklene, og leserne må selvsagt konsultere de øvrige kunnskapsressursene om mer kunnskap ønskes.

I likhet med andre artikler på Sandalsand, er hensikten å lære litt bort, og stimulere til at flere oppsøker og oppdager våre kulturminner. Kunnskap om fortiden gir grunnlaget for bevaring for framtidens generasjoner.

Denne artikkelen er del av tematikk knyttet til religion – og da særlig bygningene.

Om du ønsker å se mange flere bilder enn i denne artikkelen, og ikke ønsker å åpne hver enkelt spesialartikkel, gå til Media-siden og klikk merkelappen «Kirke». Da vil du få opp om lag 500 bilder, de aller fleste er steinkirker fra middelalderen.

Pin It on Pinterest

Share This