Steinkirker fra middelalderen

Sist endret 20.05.2024 | Publisert 14.10.2014Religion |

Anslått lesetid:

Norge har bevart over halvparten av alle steinkirker fra middelalderen. Her får du en oversikt over hvilke de er og hvor de står.

I Norge har vi hatt en tendens til å bygge i tre. Det er jo et forgjengelig materiale og følgelig er svært få trekirker fra middelalderen bevart. Vi skal i en serie spesialartikler introdusere de gjenværende steinkirkene fra middelalderen. Denne artikkelen tjener som en introduksjon til den byggeskikken som utviklet seg under og etter kristningen av Norge.

Artikkelen ble først publisert i 2014, men oppdateres etter hvert som nye kirker kommer til. 

Den tidlige kirkebyggingen i landet

I historisk forstand sammenfaller middelalderen i Norge med perioden mellom kristningen av landet og helt fram til reformasjonen i 1536. Vi var jo en utkant i Europa også den gang, og der sier man gjerne at perioden både startet og avsluttet før vår egen.

Kirkesøk er en database over alle 1625 kirker i Norge. De skriver om steinkirkene:

«Selv om kristningen av Norge hadde pågått i mange tiår, regnes Mostertinget omkring år 1024 som den formelle innføringen. Da laget Olav (den senere «hellige») Haraldsson og biskop Grimkjell de første kristne rettsbestemmelser for hele riket. Blant annet ble det bestemt at kongen skulle skaffe prester, mens bøndene skulle bygge kirker.»

Hordaland - Bømlo - Moster gamle steinkirke
Moster gamle steinkirke er oppført drøye hundre år etter Mostertinget.

Etter det igangsatte menigheter, kirken selv og stormenn en storstilt byggeaktivitet over det ganske land – eller i det minste de delene av landet som den gang utgjorde Norge. De fleste kirkene brukte tre som byggemateriale, noe som var et spørsmål om både kompetanse og økonomi.

Vi skal ha en landsoversikt

Mange steinkirker, men langt flere trekirker

Det antas at det mellom år 1130 og 1350 ble bygget minst ett tusen og kanskje dobbelt så mange stavkirker i Norge alene. De opprinnelige trekirkene råtnet så å si på rot, men byggeteknikken utviklet seg stadig utover i middelalderen. De reiste nye bygg oppå de gamle tuftene, og brukte materialer fra de gamle kirkene.

Den eldste gjenværende stavkirken vi har, Urnes, dateres gjerne til år 1130. Urnes er som kjent på verdensarvlisten, og da som representant for alle de 28 stavkirkene som står igjen i landet.

Les spesialartikkelen om stavkirker.

Rogaland - Klepp - Orre gamle kirke
Kleberstein er ofte brukt i hjørnene og portalene på steinkirke, som bindingsverk. Her fra Orre kirke.

Varierende tellinger av antallet steinkirker

Vi skal i fortsettelsen konsentrere oss om steinkirker fra middelalderen. Kirkesøk skriver:

«Ute i Europa ble kirker nesten alltid bygd i stein. Viktige fylkeskirker eller kirker oppført i rike jordbruksområder her i Norge ble derfor også ofte utført i stein. I disse kirkene kan man se romanske og gotiske stiltrekk. I Norge er fremdeles rundt 160 av de 270 steinkirkene som ble bygget, helt eller delvis bevart.»

Lokalhistoriewiki.no har en noe annen telling av kirker. Der blir hele 314 kirker i stein fra middelalderen navngitt. En nærmere analyse av den bruttolisten utleder noen hovedpunkter.

  • De bygget steinkirker i alle landets fylker unntatt i Finnmark. Det var få også i de andre nordligste fylkene.
  • De bygget flest kirker i Hordaland (40), Vestfold (34), og Østfold (30). (Her brukes de gamle fylkesnavnene for å spesifisere.)
  • Langt de fleste kirkene er langkirker, lik de vi kjenner fra 1800-tallet. Noen få basilikaer følger europeisk tradisjon, og faktisk et par hulekirker også.
  • Noen av kirkene var katedralkirker, slik som Nidaros og Stavanger domkirke. Andre var klosterkirker, slik som på Utstein. De aller fleste var sognekirker og er det fremdeles.

Sandalsands tellinger

Tellinger handler om skjønn og hva som skal inkluderes. Av middelalderens kirkelige bygninger sitter Sandalsand igjen med en liste over følgende:

  • 179 steinkirker
  • 28 stavkirker
  • 14 klostre
  • 4 trekirker

Det gir 225 navngitte kirkesteder hvor det fremdeles finnes i det minste en tuft igjen. Stavkirker, andre trekirker og klostre behandles i andre artikler. Steinkirkene er av ulik tilstand: Noen er noenlunde uendret siden de ble oppført, andre er det bare en ruin eller tuft igjen av. 

Det følger en tabell og et Norgeskart lengre ned i artikkelen.

Kort om stilarter

Vi kjenner to stilarter fra denne tiden, romansk og gotisk – i denne kronologiske rekkefølgen. En viktig forskjell var at gotikkens konstruksjonsteknikk ga mer spisse hvelvinger enn de halvrunde romanske. Noen kirker fikk romansk stil i kirkeskipet og et kor i gotisk stil på senere tidspunkter i middelalderen. Lær litt mer.

Det er vakre bygg og man kan ikke unngå å legge merke til de ofte metertykke veggene. Ulikt de gamle pyramidebyggerne i Egypt, var det ikke metertykke steiner man anvendte. Man bygget nemlig innervegger og yttervegger med et hulrom mellom. Hulrommet var fylt med mindre stein og gjerne kalk. Dette kaller vi kistemur. Kleberstein ble brukt i rundbuene og hjørnene. Det var en ganske lett formbar og holdbar steintype.

Her er en informativ video om steinbygging i middelalderen. Den tar utgangspunkt i Bergen, men er gyldig også ut over det. 

Endringer siden middelalderen

Store endringer på 1600-tallet

Så godt som alle steinkirker fra middelalderen har gjennomgått ombygginger. En del skjedde som resultat av branner og andre plutselige, ytre omstendigheter. Kirker kan ha blitt brent ned og ført opp en rekke ganger gjennom århundrene. Eksempelvis brant Korskirken i Bergen 1198, 1248, 1413, 1582, 1623, 1640 og 1702. Den står der ennå i Vågsbunnen, men hva er middelaldersk? På 1600-tallet og deretter på 1800-tallet, var det likevel sterke taktskifter i det idémessige grunnlaget for hvordan kirkebygg skulle se ut, som skapte størst endringer.

Det skjedde altså først i et visst monn på 1600-tallet. Dette var et hundreår som særlig kjennetegnes av stor vilje til innendørs utsmykning med altertavler, utskårne og malte benkerader, preikestoler og så videre. Tak og vegger kunne males i vakre mønstre, eller med bibelske motiver i nær sagt alle regnbuens farger. Noen steder ble det malt en mørk himling full av lysende stjerner. Dette tidsidealet finner vi også igjen i utsmykningen av stavkirkene, og i nye kirker fra samme århundre.

Rogaland - Rennesøy - Utstein kloster
Prekestol og altertavle fra 1620-tallet i Utstein klosterkirke, landets eneste gjenværende klosterkirke

Ny kirkebygging på 1800-tallet

Neste runde med endringer fant sted på 1800-tallet. Som følge av at befolkningsveksten endelig begynte å ta seg opp i Norge, folk begynte å flytte på seg, og økonomien kom i seget, så valgte nasjonale myndigheter å innføre ny kirkelovgivning. Det resulterte i behov for vesentlig større kirker enn tidligere. Stavkirkene ble revet i fleng og erstattet av nye kirkebygg etter statlige mønstertegninger. Steinkirker fra middelalderen ble også revet, men lot seg i større grad enn stavkirkene bygge om og utvide i lengden, bredden og høyden.

Det er primært tre som var byggematerialet under disse utvidelsene. Den som besøker mer enn en håndfull av steinkirkene fra middelalderen kan ikke unngå å legge merke til akkurat dette. Det var fra nå vi finner det vi oftest opplever som de «tradisjonelle» hvitmalte landsens kirker. De kanskje mest kjente typetegningene var det slottsarkitekt Linstow som stod for.

Til tider rasering av middelalderen på 1800-tallet

Middelalderens små lysglugger høyt oppe på veggene, finner vi igjen i svært få kirker. Store vinduer ble satt inn i særlig siste del av 1800-tallet. Da ble også de ofte vakkert utskårne klebersteinsportalene som ledet inn i kirkebyggene flyttet og til dels utvidet. Den innvendige portalen mellom skipet og koret lengst framme ble også utvidet.

I tillegg til at sollyset skulle slippe inn, skulle også interiøret være hvitt. Renessansens fargerike vegger og himlinger ble overmalt, og store mengder benker, losjer, veggtavler, malerier, altere, alterskap og så videre ble kastet på dynga. Noe endte nok på gårder rundt om, og kanskje brukt som byggemateriale i lokale låver (slik det f. eks. skjedde med en del av steinkorsene). En del av disse kunstskattene finner vi heldigvis igjen i universitetsmuseene i Oslo og Bergen.

Utviklingen på 1900-tallet og senere

1900-tallet og inn i vårt århundre bærer mest av alt preg av et ønske om bevaring av kirkene slik de nå er blitt etter århundrers aktiv bruk og utvikling, eventuelt kombinert med en forsiktig tilbakeføring til hvordan man antok de var på 1200- eller 1600-tallet.

Nidaroskatedralen er landets største steinkirke
Mange vil nok framheve at Nidarosdomen er landets fremste middelalderkirke. Etter omfattende restaurering i over hundre år er det kanskje ikke mye middelalderstein igjen av den.

Tabell med alle steinkirker fra middelalderen

I tabellen under ligger alle de 179 steinkirker fra middelalderen som er blitt identifisert og kartlagt gjennom ulike nettkilder. Det blir feil å karakterisere tabellen som lytefri og endelig, og den har over tid gjennomgått flere endringer. Du kan selv jobbe i tabellen, og da rimeligvis helst på en litt større skjerm enn mobil eller nettbrett: Sorter, gjør utvalg, søk. 

I tabellen ligger en del kirker inne med lenker. Det er lenker til de kirker som forfatteren har besøkt, fotografert og gitt en særskilt omtale av i egne oppslag eller i samleoppslag.

KommuneKirkeFylkeByggeårTypeViet tilBemerkning
FarsundVanse kirkeAgder1037KorskirkeUvisstDel av dagens kirke
TvedestrandHolt kirkeAgder1100LangplanUvisstDel av dagens kirke
LillesandHøvåg kirkeAgder1100LangplanUvisstDel av dagens kirke
KristiansandOddernes kirkeAgder1100LangplanUvisstDel av dagens kirke, forløper omtalt på runstein fra 1020
LindesnesSpangereid kirkeAgder1140KorskirkeUvisstDel av dagens kirke
RisørSøndeled kirkeAgder1150LangplanUvisstDel av dagens kirke
LillesandVestre Moland kirkeAgder1150LangplanUvisstDel av dagens kirke
KristiansandTveit kirkeAgder1150LangplanUvisstDel av dagens kirke
GrimstadFjære kirkeAgder1150LangplanUvisstDel av dagens kirke
ArendalTromøy kirkeAgder1150LangplanUvisstDel av dagens kirke, mulig forløper påvist
TvedestrandDypvåg kirkeAgder1200LangplanUvisstDel av dagens kirke
ArendalØyestad kirkeAgder1200LangplanUvisstDel av dagens kirke
RingsakerRingsaker kirkeInnlandet1150BasilikaUvisstDel av dagens kirke, korsarmer omkring 1300
GranMariakirken, GranInnlandet1150LangplanSta. MariaI bruk som kirke, lå øde etter brann i 1813, gjenreist i 1863, en av søsterkirkene
Østre TotenBalke kirkeInnlandet1170LangplanUvisstDel av dagens kirke
Vestre SlidreSlidre kirkeInnlandet1170LangplanSta. MariaI bruk som kirke
Østre TotenHoff kirkeInnlandet1200BasilikaUvisstDel av dagens kirke
LøtenLøten kirkeInnlandet1200LangplanUvisstDel av dagens kirke
HamarHamar domkirkeInnlandet1200BasilikaUvisstRuin. Påbegynt 1153, ferdig bygd ca 1200. Brant ned 1567.
HamarVang kirke, HamarInnlandet1200UvisstUvisst"Hedmarkskatedralen"
GranNikolaikirken, GranInnlandet1200BasilikaSt. NikolasI bruk som kirke, en av søsterkirkene
GranTingelstad gamle kirkeInnlandet1220LangplanSt. PeterMuseumskirke, avløst av ny kirke i 1866
StangeStange kirkeInnlandet1225LangplanUvisstDel av dagens kirke, forløper påvist
RingsakerNes kirke, RingsakerInnlandet1250LangplanUvisstDel av dagens kirke
Nord-AurdalUlnes kirkeInnlandet1250LangplanUvisstI bruk som kirke
GausdalØstre Gausdal kirkeInnlandet1250LangplanUvisstDel av dagens kirke. Også kalt Riddervoll kirke
GausdalFollebu kirkeInnlandet1260LangplanUvisstDel av dagens kirke
GiskeGiske kirkeMøre og Romsdal1130LangplanUvisstI bruk som kirke.
VanylvenSt. Jetmund kirkeMøre og Romsdal1150LangplanSt. JetmundMuseumskirke, avløst av ny kirke i 1863
SmølaEdøy gamle kirkeMøre og Romsdal1190LangplanUvisstMuseumskirke, avløst av ny kirke i 1885
TingvollTingvoll kirkeMøre og Romsdal1200LangplanUvisstI bruk som kirke
MoldeVeøy gamle kirkeMøre og Romsdal1200LangplanSt. PeterMuseumskirke, avløst av ny kirke i 1907
ÅlesundBorgund kirkeMøre og Romsdal1300LangplanSt. PeterDel av dagens kirke
HerøyHerøy kirke, NordlandNordland1100LangplanUvisstDel av dagens kirke
AlstahaugAlstahaug kirkeNordland1100LangplanUvisstDel av dagens kirke
GildeskålGildeskål kirkeNordland1130LangplanUvisstMuseumskirke, avløst av ny kirke i 1881
DønnaDønnes kirkeNordland1200LangplanUvisstDel av dagens kirke
BrønnøyBrønnøy kirkeNordland1200UvisstUvisstDel av dagens kirke
BodøBodin kirkeNordland1240LangplanUvisstDel av dagens kirke
SteigenSteigen kirkeNordland1250LangplanUvisstDel av dagens kirke
OsloClemenskirkenOslo1100LangplanSt. ClementsRuin. nedlagt på 1500-tallet, forløper påvist
OsloMariakirken, OsloOslo1100LangplanSta. MariaRuin. nedlagt på 1500-tallet, forløper påvist
OsloHallvardskirkenOslo1130LangplanSt. HallvardRuin. nedlagt på 1600-tallet
OsloGamle Aker kirkeOslo1150BasilikaUvisstDagens kirke
OsloKorskirken, OsloOslo1250LangplanHellige korsRuin. ut av bruk i seinmiddelalderen
OsloMargaretakirkenOslo1250LangplanSta. MargaretaRuin. ut av bruk i seinmiddelalderen. Maridalen
StavangerHesby kirkeRogaland1100LangplanUvisstI bruk som kirke
StavangerStavanger domkirkeRogaland1135BasilikaSt. SvithunI bruk som domkirke, spor etter forløper påvist
StavangerSørbø kirkeRogaland1140LangplanSt. PeterI bruk som kirke. En gang kongelig kapell.
StavangerTalgje kirkeRogaland1150LangplanUvisstI bruk som kirke
SolaSola kirkeRogaland1150LangplanUvisstMuseumskirke, avløst av ny kirke i 1840
RandabergViste kirkeRogaland1200-talletLangplanUvisstRuin. gikk ut av bruk i seinmiddelalderen
KleppOrre kirkeRogaland1250LangplanUvisstMuseumskirke, avløst av ny kirke i 1950
KarmøyAvaldsnes kirkeRogaland1250LangplanSt. OlavHoveddelen av dagens kirke. Sto lenge som delvis ruin
Ogna kirkeRogaland1250LangplanUvisstHoveddelen av dagens kirke, gjenreist etter brann i 1991
StavangerMariakirken StavangerRogaland1272LangplanSta. MariaTuft. Nedlagt på 1500-tallet, bygning revet 1883
StavangerBispekapellet, StavangerRogaland1300LangplanUvisstStår fremdeles like ved domkirken
KvitsøyKvitsøy kirkeRogalandUvisstLangplanSt. ClementsTuft. Avløst av ny kirke i 1620
HarstadMiddelalderkirken på TrondenesTroms1440LangplanUvisstI bruk som kirke
Trondheim KlemenskirkenTrøndelag1015LangplanSt. ClementsMulig nyutgravet ruin på Peder Egges plass
TrondheimNidaros domkirkeTrøndelag1070BasilikaKristusI bruk som domkirke, lå lenge delvis som ruin
ØrlandØrland kirkeTrøndelag1100UvisstUvisst
StjørdalVærnes kirkeTrøndelag1100LangplanSta. Margareta (trolig)I bruk som kirke
NærøysundNærøy kirkeTrøndelag1100LangplanSta. Maria (trolig)Museumskirke, avløst av ny kirke i 1851, står som museumskirke
SteinkjerMære kirkeTrøndelag1150LangplanSta. Margareta, Sta. Maria, St. Quintius og St. HubertusI bruk som kirke, forløper påvist
SelbuSelbu kirkeTrøndelag1150LangplanUvisstDel av dagens kirke
OverhallaRanem kirkeTrøndelag1150LangplanSt. Laurentius (trolig)Del av dagens kirke
InderøyHustad kirkeTrøndelag1150LangplanUvisstMuseumskirke, tårn ferdig 1180, står som museumskirke
Trondheim Byneset kirkeTrøndelag1160LangplanSt. Peter og St. MikaelI bruk som kirke
Trondheim OlavskirkenTrøndelag1160LangplanSt. OlavTuft. Under bankbygget i Søndre gate
VerdalStiklestad kirkeTrøndelag1180LangplanSt. Olav, St. Ivo, St. Georg og SeljumenneneI bruk som kirke
LevangerAlstadhaug kirkeTrøndelag1180LangplanSt. PeterDel av dagens kirke
SkaunSkaun kirkeTrøndelag1183LangplanSt. Olav (trolig)I bruk som kirke. Også kalt Venn
InderøySakshaug gamle kirkeTrøndelag1184LangplanSt. Egidius (usikkert)Museumskirke, avløst av ny kirke i 1871
HitraDolm kirkeTrøndelag1188LangplanSt. ColbanusMuseumskirke, avløst av ny kirke i 1927. Mulig tidligere kirke på stedet.
Trondheim Lade kirkeTrøndelag1189LangplanHellige korsI bruk som kirke
ØrlandAustrått borgkapellTrøndelag1200LangplanUvisstInnlemmet i borganlegget på 1600-tallet
FrostaLogtun kirkeTrøndelag1200LangplanSt. MikaelMuseumskirke, avløst av ny kirke i 1866
TrondheimVår Frue kirkeTrøndelag1207LangplanSta. MariaDel av dagens kirke
SnåsaSnåsa kirkeTrøndelag1220UvisstUvisst
TønsbergFon kirkeVestfold1100LangplanSt. MikaelDel av dagens kirke
TønsbergSem kirkeVestfold1100LangplanSt. OlavDel av dagens kirke
SandefjordAndebu kirkeVestfold1100LangplanSta. Maria og St. NikolasI bruk som kirke
SandefjordKodal kirkeVestfold1100LangplanUvisstDel av dagens kirke
LarvikBerg kirkeVestfold1100LangplanSt. LaurentiusMuseumskirke, avløst av ny kirke i 1882
LarvikHedrum kirkeVestfold1100LangplanSt. MikaelDel av dagens kirke
LarvikTanum kirke, LarvikVestfold1100LangplanSt. OlavDel av dagens kirke, forløper påvist
HortenBorre kirkeVestfold1100LangplanSt. Olav og St. NikolasDel av dagens kirke
HortenNykirke kirkeVestfold1100LangplanSt. OlavDel av dagens kirke
FærderNøtterøy kirkeVestfold1100LangplanSta. MariaDel av dagens kirke
SkienBratsberg (Kapitelberget) kirkeTelemark1130LangplanSt. MikaelRuin. Gikk ut av bruk i seinmiddelalderen.
TønsbergRamnes kirkeVestfold1150LangplanSt. Peter og St. PaulusDel av dagens kirke
SiljanSiljan kirkeTelemark1150LangplanSt. MikaelDel av dagens kirke
PorsgrunnEidanger kirkeTelemark1150LangplanSta. MariaDel av dagens kirke
LarvikStyrvoll kirkeVestfold1150LangplanUvisstI bruk som kirke
LarvikTjølling kirkeVestfold1150LangplanSta. Maria og St. MikaelDel av dagens kirke
KviteseidKviteseid gamle kirkeTelemark1150LangplanSt. OlavMuseumskirke, avløst av ny kirke i 1916
HolmestrandHof kirkeVestfold1150LangplanUvisstI bruk som kirke
HolmestrandSande kirkeVestfold1150LangplanSta. MariaDel av dagens kirke
SkienGjerpen kirkeTelemark1153LangplanSt. Peter og St. PaulusDel av dagens kirke
Midt-TelemarkBø gamle kirkeTelemark1179LangplanSt. OlavMuseumskirke, avløst av kirke på nytt sted i 1875
TønsbergOlavskirken klosterkirke, TønsbergVestfold1180RundkirkeSt. OlavRuin. Nedlagt ved reformasjonen, synlige ruiner over gaten for Tønsberg bibliotek
SeljordSeljord kirkeTelemark1180LangplanUvisstDel av dagens kirke
Midt-TelemarkNes kirke, SauheradTelemark1180LangplanSt. Peter og St. PaulusDel av dagens kirke
TønsbergVåle kirkeVestfold1190LangplanSt. OlavDel av dagens kirke
SandefjordSkjee kirkeVestfold1200LangplanSt. Peter og St. PaulusDel av dagens kirke
NomeRomnes kirkeTelemark1200LangplanSt. LaurentiusMuseumskirke, avløst av kirke på nytt sted i 1864
Midt-TelemarkSauherad kirkeTelemark1200LangplanSt. LaurentiusI bruk som kirke
HortenLøvøy kapellVestfold1200LangplanSt. Hallvard og St. MartinMuseumskirke, lå lenge som ruin
HolmestrandBotne kirkeVestfold1200LangplanSt. NikolasDel av dagens kirke
HolmestrandVassås kirkeVestfold1200LangplanUvisstDel av dagens kirke
LarvikHem kirkeVestfold1392LangplanUvisstDel av dagens kirke, muligens fra 1392, men tidligere kirke fantes
TønsbergMikaelskirken, TønsbergVestfoldUvisstLangplanSt. MikaelRuin. Nedlagt ved reformasjonen, Slottsfjellet
SkienMikaelskirken, SkienTelemarkUvisstHulekirkeSt. MikaelRuin. Mikaelshulen ved Norsjø var innviet og benyttet som kirke
BergenKristkirken, BergenVestland1093BasilikaKristusTuft. Domkirke, men revet i 1531
BømloMoster gamle kirkeVestland1100LangplanUvisstMuseumskirke, avløst av ny kirke i 1874
BergenLaurentiuskirkenVestland1100LangplanSt. LaurentiusRuin. Revet 1568
StadSelje, SunnivakirkenVestland1120LangplanSta. SunnivaRuin. Ovenfor klosteranlegget på Selje
BergenMariakirken BergenVestland1140BasilikaSta. MariaI bruk som kirke
UllensvangKinsarvik kirkeVestland1150LangplanUvisstDel av dagens kirke, forløper påvist
KinnKinn kirke, FloraVestland1150UvisstUvisst
BergenFana kirkeVestland1150LangplanHellige korsI bruk som kirke, kongelig kapell
BergenKorskirken, BergenVestland1150LangplanHellige korsDel av dagens kirke, korsarmer på 1620-tallet
EtneStødle kirkeVestland1160LangplanKristusDel av dagens kirke
VikHove kirkeVestland1170LangplanSta. Maria (trolig)Museumskirke
KvinnheradÆnes kirkeVestland1200LangplanUvisstI bruk som kirke
GloppenVereide kirkeVestland1200LangplanUvisstDel av dagens kirke
BergenBorgkapell, BergenVestland1200-tallet (slutten)UvisstUvisstMuseumskirke. Innbygget i Rosenkrantztårnet
AurlandAurlandsvangen kirkeVestland1202LangplanUvisstI bruk som kirke
LusterDale kirkeVestland1240LangplanSt. NikolasI bruk som kirke
UllensvangUllensvang kirkeVestland1250LangplanUvisstDel av dagens kirke
SogndalLeikanger kirkeVestland1250LangplanUvisstDel av dagens kirke
BergenFransiskanernes klosterkirke, BergenVestland1250LangplanSt. OlavKlosterkirke, Bergen
KvinnheradKvinnherad kirkeVestland1255LangplanUvisstI bruk som kirke
VossVangskirkenVestland1277LangplanUvisstI bruk som kirke
SogndalKvamsøy kirkeVestland1300LangplanUvisst
EidfjordEidfjord gamle kirkeVestland1309LangplanSt. JakobMuseumskirke. Ny kirke bygget 1981
StadSelje, MikaelskirkenVestlandUvisstHulekirkeSt. MikaelMuseumskirke, fjellhule ovenfor klosteranlegget
HvalerHvaler kirkeØstfold1100LangplanUvisstI bruk som kirke
SarpsborgSkjeberg kirkeØstfold1100LangplanSta. Maria, St. Peter og Vår herreDel av dagens kirke
KongsbergHedenstad kirkeBuskerud1100LangplanSt. MikaelI bruk som kirke
HoleBønsnes kirkeBuskerud1100LangplanUvisstI bruk som kirke, øde på 1500-tallet, gjenreist 1680, i dag privat kirke
HaldenBerg kirkeØstfold1100LangplanUvisstDel av dagens kirke
HaldenIdd kirkeØstfold1100LangplanUvisstDel av dagens kirke
HaldenRokke kirkeØstfold1100LangplanUvisstDel av dagens kirke
BærumTanum kirkeAkershus1100LangplanSta. MariaDel av dagens kirke
EnebakkEnebakk kirkeAkershus1104LangplanSt. BotolvDel av dagens kirke
Nordre FolloKråkstad kirkeAkershus1150LangplanSt. Peter og St. PaulusDel av dagens kirke, Store ombygginger
Nordre FolloSki kirkeAkershus1150LangplanUvisstDel av dagens kirke
LørenskogLørenskog kirkeAkershus1150LangplanSt. LaurentiusDel av dagens kirke
LunnerLunner kirkeAkershus1150LangplanUvisstDel av dagens kirke, opprinnelig rundt inngangstårn
AskerHurum kirkeAkershus1150LangplanSta. Maria, senere Sta. MargaretaDel av dagens kirke
Øvre EikerHaug kirke, Øvre EikerBuskerud1152UvisstUvisst
LillestrømSørum kirkeAkershus1166LangplanSt. Peter og St. PaulusI bruk som kirke
RingerikeNorderhov kirkeBuskerud1170LangplanUvisstDel av dagens kirke
MossRygge kirkeØstfold1170LangplanUvisstI bruk som kirke
Våler (Østfold)Våler kirkeØstfold1175LangplanSta. MariaDel av dagens kirke
NesoddenNesodden kirkeAkershus1175LangplanUvisstI bruk som kirke
Indre ØstfoldHobøl kirkeØstfold1175LangplanSta. MargaretaI bruk som kirke
LillestrømFrogner gamle kirke, SørumAkershus1180UvisstUvisstMuseumskirke, brant, avløst av ny kirke like ved i 1925
LillestrømSkedsmo kirkeAkershus1180LangplanUvisstDel av dagens kirke
FredrikstadGamle Glemmen kirkeØstfold1182LangplanUvisstI bruk som kirke, avløst av ny kirke i 1853, men tatt i bruk igjen i 1930
KongsbergEfteløt kirkeBuskerud1184LangplanSta. Maria og St. JohannesDel av dagens kirke
RådeRåde kirkeØstfold1185LangplanUvisstI bruk som kirke
EidsvollEidsvoll kirkeAkershus1190KorskirkeSt. Peter og St. Paulus og det hellige korsDel av dagens kirke
BærumHaslum kirkeAkershus1190LangplanSta. MariaDel av dagens kirke
SkiptvetSkiptvet kirkeØstfold1200LangplanUvisstI bruk som kirke
RingerikeHaug kirke, RingerikeBuskerud1200LangplanUvisstDel av dagens kirke
RakkestadRakkestad kirkeØstfold1200LangplanSta. Maria og St. MikaelDel av dagens kirke
NannestadNannestad kirkeAkershus1200LangplanSt. JohannesDel av dagens kirke, Store ombygginger
ModumHeggen kirkeBuskerud1200KorskirkeUvisstDel av dagens kirke
Indre ØstfoldEidsberg kirkeØstfold1200LangplanSt. OlavDel av dagens kirke
HoleHole kirkeBuskerud1200UvisstUvisst
DrammenSkoger kirkeBuskerud1200LangplanSt. OlavMuseumskirke, avløst av ny kirke 1885
AskerRøyken kirkeAkershus1229LangplanSt. MikaelDel av dagens kirke
Øvre EikerFiskum gamle kirkeBuskerud1250LangplanSt. OlavMuseumskirke, avløst av ny kirke i 1866
SarpsborgIngedal kirkeØstfold1250LangplanUvisstDel av dagens kirke
Indre ØstfoldTrøgstad kirkeØstfold1250LangplanSt. OlavDel av dagens kirke
MarkerRødenes kirkeØstfold1275LangplanSt. Johannes, Sta. Margareta og Sta. KatharinaDel av dagens kirke

Kart over alle steinkirker fra middelalderen

Her finner du hver kirke korrekt plassert geografisk på et kart. De samme opplysninger som i tabellen over, er lagt inn i markørene i kartet. Merk at klostrene, som også hadde klosterkirker, er tatt med i kartet, men ikke i tabellen. Grønne markører representerer de som Sandalsand har besøkt og omtalt i artikler.

Du kan klikke på kartet og zoome inn og ut her og nå, eller åpne det i fullskjerm.

Det visuelle inntrykket av dette kartet, er at steinkirkene ble bygget i kystnære områder. Svært mange av de som vi har igjen ligger rundt Oslofjorden og noen få mil inn i landet. En viss konsentrasjon finner vi også i Rogaland og Hordaland, og rundt Trondheimsfjorden.

Indre strøk er i mindre grad representert i dette kartet, og ville vært om også forsvunne kirker hadde vært inkludert. Dette reflekterer nok primært hvordan rikdommen var fordelt i Norge i middelalderen. Den som leser et kart over landets gjenværende 28 stavkirker, vil fort oppdage at nettopp disse i stor grad finnes i innlandet, oppetter dalførene på Østlandet og innerst i fjordarmene på Vestlandet.

Tre var billigere byggemateriale, og utviklingen gjennom middelalderen og i hundreårene etter reformasjonen gikk saktere i indre strøk enn i de mer befolkningstunge kystområdene.

Kilder til denne artikkelen

Sandalsand har til denne artikkelen brukt internettkilder som Lokalhistoriewiki, Kirkesøk og Kunsthistorie for å nevne noen. Den bygger i realiteten også på kildehenvisninger gjengitt i artiklene fra enkeltkirkene. Av standardverk må nevnes Jan Hendrich Lexow sin artikkel om «Middelalderens steinkirker i Rogaland«, og for landet som helhet er det Øystein Ekroll sin bok «Med kleber og kalk – norsk steinbygging i mellomalderen 1050-1550» som gjelder. Sistnevnte står også bak «Kirker i Norge – middelalder i stein» sammen med Morten Stige. Den første boken tar for seg alle steinkirkene, den siste har gjort et utvalg og går mer i detalj.

Etter at denne artikkelen ble skrevet har jeg fått tilsendt den utmerkede boken «Kirker i glemselens slør» (2016) av Dag Bertelsen. For bestilling, ta kontakt med forfatteren på epost dag.bertelsen@ntebb.no. Det er et omfattende verk som her foreligger, og den fortjener utbredelse ikke minst da den er utgitt på hans eget forlag.

Sandalsands besøk og artikler

Artikkelserien om steinkirker fra middelalderen er ikke et forskningsprosjekt, men Sandalsand etterstreber alltid etterrettelighet og korrekt kildebruk. Det er eget utvalg av fakta, i kombinasjon med egne tolkninger og opplevelser fra besøk til over 60 kirker som i stor grad bærer artiklene, og leserne må selvsagt konsultere de øvrige kunnskapsressursene om mer kunnskap ønskes.

I likhet med andre artikler på Sandalsand, er hensikten å lære litt bort, og stimulere til at flere oppsøker og oppdager våre kulturminner. Kunnskap om fortiden gir grunnlaget for bevaring for framtidens generasjoner.

Denne artikkelen er del av tematikk knyttet til religion – og da særlig bygningene.

Om du ønsker å se mange flere bilder enn i denne artikkelen, og ikke ønsker å åpne hver enkelt spesialartikkel, gå til Media-siden og klikk merkelappen «Kirke». Da vil du få opp om lag 500 bilder, de aller fleste er steinkirker fra middelalderen.