Brønnøy kirke har spor fra middelalderen

Publisert 22.10.2023Nordland, Religion |

Anslått lesetid:

Brønnøy kirke er en virkelig flott kirke og tjener sitt formål til fulle. Vi finner spor etter middelalderen i den, men da skal vi lete godt.

Opplevelser

Brønnøy kirke presenteres i Sandalsands samling av steinkirker fra middelalderen, men er knapt det. Noen tidfester den til 1184 med navnet Bruneyar, andre til perioden fra slutten av 1100-tallet og begynnelsen av 1200-tallet. Uansett, det synes å kun være grunnmuren i østre og vestre korsarm som i stor grad stammer fra den tid.

Nordre korsarm er fra 1800, mens søndre er fra 1868-70. De sistnevnte årstallene er årene da kirken ble gjenoppbygget. Den brant i 1772 og igjen i 1866 av et lynnedslag på lille juleaften. Etter gjenoppbyggingen som ble sluttført i 1870, framsto kirken som ganske så ny. Inventaret er fra den tid, eller enda nyere, og kirken har dessuten gjennomgått restaureringsarbeider i vår tid.

Når det er sagt, så er altså Brønnøy kirke et flott kirkebygg. Det er fritt fram å komme inn og ta inn over seg historien og nåtiden, og ikke minst høytiden om man så vil og har anledning.

Til slutt, her er noen bilder fra Brønnøy kirke.

Finn fram (kart)

Det er ikke lett å bomme på denne kirken. Vi finner den sentralt i Brønnøysund, og vi finner godt med parkeringsplasser like ved.

Les mer

Den som vil lese mer om Brønnøy kirke bør konsultere menigheten for en fin historisk gjennomgang. Andre kilder for denne artikkelen er KirkesøkKulturminnesøk, og Wikipedia. Øystein Ekroll sin bok «Med kleber og kalk» gir en oversikt over norsk steinbygging i middelalderen, og inkluderer Brønnøy. Han står også bak flere andre bøker om norske middelalderkirker, så les videre på Nasjonalbiblioteket.

Har du interesse for middelalderens kirkebygg i Norge? Les videre på Sandalsand om både steinkirker, stavkirker og klostre, foruten hovedoppslaget om Religion.

Sandalsand har dessuten andre artikler fra Brønnøy kommune og ikke minst Nordland fylke.