Oddernes kirke i Kristiansand

Sist endret 27.01.2022 | Publisert 05.09.2020Agder, Religion |

Anslått lesetid:

Oddernes kirke ble bygget av stein i romansk stil så langt tilbake som i 1100, og er en av tolv middelalderkirker igjen i Agder. Den ligger inne i Kristiansand by og er av den grunn også et kjent turistmål.

Bakgrunn

Oddernes var i vikingtid og middelalderen krongods, og kirken kan ha vært blant de gamle hoved- eller fylkeskirker. Vi er på østsiden av Otra, nær elveutløpet. Her lå den gamle storgården Gimle, et stedsnavn som går igjen også i vår tid. Store sandbanker har satt sitt preg på det åpne og flate landskapet. Tidligere var området også kjennetegnet av et stort antall gravhauger, og det er funnet spor av bebyggelse tilbake til eldre jernalder.

Ved siden av kirken stod tidligere en av de eldste kristne runesteinene vi har igjen i landet. Den ble reist på midten av 1000-tallet av Øyvind, gudsønn til Olav Haraldson, den Hellige. Det skal ha vært han som førte opp den første kirken her. Steinen står nå inne i kirken.

Dagens Oddernes kirke er fra omkring år 1100. Den er i langplan og har 395 sitteplasser. Gjennom årene ble steinkirken ganske betydelig ombygget og utvidet. Deler av murveggene i kirkeskipet, og koret med apsis (halvrunding) i enden, er fra den første tiden. Skipet fikk en forlengelse mot vest rundt 1630, mens våpenhuset og det åttekantede tårnet kom til i 1699. Av tårnets tre klokker, er den eldste fra 1200-tallet.

Sakristiet på nordsiden og de store vinduene på sørsiden, kom til på 1800-tallet, mens inventaret er fra 1600- og 1700-tallet.

Opplevelser

Nå er det slik at et ettermiddagsbesøk til kirken kan gi noen fine inntrykk, også fotografiske. Dessverre var det med denne kirken som med andre kirker, den er ikke åpen unntatt når det pågår aktiviteter inne. Det gjorde det ikke under Sandalsands besøk, og dermed må både jeg og leserne konsultere andre kilder. Se nederst i artikkelen.

Det er bare å si at interiøret er meget rikt dekorert, og absolutt innbyr til et besøk.

Finn fram

Kartet under viser plasseringen av Oddernes kirke. Den ligger på Gimle i Kristiansand, like ved universitetet. Der er en stor parkeringsplass foran kirken.

Les mer

Den som vil lese mer om Oddernes kirke, bør konsultere Agderkultur, Kulturminnesøk, Kirkesøk, og Wikipedia. Øystein Ekroll sin bok «Med kleber og kalk» gir en oversikt over norsk steinbygging i middelalderen.

Dersom du har interesse for middelalderens kirkebygging i Norge, les videre på Sandalsand om både steinkirker, stavkirker og klostre, foruten hovedoppslaget om Religion. Se også andre artikler fra Kristiansand kommune og Agder fylke.