Hesby kirke stod på et av middelalderens største gods

Sist endret 05.03.2022 | Publisert 24.11.2014Religion, Rogaland |

Anslått lesetid:

Vest på Finnøy står det en gammel kirke høyt over sjøen, med god utsikt rundt om. Her har Hesby kirke stått siden 1250-tallet, med høyt hevet tak og metertykke steinvegger.

 

Bakgrunn

Som omtalt tidligere i artikkelserien om Steinkirker fra middelalderen var det på de største og rikeste gårdene at lokale stormenn kunne hyre inn kyndige bygningsfolk og føre opp steinkirker som skulle stå helt fram til våre dager.

Mellom 1150 og 1350 ble det bygget 21 steinkirker i Rogaland, ti er bevart. Her på Hesby hadde det allerede vært en storgård i et par hundre år. Kirken skulle saktens gjenspeile det faktum, for her bygget man den største private kirken og den fjerde største steinkirken totalt sett i Rogaland – etter Domkirken, Avaldsnes og Utstein klosterkirke.

En storkar som het Aslak var fører av Rogalands bondehær og falt i slaget på Stiklestad i 1030, og på begynnelsen av 1200-tallet omtales en viss Bård her på Hesby. Enda seinere omtaler skriftene merkesmannen og baronen Ogmund Sigurdsson. Hans sønnesønn skulle bli en av landets desidert viktigste personer i høymiddelalderens Norge. Ogmund Finnsson var nemlig drottsete (riksforstander). Noen år etter hans død overlot enkas arvinger godset med både Hesby og Talgje steinkirker til kongehuset.

Lexow skriver: «Hesby bærer alle merker av å være en gammel kongsgård. Ingen andre steder i Rogaland eller Hordaland var det samlet så meget krongods innenfor et lite område som rundt denne gården. Nesten hele Finnøy var krongods.»

 

Rogaland - Finnøy - Hesby kirke

Inngangsportalen på Hesby

 

Opplevelser på stedet

Nok om det. Den som er så heldig å ta seg kjøretur her ute på Finnøy, vil finne kirken like ved veien som går rundt øya. Vi ser at kirken har en gotisk stil, for den var blant de som ble bygget senest av Rogalands middelalderkirker. I likhet med alle de andre kirkene i fylket har også Hesby gjennomgått en del forandringer.

På begynnelsen av 1600-tallet ble både Hesby og de andre kirkene vekket til live med nytt interiør. De satte inn dekorerte altertavler, preikestoler og seterader. Her på Finnøy var det også de ellers velkjente Lauritz Snekker som snekret og Peter Reimers som malte.

En ny runde med restaureringer fant sted på Hesby i 1871, omtrent på samme tid som alle andre kirker. Et stort tårn på vestveggen hadde vaklet tidligere i hundreåret og ble revet, vi ser bare steintagger igjen av det på kirkeveggen. Inngangsportalen på langsiden mot sør ble flyttet til et nybygget våpenhus på vestenden. De gjorde tilsvarende grep på Talgje. Også vinduene på langsidene ble noe utvidet, og det samme ble gjort med den innvendige korbuen.

 

Rogaland - Finnøy - Hesby kirke

Restene av tårnet mot vest er synlige gjennom disse steinene i kirkeveggen som fortsatt står igjen, nå også med en busk som har fått slå rot.

 

Kirken den er et gammelt hus, står om enn tårnene faller (N.F.S. Grundtvig, 1837)

På motsatt side, mot øst, ble det satt inn et såkalt trefoldighetsvindu i korenden. Tre tett stående vinduer skulle slippe mer lys inn i kirkerommet. Vi finner samme grep i Avaldsnes kirke. Glassmaleriet i disse vinduene er fra 1960.

Av det originale middelalderinteriøret er det her, som i de fleste andre steinkirkene, kun alteret igjen.

Hesby kirke er fremdeles i bruk og har 230 sitteplasser. Foran kirketrappa står graven til en av Rogalands fire Eidsvollsmenn, Asgaut Regelstad.

 

 

Finn fram

Vi finner kirken på øya Finnøy i Ryfylke. Øya er forbundet med fastlandet gjennom en undersjøisk tunnel fra Rennesøy og deretter via Rennfast til Stavanger-halvøya. Det går rimelig greit å finne veien nordvest til kirken. Det er skiltet fra hovedveien ikke lenge etter du kommer opp fra tunnelen.

 

 

Les mer

Les omtalen på Fornminner, Kulturminnesøk, Kirkesøk og på Wikipedia. Se flere bilder på Kunsthistorie. Også Lexow omtaler kirken i sin omfattende gjennomgang av Rogalands steinkirker.

Denne artikkelen er del av en større serie her på Sandalsand om Steinkirker fra middelalderen. Les også hovedartikkelen om Rogalands klostre og steinkirker.

Klikk på bildene under, se dem i større format, og bla gjennom dem.