Middelalderkirken på Trondenes

Sist endret 04.08.2023 | Publisert 28.08.2017Religion, Troms |

Anslått lesetid:

Middelalderkirken på Trondenes er blitt kalt landets viktigste byggverk fra seinmiddelalderen. Den er landets, kanskje verdens nordligste steinkirke fra denne tid, og samtidig en av Norges største.

 

Unik i Nord-Norge

Sørlandspresten Peder Clausson Friis skrev i 1632 om den «skionneste Steenkirke som i Norrige er paa Landsbygden«. Han var her imidlertid aldri selv, men det er tydelig at ryktene om steinkirken hadde nådd langt. Det var nemlig ikke mange steinkirker som ble bygd nord for Trøndelag i middelalderen. Vi kjenner kun en til. Den lille steinkirken i Ibestad ble imidlertid revet i 1880.

Trondenes kirke like nord for Harstad er i dag fredet, selvsagt. Den er bygget i langplan og har 300 sitteplasser, og er vel og merke fremdeles i aktiv bruk som sognekirke. Det hersker stor usikkerhet rundt kirkens alder, som det faktisk gjør for mange av landets kirker fra samme tidsperiode. Det antas at den ble påbegynt på 1200-tallet, men ferdigstillelsen tok svært lang tid. 1440 er nevnt.

 

Bygget for å imponere

Rundt kirken finner vi spor av en høy ringmur og på sjøsiden – kirken står kloss i sjøkanten – er det oppført to tårn. Det har vært spekulert i om muren faktisk var et festningsverk, men litteraturen beretter om at det nok heller skulle gi inntrykk av det overfor plyndrende russere og karelere. Kirken er selv uten muren rundt et monumentalt bygg og rekker på det høyeste 23 meter til værs. Den er en av de største steinkirkene i landet. Skipet er utvendig 24 x 17 meter og koret 13,5 x 11,5 meter. Portalene har spisse buer som vi kjenner fra andre kirker bygget i gotisk stil. Kleberstein er brukt til å skjære ut dekor i.

Etter middelalderen er det ikke blitt gjort store endringer med murverk, portaler eller vinduer. Derimot ble korbuen innvendig revet i 1792 og erstattet med korskille med integrert preikestol i rokokko. Tre alterskap fra Lübeck fra siste halvdel av 1400-tallet og tidlig 1500-tall er også bevart, av opprinnelig seks. Korgolvet var dekket med gule og grønne glasserte fliser i sjakkmønster. Døpefonten er eldre enn selve kirken og stammer nok fra en eldre kirke på stedet.

 

Troms - Harstad - Trondenes - Trondenes steinkirke

Det er dimensjoner over Trondenes kirke

 

Kirkens historiske betydning

Det heter seg at Trondenes var det mest sentrale religiøse senteret i Nord-Norge under middelalderen. Det var dekanen ved domkapitlet i Nidaros som hanket inn de store inntektene fra Trondenes og eiendommene rundt i regionen – lite av det tilfalt prestene på stedet. Der var på 1400-tallet flere prester som holdt til her, i et kollegium. Herfra reiste de ut til mindre kirker og kapeller i Sør-Troms for å holde messe.

En litt pussig historie knytter seg til den venetianske kapteinen og adelsmannen Pietro Querini som ble skipbrudden på Røst i 1432. Han har skrevet en helt fantastisk skildring av sine opplevelser. Blant annet beretter han følgende om sin reise sørover, en dag i slutten av mai. 

 

Det traf saa til, at vi paa vor vei mødte den erkebiskop, som præsten reiste for at besøge. Denne geistlige var herre over alle disse steder og øer og kaldtes archiepiscopus Trundunensis (erkebispen i Trondhjem). Han kom med to skuder, som blev tagne paa slæb. Hans følge var mere end 200 personer. Vi blev forestillede for ham, og da han havde hørt om vore hændelser, stilling og om vor nation, følte han megen medlidenhed med os og stillede sig til vor tjeneste, skrev et brev til sit bispesæde, som hed Trondon, hvor St. Olavs, kongen af Norges, legeme laa; thi til det sted vilde vi komme, og ved hjælp af dette brev fik vi senere god modtagelse. (Utdrag fra Qurinis skildring)

 

Den Querini og hans italienske mannskap møtte, var Erkebiskop Aslak Bolt av Nidaros. Han var på denne tid nitidig opptatt av å registrere inntektene fra sitt jordegods og eiendommer. Det var nok delvis derfor han var på vei nordover, høyst sannsynlig også til Trondenes.

 

Opplevelser

Hvitkalket står kirken der i sjøkanten og er lett synlig for sjøfarende. For oss som kommer landveien er det en flott beliggenhet og en stor oppdagelse å gjøre når man kommer vandrende langs kulturstien som er anlagt tvers gjennom kirketomten. Like bak ligger den adskillige nyere Stiftsgården (1870), men det var også her en gang steinbygde bygninger tilhørende kirken og prestekollegiet.

Besøkende i dag kan bortimot glemme å komme inn og beskue det rike interiøret. Menigheten og museet et steinkast unna har tydeligvis ikke klart å få til en avtale om åpningstider for kirken – en kirke som alle turistbrosjyrer osv. skryter veldig av som en stor attraksjon i Harstad. For det er det jo, men det å gå rundt kirken blir bare en halvveis opplevelse.

Her ser du flere bilder fra Trondenes kirke.

 

Finn fram

Kirken ligger ca. tre kilometer nord for Harstad sentrum. Du vil finne en grei parkeringsplass ved siden av og det er god skilting helt fram. Trondenes menighet har ingen vanlige åpningstider, dessverre. Det gjelder å følge med på nettsidene for når der er gudstjenester.

 

 

Les mer

For den som vil vite mer om Trondenes kirke finnes der et vell av kilder. Selv har jeg konsultert følgende:

Lokalhistoriewiki, Kirkesøk, Kunsthistorie, Kulturminnesøk er standard oversiktskilder for denne type bygninger. Det samme er Øystein Ekrolls Med kleber og kalk: norsk steinbygging i mellomalderen.

For Trondenes se også Arkitekturguide og Trondenes bygdebok.

På Forskning.no finner vi et par artikler av interesse: En om alterskapene, og en om Trondenes som rikt prestegjeld.

Av forskningspublikasjoner må nevnes doktorgradsavhandlingene til Vidar Trædal om Kirkesteder og kirkebygninger i Troms og Finnmark før 1800 og Sigrun Høgetveit Berg om Trondenes kannikgjeld – makt og rikdom gjennom seinmellomalder og reformasjon. Videre kan nevnes Inge Sørgårds mastergradsoppgave Trondenes kirke i skjæringspunktet mellom øst og vest. Var Trondenes kirke befestet i middelalderen?.

 

Les mer på Sandalsand

Denne artikkelen er en av mange innen kategorien Religion her på Sandalsand. Du vil finne at mange av artiklene omhandler middelalderkirkene i Norge, både de stavbygde og steinkirkene.

Dessuten vil du kunne finne flere artikler fra Harstad, deriblant en fra Trondenes Historiske Senter, bare et steinkast fra kirken.