Ruinene etter Olavsklosterets kirke i Tønsberg

Sist endret 04.08.2023 | Publisert 09.12.2019Religion, Vestfold |

Anslått lesetid:

Tvers over veien for biblioteket ligger ruinen av det som en gang var Nordens største rundkirke, Olavsklosterets kirke i Tønsberg. Den som haster gjennom byen vil lett kunne komme til å overse den. Deler av rundingen ligger framme i dagen, og fortjener et stopp. Her kan du lese hvorfor.

 

Bakgrunn

Klosteret og kirken

Det var munkeordenen Premonstratenserne som før 1191 etablerte klosteret i landets eldste by, Tunsberg. Klosteret ble viet til Norges evige konge, St. Olav. Som kloster var det virksomhet her nesten helt fram til Reformasjonen, før det i 1532 ble overtatt av kongen og deretter ble offer for flammenes rov i 1536. Til klosteret hørte det en kirke, Rundkirken, antatt å stå ferdig i 1207. Det er ruinen av den vi i dag kan oppsøke. Den ligger over gaten fra Biblioteket, mens det er under Biblioteket at restene av klosteret i dag ligger begravet. 

Rundkirken var Nordens største rundkirke og den eneste kjente av sitt slag i Norge. Diameteren på kirkeskipet var 23 meter og innvendig var det hvelvede rom. I årene etter brannen kom kirken til å ligge delvis under bakken. Mot slutten av 1800-tallet ble det iverksatt gravearbeider som brakte ruinene fram i lyset. Omfattende restaureringsarbeider i 2006 medførte rensing av steinen for sement og ifylling av kalk i fugene. Slik det opprinnelig var. 

 

Ordenen

Premonstratenserordenen ble grunnlagt i 1121, hadde hovedsete i Frankrike og vokste fort utover i århundret. Der holdt ordenen stand helt til den ble oppløst under den franske revolusjon. Den gjenoppstod imidlertid sent på 1800-tallet og er fremdeles virksom i mange land, både med munkeklostre og nonneklostre. Ordenens sterke ekspansjon i middelalderen, særlig nordover, nådde også Danmark, Skåne og Båhuslen. Sistnevnte landområde var den gang del av Kongeriket Norge. 

Klosteret i Tønsberg ble utover på 1200-tallet et svært rikt kloster, slik omtrent samtlige klostre i Norge ble det på den tiden. Gjennom høymiddelalderen forfalt det imidlertid, og ved senere deling av eiendommen ble store deler av den kjernen i grevskapet Jarlsberg.

 

Opplevelser

Av bildet øverst, og bildene nederst i artikkelen kan vi ane konturene av kirken. Der var åtte pilarer som delte skipet i en omgang og et midtrom med diameter på 8 meter. Koret og sakristiet på nordsiden hadde samme diameter. Mot øst lå en apsis (halvrunding) inn mot koret. 

Det skal nok litt fantasi til å se for seg middelalderkirken når man i dag vandrer inn blant ruinene. Det er selvsagt flott at de er blitt hentet fram i dagen og satt i stand til å tåle nye århundrer. Inne i Biblioteket kan man også se rester av murene til det som var selve klosteret. 

Her er Sandalsands egne bilder. Klikk og bla gjennom forstørrelsene.

 

Les mer

Kartet viser hvor kirkeruinen ligger i dag. Zoom inn og ut som du vil.

 

 
Her på Sandalsand kan du lese om landets eneste bevarte middelalderkloster, Utstein, om klosterruiner i Trondheim, Bergen, og Oslo, og om klosterruinene Lyse, Halsnøy og Værne (Varna). Les oversiktsartiklene om Klostre i middelalderens Norge, om steinkirkene og om stavkirkene. Vi er i Tønsberg kommune.

Les mer om Olavsklosteret i Tønsberg på Wikipedia, Riksantikvarens faktaark, og artikkelen på nettsiden til Den katolske kirke