Halsnøy kloster har en praktfull beliggenhet

Sist endret 13.06.2024 | Publisert 10.11.2015Religion, Vestland |

Anslått lesetid:

Halsnøy kloster formelig blomstret gjennom middelalderen og ble et av de rikeste klostrene i Norge. Dette tidligere augustinerklosteret ble grunnlagt rundt 1163/1164 av Erling Skakke.

Bakgrunn

Det var i forbindelse med at hans sønn, Magnus Erlingsson, skulle bli kronet til konge av Norge at Erling framstod som en velgjører. For ham var det viktig å sikre nødvendig støtte fra erkebiskopen.

Vi forbinder gjerne et kloster med munker, men Augustinerne på Halsnøy var snarere korbrødre eller kanniker – i et antall av rundt 13. Denne ordenen skulle vie all sin tid til bønn, ikke arbeid. Følgelig var det tjenestefolk i klosteret også, foruten at brødrene sysselsatte folk til å arbeide på gårdseiendommene. Eiendommen var stor, men den var spredt. Klosteret eide på høyden av sin makt store områder i både nordre del av Ryfylke og i Sunnhordland.

Hordaland - Kvinnherad - Halsnøy Kloster
Av selve klosterkirken er det lite igjen av. Her ser vi markeringer i plenen av hvor kirken stod.

Senere ble Norge forent med Danmark, i praksis som koloni under kongen av Danmark. Kongen spilt kortene sine godt og sluttet seg til Martin Luthers reformasjon. Resultatet var inndragning av alle kirkelige eiendommer og skatter, og forbud mot klosterliv. Klosteret på Halsnøy møtte samme skjebne og forfalt sterkt med årene.

Illustrasjonene under viser til venstre plantegninger før og etter en utvidelse på 1300-tallet. Til høyre ser vi et maleri fra 1656 av Elias Figenschou.

Opplevelser i dag

Ruinene vi ser i dag er restene av klosterbygninger slik de ble bygget rundt år 1300. Den sentrale delen med selve klosteret, kirken og mer, har nesten forsvunnet. Blant annet fikk en stormann på Stord i 1630-årene tillatelse av kongen til å ta ut 400 stein fra kirkeruinene til å utbedre andre bygninger på det tidligere klosteret.

Hordaland - Kvinnherad - Halsnøy Kloster
Bygningen bakerst er av nyere dato relativt sett, men både bøketreet foran og ikke minst klosterruinene bak er av god gammel årgang.

På midten av det 18. århundre solgte kongen eiendommen på Halsnøy til en velstående, kongelig utnevnt embetsmann. Juel-dynastiet rev ned restene av de indre delene av klosteret og satte opp nytt våningshus i murstein i 1841. I dag drives gårdsbruket rundt klostereiendommen fortsatt av etterkommere av Juel-familien, men resten er eid og drevet av en museumsstiftelse.

Regionmuseum for Sunnhordland er ansvarlig for det tidligere klosteret, våningshuset og parken rundt. De er aktive i å fremme kulturelle aktiviteter på området. En Vikingsti er i ferd med å anlegges opp til noen gamle gravhauger, det er kunstnere bosatt i villaen, og der er utstillinger og konserter i løpet av sommermånedene. Beliggenheten ved fjorden er praktfull.

Klikk for å forstørre bildene fra Halsnøy kloster:

Finn fram (kart)

Klosterruinene ligger rett ved Fv 544 i Kvinnherad kommune i Sunnhordland. Det er ikke likefram å komme hit til den vakre, lavtliggende Halsnøya. Man kan ta ferje fra Stord (Skjersholmane-Ranavik), eller man kan komme hit bilveien fra Husnes og da gjerne som en avstikker på veien til og fra Rosendal.

Les mer

Vårt besøk kom som del av en større biltur i Hardanger og teksten ovenfor er hentet fra beskrivelsen av den turen. Grunnen til at Halsnøy er gitt et eget oppslag, er at klosteret inngår i en serie om norske middelalderklostre. Du kan lese spesialartikler om klostrene på Utstein, Hovedøya, Lyse og de i Bergen vi ennå finner rester av. Se også samleartiklene om norske steinkirker fra middelalderen og om stavkirker. Videre har vi artikkelen om Klostre i middelalderens Norge.

Les mer om Halsnøyklosteret på museets nettsider og hos den Katolske kirke.